Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Firefox won't stay the default browser

None of this works. 1. There is no key: "HKEY_CLASSES_ROOT\HTTP\shell\open\command" in the registry. 2. Went through the registry and changed the values of the fo… (διαβάστε περισσότερα)

None of this works.

1. There is no key: "HKEY_CLASSES_ROOT\HTTP\shell\open\command" in the registry.

2. Went through the registry and changed the values of the following keys: .htm, .html, .ttt, .htw, .htx and hxx and every entry to their reference to: "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" then rebooted.

3. After each registry edit and reboot windows10 took a long time to come up with lots of disk activity. This tell me the windows changes all this back!

4. So, how do you fix this??????

Ερώτηση από bt.linder 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 7 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

can't log in to sertain site

Locking this thread.Please continue here: [/questions/1404866] TO Paul In the address bar red cross padlock sign,when i get adult vaction forum up try to sign in, this c… (διαβάστε περισσότερα)

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1404866]
TO Paul

In the address bar red cross padlock sign,when i get adult vaction forum up try to sign in, this connection is not secure logins entered here could be compromised. Up to month ago was able to go on this site, have been for years, been on holiday with this firm for years.The administrator for the site gave me new susername and password still can't get in.

   WYN

Ερώτηση από wynford1 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

After downloading latest Firefox, restored bookmarks, but all are still missing.

bold textAfter downloading latest version of Firefox, lost all bookmarks. Followed instructions on restoring, window showed all restored, but all are still missing. … (διαβάστε περισσότερα)

bold textAfter downloading latest version of Firefox, lost all bookmarks. Followed instructions on restoring, window showed all restored, but all are still missing.

Ερώτηση από Przybyro 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από Paul 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Can't Login Evernote Only Firefon on Desktop

Nice to meet you all. I have poor English skills, so I use a translator to post. Thank you for your understanding. I would like to report on a problem I found today. Fi… (διαβάστε περισσότερα)

Nice to meet you all. I have poor English skills, so I use a translator to post. Thank you for your understanding.

I would like to report on a problem I found today.

First of all, the symptom is "Unable to log in at Evernote.com".

To be precise, if you try to log in using a normal ID/PW on Evernote.com, it will respond as if the PW is incorrect.

However, since I checked the ID/PW several times, I determined that there was no problem, and as a result of trying the following combinations, I determined that it was a problem with Firefox for Desktop.

(1) Desktop , Using Firefox -> Can't Login. (2) Desktop , Using Microsoft Edge -> OK (3) Desktop , Using Google Chrome -> OK (4) Android , Using Firefox for Mobile -> OK (4-1) Android , Using Firefox For Mobile (Desktop Mode) -> OK (5) Android , Using Google Chrome -> OK

In the same experiment as above, each version is as follows.

Desktop Firefox: 109.0.1 Mobile Firefox: 109.1.1

My guess is that Firefox's anti-tracking privacy part has a problem with the evernote.com site at some point.

Turning off Privacy Tracking Prevention does not solve the problem. If there are other users reading this article and have an Evernote.com account, please try logging in.

For now, I'm using a different browser, but I hope it works out normally.

Have a nice day everyone.

Ερώτηση από Cha Se Hwan 8 μήνες πριν

Απάντηση από Cha Se Hwan 8 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

Choose where bookmarks saved

Win 7 64 bit. 109.0.1 (64-bit) I have two admin user accounts. On number two when I bookmark a page it automatically puts a folder on the toolbar. in number one it put… (διαβάστε περισσότερα)

Win 7 64 bit. 109.0.1 (64-bit) I have two admin user accounts. On number two when I bookmark a page it automatically puts a folder on the toolbar.

in number one it puts in the bookmark pull down [where you click Bookmarks from the menu bar] and I can create a folder on the toolbar if I want. I want.

I do not want all boomarks to be on the toolbar but want the toolbar shown as i want to be able to add a folder

Ερώτηση από GardenSurfer 4 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Router address autocompletes with old URL

My router address with extensions is xx.xx.xx.xx/#/login. My previous router was xx.xx.xx.xx/cgi-bin/MANGA/index.cgi. When I type the IP address without anything after it… (διαβάστε περισσότερα)

My router address with extensions is xx.xx.xx.xx/#/login. My previous router was xx.xx.xx.xx/cgi-bin/MANGA/index.cgi. When I type the IP address without anything after it, the URL entry changes from the new address to the old one every couple of seconds. I can't log into the router because it keeps changing. I disabled URL autocomplete, but it doesn't change it. Whenever I enter the address, it still completes with first the correct and then the incorrect URL.

How do I stop this? Thanks in advance.

Ερώτηση από New New Spectre 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Changing primary password does not rewrite logins.json?

When changing the primary password I would expect the logins.json file being rewritten with new pairs of encryptedUsername and encryptedPassword (now encrypted based on a… (διαβάστε περισσότερα)

When changing the primary password I would expect the logins.json file being rewritten with new pairs of encryptedUsername and encryptedPassword (now encrypted based on a new primary password). But this is obviously not the case. But maybe I just didn't understand the way this works?

Ερώτηση από thefirefox 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Google Apps UI Absent

Hi, I've been trying to transfer from Chrome to Firefox but have been experiencing a graphical error with primarily the toolbar in Google Docs. The places where icons sho… (διαβάστε περισσότερα)

Hi, I've been trying to transfer from Chrome to Firefox but have been experiencing a graphical error with primarily the toolbar in Google Docs. The places where icons should be denoting what each button does are empty - I do not have any extensions, plugins, or themes installed that would be causing this. I did install the Dark Reader extension to see if it would show icons when using it, which it did not. It actually is not exclusive to the toolbar, as drop-down menus that would normally have icons do not either. I tested in both Microsoft Edge and Chrome and this issue does not arise on either.

While Docs has been the primary issue, it persists across all Google Drive apps (Sheets, Slides, Drawings, and more). My version of Firefox is up to date and I am on an HP laptop running Windows 10. If anyone is able to help diagnose the issue at hand or direct me to another support thread where this issue has been resolved, it would be highly appreciated. Thank you so much!

Ερώτηση από anyaebee 7 μήνες πριν

Απάντηση από TyDraniu 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

False https-requests?

Hello, Not sure exactly where the problem lies with this one. We have a local UrBackup server running, exposing its http-only web interface on http://hostname.local.domai… (διαβάστε περισσότερα)

Hello, Not sure exactly where the problem lies with this one. We have a local UrBackup server running, exposing its http-only web interface on http://hostname.local.domain:55414.

I can no longer browse to this address, Firefox responds with

Secure connection failed and the error code SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG

Looking at the GET request, the scheme is set to https and there is only one request, no redirect.

I can however access the site fine by IP, http://192.168.x.x:55414, AND, by using hostname only, http://hostname:55414, letting Windows fill in our DNS suffix as the network is in an Active Directory domain.

I also have a local Apache server running on my machine, only listening on http on standard port 80. Accessing http://localhost is fine, accessing http://myhostname is fine, but accessing http://myhostname.local.domain again causes FF to switch to an https-request.

What makes me confused is that this behaviour is consistent across browsers, Edge, Chrome, Android on my mobile...

Using Bitdefender for AV/FW, disabling it makes no change.

Tried downloading an older version of Firefox (89) and it does NOT show the same behaviour, URLs load as plain http.

Finally, I tried to add test.subdomain.com as a zone in our DNS and add an A record for the IP of the UrBackup-server, and voila, Firefox requests that site as http without complaining!?

Has the global browser market collectively decided that non TLD:s can no longer be accessed using http, or am I overlooking something obvious?

Best regards Alexander

EDIT: I originally included "false HSTS-requests" in the subject, before realizing that this came from FF redirecting to 443 on my local machine, which has a docker instance listening on that port but using a cert for our public domain, not our local one.

Ερώτηση από alexander76 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Κλειδωμένο
 • Αρχειοθετήθηκε

Make firefox my default browser permanently. Windows10 changes it back when rebooted.

Every time I start the computer or reboot and open firefox I discover that it isn't the default browser, as reported in the firefox settings menu. I then go to Defaults … (διαβάστε περισσότερα)

Every time I start the computer or reboot and open firefox I discover that it isn't the default browser, as reported in the firefox settings menu. I then go to Defaults apps in control pannel settings and set Firefox as the default which sets the default to satisfy the setting menu which then reports that firefox is now the default browser. The next time I turn on the machine or reboot and check the settings menu I discover that firefox is not the default web browser. How do I set firefox as the default browser permanently so that I won't have to do this each time I start the computer? Thank You.

Ερώτηση από bt.linder 7 μήνες πριν

Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Theme creation question

I've been making my own Firefox theme using the Firefox Color extension. I uploaded an image but I can't figure out how to show the image on the new tab screen. Setting t… (διαβάστε περισσότερα)

I've been making my own Firefox theme using the Firefox Color extension. I uploaded an image but I can't figure out how to show the image on the new tab screen. Setting the new tab page color to transparent only makes everything white. I know the image is uploaded correctly because I can see some of it in the toolbar and tab list. Is it possible to show the image on the new tab page?

Ερώτηση από Peter Schachte 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

New Comment Popup

How can I turn off the new Facebook Comment popup? I want to use the old version where the comments are listed under the original pots not in a seperate narrow popup win… (διαβάστε περισσότερα)

How can I turn off the new Facebook Comment popup? I want to use the old version where the comments are listed under the original pots not in a seperate narrow popup window.

Ερώτηση από 1artworkz 7 μήνες πριν

Απάντηση από 1artworkz 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

The last firefox update ruined my firefox browser

Ever since Firefox updated today I've been unable to use the browser. It takes at least 5 minutes or more minutes to load, I can't manually log into any websites until th… (διαβάστε περισσότερα)

Ever since Firefox updated today I've been unable to use the browser. It takes at least 5 minutes or more minutes to load, I can't manually log into any websites until the speeddial finally loads, and the speeddial addon refuses to come up for at least 5 minutes, I can't log into Dropbox even with the speeddial up and running because the capcha won't popup...and on and on.

What in the world has been done to it? I'm using another browser just to contact support.

Ερώτηση από joyce.greer2 8 μήνες πριν

Απάντηση από jonzn4SUSE 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

Background Picture is getting cut off

Hello! I haven't been able to find a solution. So I'm trying to make a theme with an APNG of an ECG reading, but the bottom is totally cut off. I've tried aligning it di… (διαβάστε περισσότερα)

Hello! I haven't been able to find a solution.

So I'm trying to make a theme with an APNG of an ECG reading, but the bottom is totally cut off. I've tried aligning it differently, customizing the toolbar, and getting a smaller APNG with no dice. Is there a way I can extend it into the rest of the toolbar like so many other themes seem to do just fine?

Ερώτηση από Earthie 8 μήνες πριν

Απάντηση από Earthie 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

why did firefox suddenly start asking for primary password after update?

I have never used a primary/master password. I updated to 109.0.1 on a computer that had not been used for a few weeks. I do NOT sync FF on any computer. "Use Primary … (διαβάστε περισσότερα)

I have never used a primary/master password. I updated to 109.0.1 on a computer that had not been used for a few weeks. I do NOT sync FF on any computer. "Use Primary Password" is NOW checked on this 2nd computer. (never used or needed before) In order to try to change this, I was required to enter my password. When I enter the password I use to access mozilla support (the only FF password I have ever had), nothing happens and I do not get any options, i.e., forgot password. I have never been requested to enter a password on any computer (to access FF; only to reach mozilla support.) On my primary computer, "Use Primary Password" is not checked, as it should not be. Thanks in advance.

Ερώτηση από LSR 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

I need to hide my email from the right side menu.

I've the same problem as https://support.mozilla.org/questions/1317794#question-reply but after following the steps for the solution, it doesn't work for me. Does it have… (διαβάστε περισσότερα)

I've the same problem as https://support.mozilla.org/questions/1317794#question-reply but after following the steps for the solution, it doesn't work for me. Does it have to do with all updates since this question was answered? I've created the chrome folder. I've created userChrome.css file and added the following without "`" marks in it and saved it and restarted firefox after changing the toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets = true . ```

@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

#appMenu-fxa-label > .toolbarbutton-text { visibility:hidden !important; }

```

It doesn't work for me. Please have a look.

Ερώτηση από r33sch 7 μήνες πριν

Απάντηση από cor-el 7 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε
 • Αρχειοθετήθηκε

copy 2 folders from Desktop "Bookmark Toolbar" to another PC?

My wife has a desktop and a laptop. She wants to move 2 or 3 folders only, not the whole thing, nor merge ALL the bookmarks. Lets say 2 of the bookmark folders are cal… (διαβάστε περισσότερα)

My wife has a desktop and a laptop. She wants to move 2 or 3 folders only, not the whole thing, nor merge ALL the bookmarks. Lets say 2 of the bookmark folders are called "Eyes" and Birds. She wants to copy those 2 folders, with their links inside the folder from her desktop FIREFOX and want to add them to her laptop FIREFOX Bookmarks Toolbar. Add them, not replace any of the bookmarks on the laptop, not overwrite anything else. How do I copy a folder from one FIREFOX running computer and put it on a USB drive to then ADD to the Bookmarks Toolbar on her laptop? I can right click and choose COPY but then when I try to "paste" the "paste" is greyed out.

Ερώτηση από Vernon Jenewein 7 μήνες πριν

Απάντηση από Terry 7 μήνες πριν