Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

My hotmail login is so tiny I cannnot even read it I have deleted it from my bookmark and deleted web history and it is still so small you cannot read it???

  • 1 απάντηση
  • 62 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 96 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

When I go to login to my Hotmail the writing is so small I cannot read it.. I have tried removing it from my bookmark and also deleted browser history and updated my mozilla and nothing is helping. Yet I can go to internet explorer and it is normal but I hate internet explorer please help me get it back to normal so I can read it

This happened

Every time Firefox opened

== About a month ago

Επιλεγμένη λύση

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Reset the page zoom on pages that cause problems: View > Zoom > Reset (Ctrl+0 (zero); Cmd+0 on Mac)

See Font size and zoom - increase the size of web pages and Font size and zoom - increase the size of web pages and http://kb.mozillazine.org/Zoom_text_of_web_pages