Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I hv installed latest version of Adobe Flash Player even then when I am not able to run Video and getting messgae "Latest Version of Flash Player needed"

  • 3 απαντήσεις
  • 12 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 31 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I was successfuly running videos on Mozila Fire Fox but from 2/3 days when i click video i am getting message (copied and pasted here) Flash Player upgrade required You must download and install the latest version of Adobe Flash Player to view this content.

Even I hd already installed latest version of Adobe Flash Player

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Adobe Shockwave for Director Netscape plug-in, version 11.6.1.629 is not Flash.

There are two different versions of Flash, the ActiveX version for IE and the Plugin version used by most other browsers.

1.Download the Flash Plugin version setup file from here:
Adobe Flash - Plugin version.
Save it to your Desktop.

2. Close Firefox using File > Exit
then check the Task Manager > Processes tab to make sure firefox.exe is closed,
{XP: Ctrl+Alt+Del, Vista: Shift+Ctrl+ESC = Processes tab}

3. Then run the Flash setup file from your Desktop.

4. Start Firefox and test your installation here: https://www.adobe.com/software/flash/about/

  • On Vista and Windows 7 you may need to run the plugin installer as Administrator by starting the installer via the right-click context menu if you do not get an UAC prompt to ask for permission to continue (i.e nothing seems to happen).

See this:
http://vistasupport.mvps.org/run_as_administrator.htm

more options

Can you find the Flash player plugin file (NPSWF32.DLL) in this folder?

C:\Windows\System32\Macromed\Flash\