Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Cannot get my screen to accept a new url so I can get into my email

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 23 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

After using your website to get into "webmail.verizon.com" successfully for a year or so, I cannot now get the web page to accept any url. It seems frozen in a Yahoo mail sign-in page. I cannot not use this to get into my email page. I need to sign via the Verizon.com site.

After using your website to get into "webmail.verizon.com" successfully for a year or so, I cannot now get the web page to accept any url. It seems frozen in a Yahoo mail sign-in page. I cannot not use this to get into my email page. I need to sign via the Verizon.com site.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

You are going thru Mozilla.org to reach http://webmail.verizon.com/ ? ! ? !

Don't you mean; you are using Firefox (the browser)?

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

  • Clear the Cache and
  • Remove Cookies
    Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to.

Type about:preferences<Enter> in the address bar.

  • Cookies; Select Privacy. Under History, select Firefox will Use Custom Settings. Press the button on the right side called Show Cookies. Use the search bar to look for the site. Note; There may be more than one entry. Remove All of them.
  • Cache; Select Advanced > Network. Across from Cached Web Content, Press Clear Now.

If there is still a problem, Start Firefox in Safe Mode {web link} While you are in safe mode;

Type about:preferences#advanced<Enter> in the address bar.

Under Advanced, Select General. Look for and turn off Use Hardware Acceleration.

Poke around safe web sites. Are there any problems?

Then restart.