Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Page won't hard refresh

  • 6 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 26 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I've got a problem with one page not wanting to hard refresh. All the other pages on the site works fine, but when I enter the specific page, it jumps back to my old profile picture and won't show the data that was gone when that version excisted.

I've tried shift + refresh, I've tried deleting firefox, roll back firefox, the only thing I can't seem to do is delete everything in firefox and then log in at new to see if that fixes the problem. Not sure if it's a tool or if I have to go manually into the folders to do that, but I got a lot of info on here so was hoping that would be the last possible solution.

I've got a problem with one page not wanting to hard refresh. All the other pages on the site works fine, but when I enter the specific page, it jumps back to my old profile picture and won't show the data that was gone when that version excisted. I've tried shift + refresh, I've tried deleting firefox, roll back firefox, the only thing I can't seem to do is delete everything in firefox and then log in at new to see if that fixes the problem. Not sure if it's a tool or if I have to go manually into the folders to do that, but I got a lot of info on here so was hoping that would be the last possible solution.

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

If there is still a problem,

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

While you are in Troubleshoot(Safe) mode;

Try disabling graphics hardware acceleration in Firefox. Since this feature was added to Firefox it has gradually improved but there are still a few glitches.

How to disable Hardware Acceleration {web link}

more options

Delete browsing, search and download history on Firefox {web link}

Remove a single website from your history {web link}

Open the History Manager <Control> (Mac=<Command>) <Shift> H. In the search bar, enter the name of the site. Right-click on one of the listings and select Forget About This Site. This should remove all information, including any site settings And Passwords.

more options

Had a few rounds of removing cache + cookies before, but did it again, no difference. The problem is actually worse in safe mode, the old profile pictures is on all the sites there.

I use the same add-ons on the browser on my phone and laptop, but the problem doesn't exist there.

more options

Is there any way to contact firefox? I still got this problem and since it's an important job page it's really a big annoying problem!

more options

This is the official support for the Mozilla Firefox web browser.

Anything else, including phones, is not associated with Mozilla. Especially if they want payment.


Use these links to create a new profile. Use this new profile as is. Is the problem still there?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible

http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles


Type about:profiles<enter> in the address box.

more options

Do you use a bookmark or are you starting with the main (home) page of this website?

If you use a bookmark to access a specific page then instead navigate to this page starting with the main page or with the sign in page in case there is a problem with this bookmark.