Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Permission denied errors on some sites clicking on a button.

 • 4 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 854 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

On some sites and a NextCloud installation, I suddenly cannot click on some links that report following error in the console: Uncaught Error: Permission denied to access property "apply"

  jQuery 7
  clear searchprovider.js:292
  attach merged-index.js:11661
  jQuery 8
  _setCurrentDir merged-index.js:5820
  changeDirectory merged-index.js:5752
  actionHandler merged-index.js:3432
  action merged-index.js:2894
  _onClickFile merged-index.js:4757
  Underscore 3
  jQuery 2
    dispatch
    handle

I've checked and disabled add-ons to see if these were blocking somehow, but no result. It worked fine before, so my suspicion is something changed in FF78? Thanks!

On some sites and a NextCloud installation, I suddenly cannot click on some links that report following error in the console: Uncaught Error: Permission denied to access property "apply" jQuery 7 clear searchprovider.js:292 attach merged-index.js:11661 jQuery 8 _setCurrentDir merged-index.js:5820 changeDirectory merged-index.js:5752 actionHandler merged-index.js:3432 action merged-index.js:2894 _onClickFile merged-index.js:4757 Underscore 3 jQuery 2 dispatch handle I've checked and disabled add-ons to see if these were blocking somehow, but no result. It worked fine before, so my suspicion is something changed in FF78? Thanks!

Επιλεγμένη λύση

Did this previously worked in Firefox 77 and older ?

Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required) ?

You can try these steps in case of issues with web pages:

You can reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

 • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options
more options

Επιλεγμένη λύση

Did this previously worked in Firefox 77 and older ?

Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required) ?

You can try these steps in case of issues with web pages:

You can reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

 • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window
more options

Thanks for the helpful links. I isolated the problem to this misbehaving add-on: ImTranslator: Translator, Dictionary, TTS.

more options

That was very good work. Well Done.
Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.