Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Twitter buttons disappearing, notifications page broken.

 • 3 απαντήσεις
 • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
 • 15 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από efrainwriting

more options

Hey, this has been going on for a few days, but when I try to use twitter on desktop, there are no retweet/like/reply buttons. This problem doesn't exist on Chrome or the Mobile app. I can reply to things, but that's it. I also can't browse through my notifications without the page immediately displaying the "Something went wrong. Try reloading." message. I'm not sure what's causing this or if it's just me or what.

Hey, this has been going on for a few days, but when I try to use twitter on desktop, there are no retweet/like/reply buttons. This problem doesn't exist on Chrome or the Mobile app. I can reply to things, but that's it. I also can't browse through my notifications without the page immediately displaying the "Something went wrong. Try reloading." message. I'm not sure what's causing this or if it's just me or what.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

Issue resolved. Culprit was twitter media assist extension.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, DuckDuckGo PE, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content.

 • click the shield icon for more detail and possibly disable the protection

You can check the Web Console for relevant-looking messages about blocked content.


You can try these steps in case of issues with webpages:

You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear
more options

Disabled adblocker and enhanced tracking protection; cleared cache and cookies. Problem persists.

more options

Επιλεγμένη λύση

Issue resolved. Culprit was twitter media assist extension.