Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Stop constant new sign-in to Firefox emails

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Wesley Branton

more options

This has been asked elsewhere, but my situation is different as I run every Firefox session in a Sandbox which deletes after exit. I don't generally use Firefox signed in, but when I do sign in I get two emails every time, and it is driving me nuts.

I can find a preference or security setting to turn these off. The risk should be mine to take if I so wish it; hate nannying.

Anyone got a solution? Or even a suggestion.

Επιλεγμένη λύση

As I'm sure you are already aware, you are getting those emails because when you run in a sandbox, every sign in looks like it's a brand new device (as far as the Firefox Accounts system is concerned).

There's no way to disable these emails, since they are sent for security purposes. If you really don't want to see them, you could setup a filter on your email provider to automatically send those emails to the trash.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

As I'm sure you are already aware, you are getting those emails because when you run in a sandbox, every sign in looks like it's a brand new device (as far as the Firefox Accounts system is concerned).

There's no way to disable these emails, since they are sent for security purposes. If you really don't want to see them, you could setup a filter on your email provider to automatically send those emails to the trash.