Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox Browser

  • 3 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από garywojton2

more options

My web pages have increased in size on their own. I tried shrinking the font size a bit but it is not the font but the pages (borders, etc)....how do I get it back to normal and why did it do this?

My web pages have increased in size on their own. I tried shrinking the font size a bit but it is not the font but the pages (borders, etc)....how do I get it back to normal and why did it do this?

Επιλεγμένη λύση

Firefox 103 now applies the Windows "Make text bigger" setting as a zoom multiplier (Release Notes).

Your options:

(A) If you do not need "Make text bigger" for other applications, the simplest thing you can do is reset that to 100% to resolve the issue:


(B) Firefox 103 has 3 interrelated hidden settings that control the overall zoom level and whether it considers information from the system. This one seems to be working for many people to revert the change:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox. The moderators would like us to remind you that changes made through this back door aren't fully supported and aren't guaranteed to continue working in the future.

(2) In the search box in the page, type or paste ui.textScaleFactor and pause while the list is filtered.

Normally, Firefox will display a bar with Boolean Number String and a plus button. If Firefox displays a row that already has a number value, skip to step 5.

(3) Click the circular button in front of Number and then click the + button to create a new preference. (See composite screenshot below.)

(4) Firefox should display an editing field, and show a value of 0 -- edit the value to 100 then press Enter or click the blue check mark button to save the change.

(5) If the current value of ui.textScaleFactor is NOT 100, then double-click the preference to display an editing field, and change the value to 100 then press Enter or click the blue check mark button to save the change.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

Firefox 103 now applies the Windows "Make text bigger" setting as a zoom multiplier (Release Notes).

Your options:

(A) If you do not need "Make text bigger" for other applications, the simplest thing you can do is reset that to 100% to resolve the issue:


(B) Firefox 103 has 3 interrelated hidden settings that control the overall zoom level and whether it considers information from the system. This one seems to be working for many people to revert the change:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox. The moderators would like us to remind you that changes made through this back door aren't fully supported and aren't guaranteed to continue working in the future.

(2) In the search box in the page, type or paste ui.textScaleFactor and pause while the list is filtered.

Normally, Firefox will display a bar with Boolean Number String and a plus button. If Firefox displays a row that already has a number value, skip to step 5.

(3) Click the circular button in front of Number and then click the + button to create a new preference. (See composite screenshot below.)

(4) Firefox should display an editing field, and show a value of 0 -- edit the value to 100 then press Enter or click the blue check mark button to save the change.

(5) If the current value of ui.textScaleFactor is NOT 100, then double-click the preference to display an editing field, and change the value to 100 then press Enter or click the blue check mark button to save the change.

more options

Hi

While there is not an easy way to revert this our product team did suggest this about:config preference change as the optimal solution at this time.

  1. In the address bar, type about:config and press the Enter key.
  2. The about:config warning page may appear. Click Accept the Risk and Continue to continue to the about:config page.
  3. In the search field, enter browser.display.os-zoom-behavior, select the pencil "edit" icon and change the number to 0.
  4. Select the check mark and restart Firefox.

They did note they would look into alternative options which may be present in a future update.

WARNING from the moderator team: Changing Firefox pref from the about:config page can sometimes break Firefox or cause strange behavior. You should only do this if you know what you're doing.

Please read Firefox advanced customization and configuration options to learn more.

more options

Thank you all so much. Your suggestions solved the problem.