Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

In firefox - but not IE-and on 1 machine only-the gmail,com icons do not appear as images but as pictures of squiggly lines.

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

As of a week ago, when I use gmail in Firefox on one machine, the icons for trashcan, refresh, settings, etc do not appear normal but appear as squiggly lines (I have a jpg if you want to see what I mean, but they almost look like something you would use on an android device or something.)

In IE they look normal, and from the same account on other machines I have, they look fine. Rebooting does not help and I have made no changes to the machine recently. This is the only program that seems affected.

I know this machine has an old version of FF on it, but it worked well until a week ago. i do not really want to upgrade it. I really like this version.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

You can check for problems caused by a possibly corrupted user agent.

  • Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15 SearchToolbar/1.2

See:

You can't attach a screenshot to the first post that starts a thread, but you can do that in subsequent replies.


Reset the page zoom on pages that cause problems.

  • View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Cmd+0 on Mac)

Try to disable hardware acceleration in Firefox.