Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I've lost the toolbar that shows 'file' 'view' 'edit' etc at the top, making it impossible to follow your directions to use the 'View' option to fix my toolbars.

  • 3 απαντήσεις
  • 36 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3186 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από fantail

more options

I've lost the toolbar that shows 'file' 'view' 'edit' etc at the top, making it impossible to follow your directions to use the 'view' option to fix my toolbars. i have no idea how to access toolbars without this toolbar - i can't believe it allows for this toolbar to be removed (i did it accidentally whilst trying to get another toolbar reinstated). thanks for any help

I've lost the toolbar that shows 'file' 'view' 'edit' etc at the top, making it impossible to follow your directions to use the 'view' option to fix my toolbars. i have no idea how to access toolbars without this toolbar - i can't believe it allows for this toolbar to be removed (i did it accidentally whilst trying to get another toolbar reinstated). thanks for any help

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη NoahSUMO

Επιλεγμένη λύση

Hi toby,

with the assumption that you still have access to the navigation bar, right click on the stop button, when the home page has loaded and check the 'Menu Bar' option in the context menu that pops up.

if you need any more help see the knowlege base artical Navigation buttons like back, home, bookmarks and reload are missing

Daniel

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi toby,

with the assumption that you still have access to the navigation bar, right click on the stop button, when the home page has loaded and check the 'Menu Bar' option in the context menu that pops up.

if you need any more help see the knowlege base artical Navigation buttons like back, home, bookmarks and reload are missing

Daniel

more options

"i;ve lost the toolbar that shows 'file' 'view' 'edit' etc at the top": That's the Menu Bar; see below.

Can't see the Menu Bar (File, Edit, View, History, Bookmarks, Tools, Help)? Turning the Menu Bar on and off is a new feature in version 3.6. (~~red:Linux & OSX see~~: Restore the Menu bar in Firefox ) Windows Method 1. Hold down the key and press the following letters in this exact order: V T M then release the key Windows Method 2. Tap once on the F10 key, while the Menu bar is visible, choose "View > Toolbars", click "Menu Bar" so that a check mark is placed next to Menu Bar Windows Method 3. Tap once and release the key. The Menu Bar will be displayed; then choose ~~red:V~~iew > ~~red:T~~oolbars and click on ~~red:M~~enu Bar so that a check mark is placed next to Menu Bar The Menu Bar should now be displayed permanently, unless you turn it off again using View > Toolbars. Check mark = displayed, NO check mark = not displayed. See:

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Menu+bar+is+missing

http://kb.mozillazine.org/Toolbar_customization#Restoring_missing_menu_or_other_toolbars Navigation Toolbar, Bookmarks Toolbar and other Toolbars under View > Toolbars. Clicking on one of them will place a check mark (display) or remove the check mark (not displayed). To display the Status Bar, View, then click Status bar to place a check mark (display) or remove the check mark (not displayed). Full Screen mode http://kb.mozillazine.org/Netbooks#Full_screen

Also see: Back and forward or other toolbar buttons are missing Customize Firefox controls, buttons and toolbars How to customize the toolbar


Other Issues: ~~red:You have installed plug-ins with known security issues. You should update them immediately.~~

Update Shockwave for Director (aka Shockwave Player): your ver. 11.0; current ver. 11.5.7.609 (important security update released 2010-05-11; see http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb10-12.html) NOTE: this is not the same as Shockwave Flash; this installs the Shockwave Player. ~~red:Check your version here~~: http://www.mozilla.com/en-US/plugincheck/ SAVE the installer to your hard drive (Desktop is a good place so you can find it). When the download is complete, exit Firefox (File > Exit), locate and double-click in the installer you just downloaded, let the install complete. See: Installing Shockwave

You ~~red:MAY~~ need to Update Adobe Reader for Firefox (aka Adobe PDF Plug-In For Firefox): your ver. N/A; current ver. 9.3.3 (important security update release 06-29-2010; see: http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb10-15.html) ~~red:Check your version here~~: http://www.mozilla.com/en-US/plugincheck/ See: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Using+the+Adobe+Reader+plugin+with+Firefox#Installing_and_updating_Adobe_Reader You may be able to update from the Adobe Reader installed on your system instead of going to the Adobe site and downloading. Open the Adobe Reader installed on your system (in Windows, Start > Program Files, find and click Adobe Reader to open), click Help, click Check for Updates. Allow the download/update to occur. If you use this method, no need to proceed with the instructions below, but do look at the two bulleted items at the bottom "NOTE for IE:" and "Also see:". Restart Firefox and check your new version here: http://www.mozilla.com/en-US/plugincheck/ If you go to the Adobe site to download the current Adobe Reader: -use Firefox to download and SAVE to your hard drive (save to Desktop for easy access) ~~red:-See the images at the bottom left of this post to see the steps to take on the Adobe site~~ -exit Firefox (File > Exit) -In Windows: check to see that Firefox is completely closed (Ctrl+Alt+Del, choose Task Manager, click Processes tab, if "firefox.exe" is on the list, right-click "firefox.exe" and choose End process, close the Task Manager window) -In Windows: double-click on the Adobe Reader installer you just downloaded to install/update Adobe Reader

more options

Thank you so much for this very simple solution...it was a huge problem!

They disappeared after updating...and it get's tedious pressing 'alt' to see it again each time I needed it.

Simple is best