Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Constant crashing since last update (96.0.3)

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jonzn4SUSE

more options

Hello. Since the last update 96.0.3 on windows 10 64 bit, firefox constantly crashes seemingly at random. Well not so random as it seems to be linked to opening a new tab. Another constant is after crashing and opening firefox again it says it could not restore my previous session.

Hello. Since the last update 96.0.3 on windows 10 64 bit, firefox constantly crashes seemingly at random. Well not so random as it seems to be linked to opening a new tab. Another constant is after crashing and opening firefox again it says it could not restore my previous session.

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

In the address box, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

Please, Do not post a screenshot ! !

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options

Hello Fred, unfortunately these crashes are not reported in that page. Now that I think about it another thing that seems to characterize these crashes is the lack of a notification that Firefox has crashed. It just closes instantly without stuttering and when I open the browser again it shows the message explaining that it could not restore my session.

more options

What security software are you running? Have you tried Windows in Safe Mode? Windows Safe Mode: How do I start w10 in Safe Mode?

   Press the Windows Key + R.
   Type msconfig in the dialog box.
   Select the Boot tab.
   Select the Safe Boot option and click Apply.
   Choose Restart to apply the changes when the System Configuration window pops up.