Χρήση κύριου κωδικού πρόσβασης με το Sync

Η φράση "Primary Password" αντικαθιστά τη φράση "Master Password". Καταργούμε την ορολογία που έχει αναγνωριστεί ως υποτιμητική ή προσβλητική από το πρόγραμμα περιήγησης Firefox. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το λόγο αυτής της αλλαγής.

Το Firefox για υπολογιστές (δηλαδή για Windows, Mac, Linux κ.λπ.) διαθέτει την επιλογή χρήσης ενός κύριου κωδικού πρόσβασης, ώστε να προστατεύονται όλοι οι αποθηκευμένοι κωδικοί πρόσβασής σας. Όταν είναι ενεργός ο κύριος κωδικός πρόσβασης, τα αποθηκευμένα στοιχεία συνδέσεών σας κρυπτογραφούνται και δεν μπορείτε να τα προσπελάσετε χωρίς να εισαγάγετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το άρθρο Χρήση κύριου κωδικού πρόσβασης για προστασία στοιχείων σύνδεσης.

Πώς λειτουργεί ο κύριος κωδικός πρόσβασης με το Sync;

Όταν χρησιμοποιείτε το Sync, τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού Firefox σας αποθηκεύονται μαζί με τους άλλους κωδικούς πρόσβασής σας στη Διαχείριση κωδικών πρόσβασης του Firefox. Θα πρέπει να εισαγάγετε τον κύριο κωδικό πρόσβασής σας, προκειμένου το Sync να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού Firefox σας. Μόλις εισαχθεί ο κύριος κωδικός πρόσβασής σας, το Sync μπορεί να προσπελάσει και τους άλλους αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασής σας και να τους συγχρονίσει με τις συσκευές σας.

Πώς διατηρούνται ασφαλείς οι κωδικοί πρόσβασής μου;

Όταν αποθηκεύετε κωδικούς πρόσβασης ιστοσελίδων, η λειτουργία του κύριου κωδικού πρόσβασης τους κρυπτογραφεί πριν αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια, τους αποκρυπτογραφεί για επεξεργασία από το Sync, αφού εισαγάγετε τον κύριο κωδικό πρόσβασής σας. Το Sync κάνει εκ νέου διαφορετική (και καλύτερη) κρυπτογράφηση των αποκρυπτογραφημένων κωδικών πρόσβασής σας βάσει του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού Firefox σας, πριν στείλει την κρυπτογραφημένη έκδοση για αποθήκευση στους διακομιστές του Sync. Δεν μεταφέρονται ποτέ στο διαδίκτυο τα αποκρυπτογραφημένα αντίγραφα του κωδικού πρόσβασής σας.

Αν και το Sync κρυπτογραφεί τους κωδικούς πρόσβασής σας στο διαδίκτυο και στους διακομιστές του, δεν κάνει καμία προσπάθεια να τους κρυπτογραφήσει στην ίδια τη συσκευή - αυτή είναι η δουλειά του κύριου κωδικού πρόσβασης. Ο ίδιος ο κύριος κωδικός πρόσβασης δεν συγχρονίζεται μεταξύ συσκευών, επομένως μπορείτε να έχετε διαφορετικό (ή κανέναν) κύριο κωδικό πρόσβασης στις άλλες σας συσκευές.

(Συμβουλή: Αυξήστε την προστασία σας ενεργοποιώντας τον κύριο κωδικό πρόσβασης σε κάθε συσκευή σας. Δείτε το Χρήση κύριου κωδικού πρόσβασης για προστασία στοιχείων σύνδεσης).

Τι ισχύει για το Android και το iOS;

Οι εκδόσεις του Firefox για κινητές συσκευές κρυπτογραφούν τους κωδικούς πρόσβασής σας, βάσει όμως της ενσωματωμένης ασφάλειας της συσκευής και όχι κάποιου κύριου κωδικού πρόσβασης. Απαιτείται ο λογαριασμός Firefox σας για τη σύνδεση στο Sync, ούτως ώστε να κρυπτογραφηθεί εκ νέου κάθε σύνδεση με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η αποκρυπτογράφηση από άλλες συσκευές.

Συμβουλή ασφαλείας: Να επιλέγετε πάντα έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό Firefox σας και να προσέχετε μην τον ξεχάσετε. Σε περίπτωση που επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας, θα χάσετε την πρόσβαση στα δεδομένα του Sync σας, μέχρι να συγχρονίσετε ξανά τη συσκευή σας με τον νέο κωδικό πρόσβασης.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα