Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων

firefox keeps crashing

bp-ae10ba29-d885-4662-b5f4-fafef0200618 6/18/2020, 12:52 PM View bp-e22a554c-dcc9-46c5-b2a0-4244a0200617 6/17/2020, 3:54 PM View bp-9a304b8d-d220-459a-81d3-ca213020… (διαβάστε περισσότερα)

bp-ae10ba29-d885-4662-b5f4-fafef0200618 6/18/2020, 12:52 PM View bp-e22a554c-dcc9-46c5-b2a0-4244a0200617 6/17/2020, 3:54 PM View bp-9a304b8d-d220-459a-81d3-ca2130200616 6/16/2020, 7:57 PM View bp-562949e2-cc31-4011-926b-6a5890200615 6/15/2020, 12:21 PM View bp-104005a4-aa95-4f73-bea0-bcdc90200613 6/13/2020, 5:54 PM View bp-0fd188e4-0825-45ca-86a7-d75b70200612

Ερώτηση από T-Dog 1 μήνα πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 μήνα πριν

Firefox crashes

I tried the following methods, but crash of Firefox is not improved. 1) Firefox crashes by the safe mode. 2) I checked memory with Memtest86+. However, the error was not … (διαβάστε περισσότερα)

I tried the following methods, but crash of Firefox is not improved.

1) Firefox crashes by the safe mode. 2) I checked memory with Memtest86+. However, the error was not detected. 3)After having completely uninstalled Firefox, it crashes even if I install the latest edition again.


bp-676f8e00-cbfa-4158-a8c8-2f1a50200214

Ερώτηση από boff.hiroshi 5 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 5 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Mozilla Keep crashing (tried automatic file repairing but didn't worked)

well on my computer I only work on three four software. so the moment I start laptop I start Firefox and visual studio code, it works well in start but yeah it takes much… (διαβάστε περισσότερα)

well on my computer I only work on three four software. so the moment I start laptop I start Firefox and visual studio code, it works well in start but yeah it takes much time to start also. And I have sent the error reporting but i didn't worked out well. I don't know how it work but yeah I was expecting to get a response on my mail but yeah I didn't got any mail. Also I checked on google and tried repairing of corrupted files. It took me around 2 hrs, but still the same eve my Firefox crashed. and when it crashes one time then even if u restart a hundred time. it didn't work well. It only work when I restart the lap. and it just killing my work. and recently its like write 2-3 pages of code or debug and then again Firefox crash then restart and all...

I think my rest software are working well so I didn't asked for windows support. Thanks

Ερώτηση από Arpit Patidar 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 7 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

firefox crashes all the time ,especially facebook,i thought it was my video card ,so i went out and bought a new video card,it still crashes,i have uninstalled firefox an… (διαβάστε περισσότερα)

firefox crashes all the time ,especially facebook,i thought it was my video card ,so i went out and bought a new video card,it still crashes,i have uninstalled firefox and reinstalled firefox ,i have disabled all addons ,i have disabled hardware acceleration,i have no problems with any other browser but firefox,here are a list of my Submitted Crash Reports

