Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I have downloaded and installed update 3.6.13 multiple times, which have failed for unknown reasons. Why?

  • Καμία απάντηση
  • 9 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
more options

the auto-update asks me to download the update 3.6.13, which i do, and firefox is restarted. the "About Mozilla Firefox" window shows that I still have 3.6.12. The Firefox preferences pane "advanced update" shows that the installation failed for unknown reasons. This has happened multiple times. Mac OSX 10.5.8, macbook pro 5,2, 2.8 ghz.

the auto-update asks me to download the update 3.6.13, which i do, and firefox is restarted. the "About Mozilla Firefox" window shows that I still have 3.6.12. The Firefox preferences pane "advanced update" shows that the installation failed for unknown reasons. This has happened multiple times. Mac OSX 10.5.8, macbook pro 5,2, 2.8 ghz.