Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

PDF.js failed to reopen search bar using Ctrl-F after switching away and back

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 92 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από philipp

more options

Firefox 63.0b9, 64 bit, Developer version. Reproduceable for several times.

Steps to reproduce:

  • Open a pdf in Firefox
  • Ctrl-F and search something (not required to hit any result)
  • Close the search box
  • Switch to another tab, do some scrolling
  • Switch back
  • Ctrl-F doesn't call out the search box

Επιλεγμένη λύση

hi outloudvi, thanks for testing our beta builds and reporting the issue.

we had a similar bug for this already on file at https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1486984 where i've added your reproducible steps as further information.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

hi outloudvi, thanks for testing our beta builds and reporting the issue.

we had a similar bug for this already on file at https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1486984 where i've added your reproducible steps as further information.

more options

This seems to be fixed when testing in Firefox 63.0b14. Thanks!

more options

thank you for coming up with these easy reproducible steps!