Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Random, semi-frequent crashes

  • 5 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 26 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

I have been getting random tab or complete Firefox crashes lately and it seems to be getting worse over the last few days. I haven't added anything or made any major change to my pc in the past week, so I have no idea what could be causing these issues. Here are the 5 most recent reports:

bp-37f052c1-0fb4-46a1-9016-4c3f00181106 2018-11-06 17:15 bp-8086d29d-cbc7-404e-af5c-2769e0181106 2018-11-06 17:14 bp-4157a089-f87d-4daa-9857-4da8a0181106 2018-11-06 17:10 bp-682eaf9f-9fca-4a4a-9d99-e7e940181106 2018-11-06 16:10 bp-33e7a8ff-63bd-4804-9927-924990181106 2018-11-05 21:24

Επιλεγμένη λύση

Disabling Malwarebytes didn't work. I ended up removing 2 sticks of RAM and it seems to be stable now (~40 hours no crashing).

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

bp-37f052c1-0fb4-46a1-9016-4c3f00181106 Signature: js::jit::MaybeEnterJit

mbae64.dll = Malwarebytes Anti-Exploit

nvwgf2umx.dll = Dwm.exe = Microsoft Desktop Window Manager

This is for Sumo's Related Bugs 1461724 NEW --- [ARM] Crash in js::jit::MaybeEnterJit (SIGILL/SIGSEG on Sony phones)

1461480 NEW --- [ARM64] Crash in js::jit::MaybeEnterJit (1MB aligned address)

1451720 NEW --- MaybeEnterJIT SIGSEGV crashes on Android/ARM64 (occasional)

1425132 RESOLVED DUPLICATE Crash in js::jit::MaybeEnterJit

858032 NEW --- [meta] crashes in EnterBaseline / EnterJit ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-8086d29d-cbc7-404e-af5c-2769e0181106 Signature: JSObject::allocKindForTenure

mbae64.dll = Malwarebytes Anti-Exploit

nvwgf2umx.dll = Dwm.exe = Microsoft Desktop Window Manager

This is for Sumo's Related Bugs 1403066 RESOLVED INCOMPLETE Intermittent autophone-s1s2 | application crashed [@ JSObject::allocKindForTenure]

1302432 RESOLVED FIXED Crash [@ JSObject::allocKindForTenure] with Debugger and use-after-free

1259222==You are not authorized to access bug 1259222== ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-4157a089-f87d-4daa-9857-4da8a0181106 Signature: js::DispatchTyped<T>

mbae64.dll = Malwarebytes Anti-Exploit

This is for Sumo's Related Bugs 1348531 RESOLVED DUPLICATE Crash in js::DispatchTyped<T>

1266870 RESOLVED DUPLICATE crash in js::AtomizeString and other signatures, starting 2016-04-21

1260754 RESOLVED DUPLICATE crash in js::DispatchTyped<T>

719114 NEW --- Crash in [@ js::GCMarker::processMarkStackTop ] from heap corruption

more options

Update Malwarebytes Anti-Exploit. If the problem continues, disable it.

more options

Thanks for the reply. I'll give it a go and report back in a day or so.

more options

Επιλεγμένη λύση

Disabling Malwarebytes didn't work. I ended up removing 2 sticks of RAM and it seems to be stable now (~40 hours no crashing).

more options

That was very good work. Well done. Please flag your last post as Solved Problem so others will know.