Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

loaded 3.8 good for 2 days, now File, Edit etc. all fuzzy. Lost personalized look. Chat ALWAYS CLOSED, impossible to find quick help

  • 2 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από Morbus

more options

Again, loaded latest after having problems with previous. Personalized top with nice Van Gogh view. Two days later that's gone and "File, Edit, etc." bar is all fuzzy blurry light gray. Impossible to get live CHAT always closed. Wrote Forum before with no response. May have to find another

This happened

Every time Firefox opened

== blurry look ...personalized effects gone. uninstall-reinstall no change

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Hello James.

If you'd provide me with a screenshot, that would be perfect. In any case, it's possible that you are having a problem with some Firefox add-on that is hindering your Firefox's normal behavior. Have you tried disabling all add-ons (just to check), to see if Firefox goes back to normal?

Whenever you have a problem with Firefox, whatever it is, you should make sure it's not caused by one (or more than one) of your installed add-ons, be it an extension, a theme or a plugin. To do that easily and cleanly, run Firefox in safe mode (don't forget to select Disable all add-ons when you start safe mode). If the problem disappears, you know it's from an add-on. Disable them all in normal mode, and enable them one at a time until you find the source of the problem. See this article for information about troubleshooting extensions and themes and this one for plugins.

If you need support for one of your add-ons, you'll have to contact its author.

If the problem is not disappears when all add-ons are disabled, please tell me, so we can work from there. Please have no fear of following my instructions to the line, as all can be easily undone.

more options

Make sure that you do not run Firefox in Private Browsing - Use Firefox without saving history mode if you want to change a persona. If a persona isn't working properly then you need to revert to the default theme (Tools > Add-ons > Themes)

See Use themes to change the look of Firefox and http://kb.mozillazine.org/Themes (Lightweight theme)