Report ID 	Date Submitted
bp-16b09feb-b3ff-491d-a4df-589610191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-05d3f1d6-6544-42b6-8a93-4b7d90191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-3d49258d-8329-43bc-b12b-ec6060191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-a9bb5b83-0156-4889-8ade-5654a0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-8d65c347-e7da-428c-a0a1-cc73a0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-e997aad8-83fb-463b-95c2-5d09f0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-9dea9c85-c7af-4768-9f07-7d73c0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-4defdd9c-4769-4095-88cc-9dd480191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-68a02a5e-a616-4078-a809-38c1b0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-38ce48a5-163f-498b-9e1f-9ffe10191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-1adbe766-36f5-4ae4-b136-52caf0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-b612586e-5401-4df6-a224-ed9680191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-0ddc7b93-38a3-4eb1-ad63-2b3cd0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-cb27a289-b363-4332-9990-3b2d70191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-700f5711-8fa4-48bf-bb16-9ded00191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-2f24687f-30f8-4030-a5a4-840ca0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-61276529-8670-4204-a560-deffa0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-721dc18c-d7e9-4aba-bc59-27afb0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-32bfe253-09aa-4429-ad20-74bfb0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-6c1f3094-a02f-4367-92df-bf2e70191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-4af7a733-6dbf-4169-ae1d-798cf0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-52d07d13-1be0-47a0-a55b-6a9450191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-6308e35e-ab2e-4d33-adc0-953480191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-ae7ff966-bec2-48ce-82ed-f41740191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-8674aa59-6cb7-4ba3-a875-37d420191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-748820ce-efd8-4248-9381-8d0dc0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-bddee557-64ef-43aa-80cf-067860191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-f087b130-bf32-4ac6-9b84-b18ee0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-115461f8-bfa5-4acf-86af-e46220191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-96539755-a955-47f7-843d-e1e270191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-7c01cedd-8a78-4199-91d1-f2e160191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-0d7b38ed-ac3a-4823-a207-771360191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-91c7fce1-12e9-4e9d-810c-136920191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-0eeb5a35-3fd7-4836-8e4f-2066b0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-083c2749-38b9-4962-8bdc-c8ee30191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-f807eb85-ebe7-4d7f-9394-afc2d0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-b6898d39-78c7-4508-8be7-1bc840191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-17db0d06-6748-451d-911c-6eaab0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-663087ab-ceaa-4d24-85e8-949150191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-3b21bd64-701b-4527-8656-1307c0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-1a4a042f-4748-45a0-8c89-e65ae0191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-9333a76b-b030-4e2d-9cfe-d7c510191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-307473ec-c3e5-4589-b03a-6ac330191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-fcb26957-4e74-4f0b-82bd-cb1560191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-803163b1-3c52-4e4e-b167-e27860191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-45006af9-b3b3-4614-a89a-d7fb50191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-26a68211-9a29-45f7-bbae-112d10191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-c4802a8d-6106-4bd5-b78f-177960191101	10/31/2019 8:42 PM
bp-5ff6f14c-3d2c-4394-852b-bcf9a0191101	10/31/2019 8:29 PM
bp-5841110f-b418-4ad0-b40b-2f8830191030	10/30/2019 6:30 PM
bp-0c306469-f273-40f6-bedc-947110191020	10/20/2019 1:03 PM
bp-e92d23f7-484d-4924-bdb8-2e2f70191101	11/1/2019 12:02 PM

Ερώτηση από dennis215 9 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Senali Madawala 9 μήνες πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes

Hi, some of our users are experiencing crashes. I believe they click on a link appearing on a windows forms app and this causes firefox to crash. This also causes the win… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, some of our users are experiencing crashes. I believe they click on a link appearing on a windows forms app and this causes firefox to crash. This also causes the windows forms app to crash as well. The issue appears to be intermittent. Can we please get some more details and potentially a solution to avoid this in the future?

Example crash id: bp-6143d7c7-4af9-46f4-a70b-11ee90190402

FireFox Quantum 60.6.1esr (64-bit)

We do use Roboform Version 7.9.32.2 as well.

Ερώτηση από barry.g 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από TyDraniu 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes over night, every night, with signature "OOM | small"

Sometimes it happens during the day too, but it always happens every night. When I check the crash reports, the signature line says "OOM | small", which confirms my obser… (διαβάστε περισσότερα)

Sometimes it happens during the day too, but it always happens every night.

When I check the crash reports, the signature line says "OOM | small", which confirms my observation that it's running out of memory. On those occasions where it happens during the day, and I can catch it, the Peak Working Set in Windows Task Manager reveals that Firefox used all available memory before it crashed. (I have 8 gb total.)

It doesn't make any difference how many tabs I have open. I can have one tab open - about:home e.g. - and it can still crash with "OOM | small".

I wonder if Firefox spawns some background process that typically only runs at night, and that process is failing for some reason.

Ερώτηση από enbalmed 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν