• Επιλύθηκε

Firefox Monitor - unable to find button to add new email addresses

I've been an avid user of Firefox Monitor for the past few months, but recently over the last few days when I go to https://monitor.firefox.com/user/dashboard and log in,… (διαβάστε περισσότερα)

I've been an avid user of Firefox Monitor for the past few months, but recently over the last few days when I go to https://monitor.firefox.com/user/dashboard and log in, I've been struggling to find the button that allows me to add new email addresses. I've searched the support article for Monitor for this information, but to no avail: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-monitor. So I was wondering if you could point me in the right direction?

Ερώτηση από Jonathan 5 ώρες πριν

Απάντηση από Wesley Branton 2 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

New Problem - No Yahoo Mail Contacts Showing

Suddenly, when I access Yahoo Mail through Firefox, I no longer have any contacts when I click on the Contacts button (shows "No Contacts"). This issue just started and … (διαβάστε περισσότερα)

Suddenly, when I access Yahoo Mail through Firefox, I no longer have any contacts when I click on the Contacts button (shows "No Contacts"). This issue just started and is unique to Firefox because if I access Yahoo Mail through Microsoft Edge or Google Chrome browsers, all of my contacts are there. I have tried clearing the cache and clearing cookies to no avail. All other email functions still work properly in Firefox. Any suggestions?

Ερώτηση από e424932 2 εβδομάδες πριν

Απάντηση από jscher2000 2 εβδομάδες πριν

 • Επιλύθηκε

import passwords from dashlane

I exported my passwords from dashlane to a csv. The only information in the csv is url, domain, username, password. It is missing the form action, time stamps, and guid. … (διαβάστε περισσότερα)

I exported my passwords from dashlane to a csv. The only information in the csv is url, domain, username, password. It is missing the form action, time stamps, and guid. Importing from file did not work. I re-ordered the info so it was in "url","username","password","httpRealm","formActionOrigin","guid","timeCreated","timeLastUsed","timePasswordChanged" format (once again, missing the last 5 fields). I made some fake passwords in firefox to see the format. form action was blank anyways. I tried copying the time info fields (from the fake passwords I made) to my csv, still didn't work. I think I probably need a guid? I tried leaving it blank, didn't work. I tried putting in "unk", didn't work.


I give up, please, how do I import passwords from Dashlane? I can export in json, excel, and csv.

Ερώτηση από chris.goyette1865 1 εβδομάδα πριν

Απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Firefox stalls and takes up all available memory when trying to access the options tab.

NOTE: I have made a video to show the problem, so if my explanation isn't clear, please watch this. The problem arises only when I try to access the options tab. As soon… (διαβάστε περισσότερα)

NOTE: I have made a video to show the problem, so if my explanation isn't clear, please watch this.

The problem arises only when I try to access the options tab. As soon as I have the options tab open, my PC's memory use skyrockets and doesn't come down, Firefox stalls completely and I have to close FF through the task manager.

This problem has never occured in the past, this has only been happening since a day or 2 ago.

I tried to disable all the add-ons, plug-ins, have the standard light theme. Nothing changed.

I don't really enjoy having to use safemode everytime I want to access the options tab.

Thanks for reading

Ερώτηση από Booskop 1 ημέρα πριν

Απάντηση από FredMcD 20 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

FB, Gmail, Youtube all 10 seconds slower to load than Google. FB typing input and the cursor disappears every 15 seconds and returns after about a 10 second delay

I cannot continue to use if these delays cannot be fixed. Cannot even type simple input in FB without the cursor going bye bye for 8-10 seconds every 5-6 words.

Ερώτηση από heq0820 20 ώρες πριν

Απάντηση από FredMcD 20 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Unable to load details in payment screen to try to make payment

Just now I tried to make a payment to a site but the payment pop up was blocked but I don't have a pop up blocker loaded. I have had a similar experience at various time… (διαβάστε περισσότερα)

Just now I tried to make a payment to a site but the payment pop up was blocked but I don't have a pop up blocker loaded. I have had a similar experience at various times when I want to make a card payment to sites where my details are not pre stored. I can make payments to the same sites using my mobile so it must be laptop related. Not sure which security systems to check, laptop, browser or Norton . Any ideas? Many thanks Jeremy

Ερώτηση από jerbos 1 ημέρα πριν

Απάντηση από FredMcD 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Search bar works only with full words

Hi! I have a weird problem with the browser's search bar. It finds only full words: for example, if I write there only 'prob' it says phrase not found, but if I write 'pr… (διαβάστε περισσότερα)

Hi! I have a weird problem with the browser's search bar. It finds only full words: for example, if I write there only 'prob' it says phrase not found, but if I write 'problem' it gets a hit on this page. It's not a serious problem as it at least works on full words, but my mother tongue conjugates words a lot, and I'd like to be able to search just with the root of the word...

Ερώτηση από tuulikannel 1 ημέρα πριν

Απάντηση από jscher2000 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

100% Disk and 4GB ram usage with one page open?

Hi guys, and thanks for your support, ahead of time. I have googled everything I can to figure this out and have minimized the memory several times in the settings. Yet… (διαβάστε περισσότερα)

Hi guys, and thanks for your support, ahead of time.

I have googled everything I can to figure this out and have minimized the memory several times in the settings. Yet, time and time again... especially with Facebook open as the page, I get 100% Disk usage and 4GB ram.

How in the world does one page utilize this much resource? How do I fix it?

Ερώτηση από kturis.nav 1 ημέρα πριν

Απάντηση από cor-el 23 ώρες πριν

 • Επιλύθηκε

Foxit Reader as printer

I just deleted my cache / history, and for some reason this also took Foxit Reader out of my printer options. How do I get it back in? I Tried using "Find Printer", but … (διαβάστε περισσότερα)

I just deleted my cache / history, and for some reason this also took Foxit Reader out of my printer options. How do I get it back in? I Tried using "Find Printer", but it would not except an .exe as a printer. I first put Foxit in so long ago, I have no memory of how I did it. I print to pdf most of the time when saving a receipt, etc. and would rather use Foxit than ms. Thanks

Ερώτηση από GregII 4 μήνες πριν

Απάντηση από GregII 4 μήνες πριν

 • Επιλύθηκε

"Firefox Color" extension cannot be imported

Installed "Firefox Color" from Mozilla, selected a predefined theme, made some changes and saved it for backup. After refreshing Firefox, I tried opening this .xpi file b… (διαβάστε περισσότερα)

Installed "Firefox Color" from Mozilla, selected a predefined theme, made some changes and saved it for backup. After refreshing Firefox, I tried opening this .xpi file but Firefox rejects it as being corrupt. I tried this process several times. What am I doing wrong?

Ερώτηση από ineuw 5 ημέρες πριν

Απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Div blocks looks like ellipses, or inflated sails of a ship.

Div blocks looks like ellipses, or inflated sails of a ship. This is not rounding corners. The elliptical sides are parallel to each other. I don't know how to make div's… (διαβάστε περισσότερα)

Div blocks looks like ellipses, or inflated sails of a ship. This is not rounding corners. The elliptical sides are parallel to each other. I don't know how to make div's rectangular. Andrei. 8 years of commercial web development.

http://hifiintelligentclub.ru/?strName=&strStyle=&intBitrate=0&strCodec=&int0Page=0&int1OnPage=3&int0PlayingStationNum=0&strPlayingStationStyle=&strPlayingStationId=XBUkAnNcbiAAHgoyFTtjFwAKGj8xPhowHF9TXU4BEQQkIDZHbndpXwMgAXYKMXtW]

Блоки дивов похожи на эллипсы, или надутые паруса корабля. Это не скругление углов. Эллипсовидные стороны параллельны друг-другу. Я не знаю как сделать дивы прямоугольными. Андрей. 8 лет коммерческой веб разработки.

Ερώτηση από Hfic Samin 1 ημέρα πριν

Απάντηση από Hfic Samin 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

Can't remove "search with yandex" pinned to my searches

I removed everything related to yandex from extensions, default search etc but I still have this thing (on the image) when I'm using address bar as a search bar. This pis… (διαβάστε περισσότερα)

I removed everything related to yandex from extensions, default search etc but I still have this thing (on the image) when I'm using address bar as a search bar. This pisses me off because when I was installing firefox I unchecked all the yandex related checkboxes. Can you please tell me how to remove this crap?

Ερώτηση από not2fast 1 ημέρα πριν

Απάντηση από cor-el 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

The top line of my browser used to have file edit view etc but although the Menu Bar is ticked it is not visible.

I have trawled the net but all of the answers are out of date by ten years in some cases. I have viewed it in full screen and without but the Menu Bar is still not visibl… (διαβάστε περισσότερα)

I have trawled the net but all of the answers are out of date by ten years in some cases. I have viewed it in full screen and without but the Menu Bar is still not visible.

Ερώτηση από Emmo 4 ημέρες πριν

Απάντηση από Emmo 1 ημέρα πριν

 • Επιλύθηκε

After Firefox update, when opening an ebay item from the search list all photos & text go to the left side, layout not normal

A day ago I did the Firefox update to 75.0. Since then I have had trouble viewing ebay items. After you do a ebay search a list of items show up. When you open an item… (διαβάστε περισσότερα)

A day ago I did the Firefox update to 75.0. Since then I have had trouble viewing ebay items. After you do a ebay search a list of items show up. When you open an item from a search list, you get a photo of the item usually on the left side and a description below the photo item. However, below and after the description everything including other seller photos and text are on the left side of the page. Normally they are across the page from the left side to right side. But now the layout is all on the left side. Everything is against the left side only and very hard to read. For many years I have never run into this problem before. I signed off and restarted Ebay with same problem. Looked at my son's computer and the ebay layout looked correct like like mine use to. I also opened up my google chrome browser and signed onto ebay. The ebay photos and text were correctly located on the page. So it appears that the recent update to firefox will not display the correct layout format in ebay. Can I download to the previous version of firefox? I 'm using latest Firefox browser 75.0 and running Windows 10. I attached a screen shot photo.

Ερώτηση από glennsaddress 5 μήνες πριν

Απάντηση από jscher2000 5 μήνες πριν