Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Logged out from Firefox everytime when system restarts

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
more options

My FF id gets logged out whenever I restart my computer, due to which all my sync data is removed from that system. My FF id is used on 3-4 systems and 1 mobile but never faced such issue. Also the said problem of logging out is faced from last 7-10 days on only one system. Kindly help me out in the same.

My FF id gets logged out whenever I restart my computer, due to which all my sync data is removed from that system. My FF id is used on 3-4 systems and 1 mobile but never faced such issue. Also the said problem of logging out is faced from last 7-10 days on only one system. Kindly help me out in the same.

Πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να απαντήσετε σε δημοσιεύσεις. Ξεκινήστε μια νέα ερώτηση εάν δεν διαθέτετε ακόμα λογαριασμό.