Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox crashes every time

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 46 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Hello All, We are using Firefox from 10 years and It was good experience all the time. After updated every time crashing when i visit my company site Bis Kerala Matrimony . We have checked our website code and we did,t find any error other browser all working fine and using windows 7. How to fix this problem?

Hello All, We are using Firefox from 10 years and It was good experience all the time. After updated every time crashing when i visit my company site Bis [https://www.bismatrimony.com Kerala Matrimony ]. We have checked our website code and we did,t find any error other browser all working fine and using windows 7. How to fix this problem?

Επιλεγμένη λύση

Update Malwarebytes. If the problem continues, disable it.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (8)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?


In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options

We have submitted all error report

more options
more options

bp-1bbdbe79-8757-4196-870b-1c3680200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-8b5dbaac-86a1-41c3-8cf7-737a60200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-804ce1f9-310e-48f8-bca5-0b28b0200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-fa7b3596-09b0-448d-97c1-c28350200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-4a30ec3b-12a4-4c40-9af7-00ff70200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-7523b0b2-7424-4fa0-9cbd-9a8e30200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-b16b61e5-8108-4e40-9fca-7ef090200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-59652bec-1b95-4ef8-938b-13eb20200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-4b6e6391-935b-4899-991b-7a1a10200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-d63efc72-9d21-4995-a291-c4bb30200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-5ca24330-31b5-4b9a-9957-e6c460200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-38ae4619-b652-4ed5-abb1-0be4c0200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-ffa1943a-9bf1-4c9e-9b8c-b1ec50200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-7a19e9f5-bb32-445e-9d11-1cc7f0200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-54f7fbcd-1b83-4cd6-86ec-8cc9e0200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-06ec49b6-352d-4104-bb38-006550200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-c5b3b9cc-399d-4b79-bf53-abab20200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-fb4d2e5f-2244-419c-a954-e067a0200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-fd7eb768-8919-4d34-b0a5-b9fc90200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-bab8ed59-ec65-4a4e-8146-578030200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-60b00d81-65d9-480d-871c-54f770200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-ef1711af-9e59-42bd-8de3-83e0b0200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-6dd1a534-a3c3-4839-9995-da9ad0200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-32351ab4-012d-402c-a7cd-435550200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-dc636639-d614-4a49-9bb9-b5fd40200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-3cf47834-9105-45ef-93c9-ccfab0200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-f63260d9-6e4f-40b2-8c4e-a35870200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-8869ae22-3c80-4b17-b5ce-cce3f0200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-c6a31f43-f04d-4150-862d-bc4dc0200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-ad6d305d-c236-4027-a850-ac8640200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-9e351e43-c062-44d2-9af7-621910200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-057f56b5-ce8c-48b6-bc52-55a400200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-20512691-3628-43d3-903b-598c60200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-f24328c2-73d2-412b-b1a0-32a910200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-ec0530af-085c-49aa-8442-d5b620200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-051c58e2-8ac8-4d67-be9a-ac2720200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-f7ec5a3e-bcc6-464e-a2c4-4bd060200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-1a3d91d7-ad13-40b1-8a3a-4b8840200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-3f37e212-d51f-4c28-b359-7b65c0200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-e472e684-25a1-47e8-b6aa-26f210200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-1e87876f-ff51-416d-9385-f8d550200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-85ed3e7e-035a-45d3-8979-f69f00200922 22-Sep-20, 8:19 PM View bp-b73bc254-4991-44cd-99f7-3903d0200922 22-Sep-20, 8:19 PM

more options

bp-1bbdbe79-8757-4196-870b-1c3680200922 22-Sep-20, 8:19 PM bp-8b5dbaac-86a1-41c3-8cf7-737a60200922 22-Sep-20, 8:19 PM bp-804ce1f9-310e-48f8-bca5-0b28b0200922 22-Sep-20, 8:19 PM bp-fa7b3596-09b0-448d-97c1-c28350200922 22-Sep-20, 8:19 PM bp-4a30ec3b-12a4-4c40-9af7-00ff70200922 22-Sep-20, 8:19 PM bp-7523b0b2-7424-4fa0-9cbd-9a8e30200922 22-Sep-20, 8:19 PM

more options

bp-1bbdbe79-8757-4196-870b-1c3680200922 bp-8b5dbaac-86a1-41c3-8cf7-737a60200922 bp-804ce1f9-310e-48f8-bca5-0b28b0200922 bp-fa7b3596-09b0-448d-97c1-c28350200922 bp-4a30ec3b-12a4-4c40-9af7-00ff70200922 bp-7523b0b2-7424-4fa0-9cbd-9a8e30200922

more options

bp-1bbdbe79-8757-4196-870b-1c3680200922 Signature: js::AtomsTable::sweepIncrementally

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

mbae.dll = Malwarebytes Anti-Exploit

This is for Sumo's Related Bugs 1618886 RESOLVED DUPLICATE Crash in [@ js::AtomsTable::sweepIncrementally]

1576592 You are not authorized to access bug 1576592

more options

Επιλεγμένη λύση

Update Malwarebytes. If the problem continues, disable it.