Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Can't add images to my website using FF - works fine in IE

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

I have a website -I load images daily but now all of a sudden I can't upload images. It works perfectly fine with my other website with is hosted elsewhere. FF is the only browser I use and I can upload the images using IE - just not with FF.

Thanks

I have a website -I load images daily but now all of a sudden I can't upload images. It works perfectly fine with my other website with is hosted elsewhere. FF is the only browser I use and I can upload the images using IE - just not with FF. Thanks