Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

URL is invalid msg appears when I try to access valid web sites.

  • 1 απάντηση
  • 6 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Unable to access web sites because the msg URL is Invalid and cannot be loaded appears when I click on websites, even tho the site is valid and I was able to access in the past. Unable to access any sites even those that appear on the welcome page. Please advise how to remedy this. This situation prevents me from using the internet and opening my e-mails.

Unable to access web sites because the msg URL is Invalid and cannot be loaded appears when I click on websites, even tho the site is valid and I was able to access in the past. Unable to access any sites even those that appear on the welcome page. Please advise how to remedy this. This situation prevents me from using the internet and opening my e-mails.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the add-ons is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes).

  • Don't make any changes on the Safe mode start window.

See:

If it does work in Safe-mode then disable all extensions and then try to find which is causing it by enabling one at a time until the problem reappears.