Εμφάνιση ερωτήσεων με ετικέτες: Εμφάνιση όλων των ερωτήσεων
  • Αρχειοθετήθηκε

Memory Being Sucked Up

I have found a strange thing happening. I tested it several times and it is always this. When I open ALL HISTORY and then also choose something on the left (like a mont… (διαβάστε περισσότερα)

I have found a strange thing happening. I tested it several times and it is always this. When I open ALL HISTORY and then also choose something on the left (like a month, say JULY), then r-click and choose DELETE, Firefox begins to suck up all my RAM, as high as 3GB of RAM, my PC has 4GB total. So at this point, PC becomes almost unusable. If I close HISTORY and then click to close Firefox, nothing happens. So I was wondering if anyone else ever reported a similar issue. Only happens in Firefox, only when I do the steps listed. Otherwise Firefox works fine. FYI, I just now did the upgrade to 80.0, don't know if this will resolve issue or not, haven't tested yet.

Ερώτηση από QuiGonJohn 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashing, even in safemode

Firefox is crashing and i can't even get into the crash reports or any pages. I cannot open it in safe mode. I have not tried the refresh option as I am not sure what … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox is crashing and i can't even get into the crash reports or any pages. I cannot open it in safe mode. I have not tried the refresh option as I am not sure what will happen. I have run a virus scan and there are no reports These are unsubmitted crash reports. I am not sure what app to use to open and read them. Thank you, Emmie

pending 3F4BF78F-6DFA-43E9-8832-55BC51910A11.dmp 47B8CA38-5B5F-43CD-AD9D-212912705BEA.dmp 47B8CA38-5B5F-43CD-AD9D-212912705BEA.extra 53BF2221-C43E-4B7E-8695-2703B0A83E98.dmp 65DA89DC-9189-4B19-9AA4-29AA750CC224.dmp 65DA89DC-9189-4B19-9AA4-29AA750CC224.extra 0327E3B4-029F-4A64-87E7-A657F1A9E1B3.dmp 7819FD38-5474-47A8-8B23-0D1D66A7BE1D.dmp B6EB60C1-A78B-4456-83C8-8B674F53219A.dmp B6EB60C1-A78B-4456-83C8-8B674F53219A.extra C521238C-6263-43BA-8C5E-0A365B7C0103.dmp C521238C-6263-43BA-8C5E-0A365B7C0103.extra D9EDA20E-8B5D-4A5A-AEC3-679BAB9B1AF2.dmp D9EDA20E-8B5D-4A5A-AEC3-679BAB9B1AF2.extra EAB65A10-DD47-41A8-951F-C7F2C0CD0164.dmp EF7090EE-AC41-4008-9DE4-D72F3BC99559.dmp EF7090EE-AC41-4008-9DE4-D72F3BC99559.extra F5F50D91-6A8A-47E9-B920-4EA1EA41E47B.dmp

Ερώτηση από scottnmari 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από FredMcD 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

firefox clogs disk

Hello. Firefox quickly takes up all the space on the SSD. After about two days of work, there is no disk space left. Closing the browser helps, but it's not comfortable. … (διαβάστε περισσότερα)

Hello. Firefox quickly takes up all the space on the SSD. After about two days of work, there is no disk space left. Closing the browser helps, but it's not comfortable. Windows 10 system.

Ερώτηση από vasiliev.andrey2020 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από spdgnzls 1 έτος πριν

  • Αρχειοθετήθηκε

Firefox crashes very often

Firefox crashes very often while it doesn't in safe mode. Version updated, RAM is checked OK. How could I do to remove troubles? bp-95e19233-fbfb-4123-9def-e42980210205 … (διαβάστε περισσότερα)

Firefox crashes very often while it doesn't in safe mode. Version updated, RAM is checked OK. How could I do to remove troubles? bp-95e19233-fbfb-4123-9def-e42980210205 2021/02/05 19:16 表示 bp-e655c9cc-b9ac-488b-b493-593890210205 2021/02/05 13:24 表示 bp-8602b191-3461-4962-97de-473120210205 2021/02/05 13:24 表示 bp-3237fad5-5089-49b2-9970-590a10210205 2021/02/05 13:24 表示 bp-312f8577-9c3e-4719-8cfc-805bd0210205 2021/02/05 13:24 表示 bp-da88c161-04a9-4f44-b40d-f5ea50210205 2021/02/05 13:24 表示 bp-ce5a6e0f-5f93-474b-8bd5-61f770210205 2021/02/05 13:24 表示 bp-b15c6a6a-5ef8-442b-8c4d-956f50210205 2021/02/05 13:24 表示 bp-2ae0e6e7-a671-4276-91bc-74b9e0210205 2021/02/05 13:24 表示 bp-20035409-f9e0-46df-96ae-fa4960210205 2021/02/05 13:24 表示 bp-1c98700f-c718-4f5f-9fb4-6f57e0210205 2021/02/05 13:24 表示 bp-146b8a80-b84a-48ca-a1c5-f51b30210205 2021/02/05 13:24 表示 bp-d3446f17-e29c-4b11-9b47-96ae40210204 2021/02/05 8:42 表示 bp-7ffb81ff-5a00-4a85-8995-307ee0210204 2021/02/05 8:28

Ερώτηση από PA603yo 1 έτος πριν

Τελευταία απάντηση από cor-el 1 έτος πριν