Τι συνέβη στην Προστασία από καταγραφή;

Αυτό το άρθρο δεν συντηρείται πλέον, επομένως το περιεχόμενό του ενδέχεται να είναι παρωχημένο.

Τα οφέλη της προστασίας από καταγραφή αποτελούν πλέον μέρος της φραγής περιεχομένου. Όταν βλέπετε την ασπίδα στη γραμμή διευθύνσεών σας, η φραγή περιεχομένου είναι ενεργοποιημένη. Αυτή τη στιγμή, η φραγή περιεχομένου εμποδίζει ορισμένους τύπους ιχνηλατών (trackers). Το Firefox θα προσθέσει μελλοντικά ακόμη περισσότερες λειτουργίες απορρήτου στη φραγή περιεχομένου.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προστασία από καταγραφή και τη φραγή περιεχομένου, δείτε το άρθρο "Φραγή περιεχομένου".

Ο όρος "καταγραφή" αναφέρεται γενικά στο περιεχόμενο, τα cookies, ή τα σενάρια που μπορούν να συλλέξουν τα δεδομένα περιήγησής σας σε πολλαπλές ιστοσελίδες. Το Firefox παρέχει στους χρήστες εργαλεία για τον αποκλεισμό αυτών των διαδικτυακών ιχνηλατών. Αυτή η λειτουργία ονομαζόταν Προστασία από καταγραφή στο παρελθόν. Ξεκινώντας από την έκδοση 63 του Firefox, η λειτουργικότητα της προστασίας από καταγραφή περιλαμβάνεται σε ένα νέο σύνολο χαρακτηριστικών, το οποίο ονομάζεται Φραγή περιεχομένου. Πλέον, μπορείτε να έχετε την ίδια προστασία από καταγραφή, επιλέγοντας τη ρύθμιση για φραγή όλων των ανιχνευμένων ιχνηλατών.

Ενημερώστε το Firefox στην πιο πρόσφατη έκδοση για να χρησιμοποιήσετε τη Φραγή περιεχομένου και για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις ασφαλείας και σταθερότητας.

(Απ)ενεργοποίηση φραγής περιεχομένου

Ξεκινώντας από το Firefox 63, η φραγή περιεχομένου περιλαμβάνει ρυθμίσεις για ιχνηλάτες και cookies καταγραφής. Από προεπιλογή, το Firefox αποκλείει ιχνηλάτες μόνο στα ιδιωτικά παράθυρα. Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογέςπροτιμήσεις σας για να αποκλείονται οι ιχνηλάτες όλη την ώρα. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις επιλογέςπροτιμήσεις σας ώστε να μην αποκλείεται τίποτα.

Κάντε κλικ στο κύριο κουμπί του μενού του Firefox fx57menu και επιλέξτε Φραγή περιεχομένου. Θα μεταφερθείτε στην ενότητα της φραγής περιεχομένου στις επιλογέςπροτιμήσεις.

Fx63menuContentBlockingFx65ContentBlocking
 1. Για να αποκλείσετε ιχνηλάτες για όλες τις συνεδρίες περιήγησης, αλλάξτε την επιλογή Όλοι οι ανιχνευμένοι ιχνηλάτες από Μόνο σε ιδιωτικά παράθυρα σε Πάντα.
 2. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή περιεχόμενου, απενεργοποιήστε το Όλοι οι ανιχνευμένοι ιχνηλάτες.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες, δείτε το άρθρο "Φραγή περιεχομένου".

(Απ)ενεργοποίηση προστασίας από καταγραφή

 1. Κάντε κλικ στο κύριο κουμπί του μενού του Firefox fx57menu.
 2. Κάντε κλικ στο διακόπτη δίπλα στο Προστασία από καταγραφή switchonios για (απ)ενεργοποίηση.

Αυτόματη (απ)ενεργοποίηση προστασίας από καταγραφή για ορισμένες συνεδρίες

Από προεπιλογή, το Firefox αποκλείει ιχνηλάτες μόνο στα παράθυρα ιδιωτικής περιήγησης. Μπορείτε να προσαρμόσετε την προστασία από καταγραφή, ώστε να είναι ενεργή συνεχώς, να είναι ενεργή μόνο στα ιδιωτικά παράθυρα ή και καθόλου.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx MenuFx57Menu και έπειτα στο Επιλογές.Προτιμήσεις.
 2. Κάντε κλικ στο Απόρρητο & ασφάλεια στα αριστερά και μεταβείτε στην ενότητα Προστασία από καταγραφή.
  Fx63TrackingProtection-el
 3. Επιλέξτε ανάμεσα στα εξής:
  • Πάντα: Η προστασία από καταγραφή παραμένει ενεργή όσο περιηγείστε.
  • Μόνο σε ιδιωτικά παράθυρα: Η προστασία από καταγραφή ενεργοποιείται μόνο αν χρησιμοποιείτε ένα παράθυρο ιδιωτικής περιήγησης.
  • Ποτέ: Η προστασία από καταγραφή απενεργοποιείται σε όλες τις ιστοσελίδες.

(Απ)ενεργοποίηση προστασίας από καταγραφή σε ιδιωτικά παράθυρα

Η προστασία από καταγραφή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή όταν βρίσκεστε σε παράθυρα ιδιωτικής περιήγησης.

PrivateBrowsingWithTrackingProtectionON

Κάντε κλικ στο διακόπτη δίπλα στο "Προστασία από καταγραφή" στην αρχική σελίδα της ιδιωτικής περιήγησης για (απ)ενεργοποίηση. (Αν δεν βλέπετε το διακόπτη, σημαίνει ότι έχετε ρυθμίσει το Firefox έτσι, ώστε να παραμένει πάντα ενεργή η προστασία από καταγραφή.)

Απενεργοποίηση προστασίας από καταγραφή για μεμονωμένες ιστοσελίδες

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την προστασία από καταγραφή για συγκεκριμένες ιστοσελίδες.

 1. Το εικονίδιο-ασπίδα θα εμφανίζεται όταν το Firefox αποκλείει ενεργά ιχνηλάτες σε μια σελίδα. Κάντε κλικ στο εικονίδιο-ασπίδα για να εμφανιστεί το κέντρο ελέγχου.
 2. Στο κέντρο ελέγχου, κάντε κλικ στο Απενεργοποίηση προστασίας για τη συνεδρίαΑπενεργοποίηση για την ιστοσελίδα σε ένα παράθυρο κανονικής περιήγησης ή στο Απενεργοποίηση προστασίας για τη συνεδρία σε ένα παράθυρο ιδιωτικής περιήγησηςΑπενεργοποίηση για την ιστοσελίδα σε ένα παράθυρο κανονικής περιήγησης ή στο Απενεργοποίηση για τη συνεδρία σε ένα παράθυρο ιδιωτικής περιήγησης.
  Fx61TrackingProtectionDisable-elFx62TrackingProtection-Always
 3. Μόλις απενεργοποιηθεί η προστασία από καταγραφή, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο-ασπίδα με κόκκινη διαγράμμιση (tracking protection off fxos) στη γραμμή διευθύνσεων.
Για να ενεργοποιήσετε ξανά την προστασία από καταγραφή, κάντε ξανά κλικ στο εικονίδιο-ασπίδα και κάντε κλικ στο Ενεργοποίηση προστασίαςΕνεργοποίηση για την ιστοσελίδα.

Επειδή η λειτουργία ιδιωτικής περιήγησης δεν διατηρεί καμία πληροφορία σχετικά με τη συνεδρία περιήγησής σας, όταν απενεργοποιήσετε την προστασία από καταγραφή για μια ιστοσελίδα, διαρκεί μόνο για αυτή τη συνεδρία. Όταν αρχίσετε μια νέα συνεδρία ιδιωτικής περιήγησης, η προστασία από καταγραφή θα είναι ενεργή ξανά για όλες τις ιστοσελίδες.

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη βάση γνώσεών μας.

Μάθετε περισσότερα