Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox freeze when loading youtube main website

  • Καμία απάντηση
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 11 προβολές
more options

Been using Firefox for over 6 years as main browser. Yesterday 30th of november 2022 i went in and opened my account page on Youtube. When loading all the preview videos on the main page FireFox froze for several seconds. Could do nothing. Never happened to me before.

i tried closing and open browser and go into youtube 15 times. Always the same result. Firefox freezing on load-in for 5-10 seconds.

I thought i had gotten a malware or something. So to be sure , i scanned with MalewareBytes and several times and did a virus scan. Came up with nothing.

I did some searching on google for firefox issue freezing. Found out that users have been having issues with firefox for a long time, several months, with firefox browser freezing. But no real solution to solve it.

I use Mozilla FireFox Version: 107.0.1

No other browser i tested, chrome, Edge, Brave have this issue when visiting youtube. ONLY Firefox!

Just to test something, i went into the network settings in Firefox settings. I changed the pre-selected setting from "use system proxy setting" to "NO proxy" and activated the setting "Activate DNS over HTTPS".

BOOOOOOM --- Problem solved!!!!!

What ever is wrong with Firefox 107.0.1 - i suggest FIX IT ASAP if you want me around as a user. Your browser is NOT OK as of now. I have never ever been forced to change any network setting for ANY browser during my 31 years using the webb. -Ok, almost true, maybe during the Robotics 28.800kb/s days back in 1993 ....

Jokes aside, -Fix your Shit!

Been using Firefox for over 6 years as main browser. Yesterday 30th of november 2022 i went in and opened my account page on Youtube. When loading all the preview videos on the main page FireFox froze for several seconds. Could do nothing. Never happened to me before. i tried closing and open browser and go into youtube 15 times. Always the same result. Firefox freezing on load-in for 5-10 seconds. I thought i had gotten a malware or something. So to be sure , i scanned with MalewareBytes and several times and did a virus scan. Came up with nothing. I did some searching on google for firefox issue freezing. Found out that users have been having issues with firefox for a long time, several months, with firefox browser freezing. But no real solution to solve it. I use Mozilla FireFox Version: 107.0.1 No other browser i tested, chrome, Edge, Brave have this issue when visiting youtube. ONLY Firefox! Just to test something, i went into the network settings in Firefox settings. I changed the pre-selected setting from "use system proxy setting" to "NO proxy" and activated the setting "Activate DNS over HTTPS". BOOOOOOM --- Problem solved!!!!! What ever is wrong with Firefox 107.0.1 - i suggest FIX IT ASAP if you want me around as a user. Your browser is NOT OK as of now. I have never ever been forced to change any network setting for ANY browser during my 31 years using the webb. -Ok, almost true, maybe during the Robotics 28.800kb/s days back in 1993 .... Jokes aside, -Fix your Shit!