Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to Get different accounts inbound email into one inbox...Like "all accounts in Postbox?

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από christ1

more options

I am abandoning Postbox because their v.5 SUCKS. But one feature I liked was all 4 of my email accounts inbound email dumped into one inbox under "All accounts-Inbox, which was on top of all my mailboxes. I have reinstalled Thunderbird as my primary email client and also transferred the Postbox config file to "Users...Profile" folder and renamed it to match the Thunderbird account.

Everything seems to be working perfectly with this one exception. I have checked off "global mailbox, under "Server settings" for each account. I have consolidated "sent", "archive", "drafts" and "templates" under"copies and folders", under accounts, for all but my primary account, which doesn't have that option. All else seems to be working except the consolidation of inbound email into a single inbox.

I hope you can help me.  Thank you very much.  

Howie Barte natca1@natca.net

I am abandoning Postbox because their v.5 SUCKS. But one feature I liked was all 4 of my email accounts inbound email dumped into one inbox under "All accounts-Inbox, which was on top of all my mailboxes. I have reinstalled Thunderbird as my primary email client and also transferred the Postbox config file to "Users...Profile" folder and renamed it to match the Thunderbird account. Everything seems to be working perfectly with this one exception. I have checked off "global mailbox, under "Server settings" for each account. I have consolidated "sent", "archive", "drafts" and "templates" under"copies and folders", under accounts, for all but my primary account, which doesn't have that option. All else seems to be working except the consolidation of inbound email into a single inbox. I hope you can help me. Thank you very much. Howie Barte natca1@natca.net

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options
... for all but my primary account, which doesn't have that option.

Global Inbox is for POP accounts only. There are alternatives for IMAP accounts, if that's what you have. See http://kb.mozillazine.org/Global_Inbox