Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Windows needed to be reinstalled, too many tabs open for Sync to work

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 11 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Matt

more options

Hi, my machine choked and died on the latest Windows update. I tried every trick I know, but eventually had to admit defeat and nuke'n'boot. Most' 'of my stuff was either backed up or kept on a non-OS drive, but I needed to reinstall Firefox. When I did, I found there is a limit to how many tabs Sync willl display at once from another device. That limit is 1,271 tabs, which is not all of mine - I'm pretty sure I had more than that open in a single one' 'of my seven open windows (though probably only the one window had that many).

Also, with the new Firefox update, while I can open all 1,271 at once, that just leads to Firefox crashing. When similar things happened in the past, I could open, say, fifty at a time, and kill Firefox's process every time it became too much for my computer, then reopen firefox with all those tabs open but not active, however with FF 89 I only seem to be able to open one or all.

To make matters worse, those 1,271 tabs I can see seem to be randomised each time, or at least randomly ordered, so I wouldn't even be able to methodically open all 1,271 with my usual method of killing firefox and reopening it.

Is there any way I can send the 1,271 straight to bookmarks, or open the entire session from the old install, or view more than the 1,271, or open the old synced tabs view, where I could open as many or as few as I wanted to, instead of all or (basically) nothing?

Thanks!

Επιλεγμένη λύση

Okay, disregard the part about it randomising each time, it's not doing that I just thought it was because certain easily-identifiable tabs weren't loading every time before ram usage got too high. Still, any way I can open, say, 50 tabs at once, instead of all 1,271? Or send them straight to bookmarks en masse instead of having to do each one individually?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Okay, disregard the part about it randomising each time, it's not doing that I just thought it was because certain easily-identifiable tabs weren't loading every time before ram usage got too high. Still, any way I can open, say, 50 tabs at once, instead of all 1,271? Or send them straight to bookmarks en masse instead of having to do each one individually?