Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Reconnect to my Firefox account

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
more options

My browser shows a triangle in the top right corner of the screen. A click there states "Reconnect to Firefox Account". On attempting this action, after entering my password, I am asked to enter a 6 digit number sent to my email address. Unfortunately this takes more that 30 minutes to arrive at this far corner of the Earth but it states that it expires in 5 minutes. On entering the received 6 digit number, I get a message that it has expired and my attempt at reconnecting is terminated. I have tried this exercise 2 or 3 times, days apart but to no avail. Where do I go from here ?

My browser shows a triangle in the top right corner of the screen. A click there states "Reconnect to Firefox Account". On attempting this action, after entering my password, I am asked to enter a 6 digit number sent to my email address. Unfortunately this takes more that 30 minutes to arrive at this far corner of the Earth but it states that it expires in 5 minutes. On entering the received 6 digit number, I get a message that it has expired and my attempt at reconnecting is terminated. I have tried this exercise 2 or 3 times, days apart but to no avail. Where do I go from here ?