Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox keeps crashing at random times

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 20 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

My firefox keeps crashing at random times

These are last crash reports

bp-674d6e4b-c168-4ef7-87cc-1a08c2150510 10/05/2015 12:26 bp-9ca57b3e-27cd-42bf-9015-22e102150510 10/05/2015 12:19 bp-758af721-5056-41e6-af93-6b5ba2150509 09/05/2015 23:29 bp-fe7a1ed0-0a0f-4375-9cd5-2add72150509 09/05/2015 12:55 bp-4a69aec8-3a5c-4c76-98bb-c1c2d2150508 08/05/2015 23:28 bp-7edabc95-1d8d-4b31-af34-cce0f2150506 06/05/2015 18:44 bp-1480f7c0-3f06-4ed5-9c99-a802c2150503 03/05/2015 20:39 bp-324a00a8-02c4-4c7d-99b4-2e4fb2150502 02/05/2015 22:37 bp-3f038b54-f88b-4869-b763-5e18d2150502 02/05/2015 21:57 91961a05-c858-4de5-93c9-0fd50e76a49a 13/04/2015 21:20 4a089b2a-aefb-4d85-9414-9e0d7bf21be9 04/04/2015 19:02 d00ab23c-1983-4bf8-8584-2463214c3d94 02/04/2015 22:14 3ed770b1-3b66-4425-9a2b-34c49c9e1ecd 27/03/2015 12:49 3cb59fb5-9452-4c37-8e7a-9a486bce3c20 15/03/2015 16:12

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

The five most recent crashes relate to Firefox stopping when it cannot allocate enough additional memory. System memory use is reported as: 79%, 77%, 88%, 84%, 85% in those cases. After Windows has been running for a long time, free memory often is fragmented into smaller chunks than Firefox requests and so even if there is 20% of memory free, Windows might report there's nothing meeting Firefox's requirements.

Can you tell whether Firefox itself is using up too much memory? You will generally notice Firefox becoming sluggish in that case.

Could you test in Firefox's Safe Mode? That's a standard diagnostic tool to deactivate extensions and some advanced features of Firefox. More info: Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode.

If Firefox is not running: Hold down the Shift key when starting Firefox.

If Firefox is running: You can restart Firefox in Safe Mode using either:

  • "3-bar" menu button > "?" button > Restart with Add-ons Disabled
  • Help menu > Restart with Add-ons Disabled

and OK the restart.

Both scenarios: A small dialog should appear. Click "Start in Safe Mode" (not Refresh).

Any less crashy?

more options

No Firefox works fine, doesn't slow down ,it just crashes with no warning.

I will try it in safe mode and see what happens.

If it doesn't crash in safe mode, how can I fix it so it doesn't crash when not in safe mode?

more options

If it doesn't crash in Safe Mode, one of these might be the problem:

  • Graphics card/chipset incompatibility: hardware acceleration is disabled in Safe Mode, and can be manually disabled in regular mode
  • Extension(s): all extensions are disabled in Safe Mode, and nonessential extensions can be manually disabled in regular mode
  • JavaScript compilers: these are disabled in Safe Mode, and can be manually disabled in regular mode
more options

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

  • Tools > Options > Advanced > General > Browsing: "Use hardware acceleration when available"

You need to close and restart Firefox after toggling this setting.