Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

i am having a difficult time with accessing the internet or browser... the message ive been recieving for the last two hours is "javascript is needed"

  • 2 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 16 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Terry

more options

bold text

'''bold text'''

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

im trying t launch my web page on go daddy, there seems to be browser settings that are not allowing the webpage to be launched

more options

JavaScript is enabled in Firefox. You can check the value of the preference by entering about:config in the address bar. javascript.enabled If it's 'false', click the icon at the far right to change it to 'true'.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox


You may have extensions such as content blockers which are preventing you using the website. Try restarting in troubleshoot mode.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-extensions-themes-to-fix-problems (also deals with hardware acceleration) https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-issues-related-to-add-ons