Τι κάνω αν κλειδωθώ λόγω της ταυτοποίησης δύο παραγόντων;

Οι εθελοντές μας εργάζονται για τη μετάφραση αυτού του άρθρου. Μέχρι να ολοκληρωθεί, ίσως βοηθήσει η αγγλική έκδοση. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε να μεταφράσουμε άρθρα όπως αυτό, κάντε κλικ εδώ.

This article explains what to do if you have been locked out of your Firefox Account two-step authentication login.

Two-step authentication adds extra security to your Firefox account by making it harder for someone else to log in to your account. If you’ve gotten locked out of your two-step authentication login, you can use a recovery code to securely regain access to your account. Alternatively, if you have a device still signed in to your account, you can use that device to disable two-factor authentication so you can log in to your account without two-factor authentication.

Please help us prevent these problems in the future by filling out this short survey.

I have my two-step authentication device

 1. Go to https://accounts.firefox.com and login.
 2. Enter the authentication code from your authentication application.
 3. After login, go to Security and click Disable next to Two-step authentication.
 4. A confirmation prompt will appear. Click the Disable button in the Disable two-step authentication? prompt.

I lost my two-step authentication device but I have another logged-in device.

If you’re locked out of your account but have a device still logged in via two-factor authentication, you can use that device to disable two-factor authentication:

 1. Go to https://accounts.firefox.com and login.
 2. Under Security, click Disable next to Two-step authentication.
 3. Click the Disable button in the Disable two-step authentication? prompt.
If you don't have access to your logged-in devices and lost your two-step authentication devices, continue to the sections below.

I lost my two-step authentication device but I have a recovery code.

 1. Go to https://accounts.firefox.com and login.
 2. If you are prompted for a two-step authentication code, click Trouble entering code? and enter one of your saved recovery codes.
  • If you don't remember saving your recovery code, check if your file was downloaded and saved with the filename <your_email> Firefox Recovery Codes.txt.
 3. Go to Security and click Disable next to Two-step authentication.

I have my two-step authentication device

 1. Go to https://accounts.firefox.com and login.
 2. Enter the authentication code from your authentication application.
 3. After login, expand the Two-step authentication section by clicking Change.
 4. Click Disable.

I lost my two-step authentication device but I have another logged-in device.

If you’re locked out of your account but have a device still logged in via two-factor authentication, you can use that device to disable two-factor authentication:

 1. Go to https://accounts.firefox.com and login.
 2. Click Disable in the row that says Two-step authentication.
If you don't have access to your logged-in devices and lost your two-step authentication devices, continue to the sections below.

I lost my two-step authentication device but I have a recovery code.

 1. Go to https://accounts.firefox.com and login.
 2. If you are prompted for a two-step authentication code, click Trouble entering code? and enter one of your saved recovery codes.
  • If you don't remember saving your recovery code, check if your file was downloaded and saved with the filename <your_email> Firefox Recovery Codes.txt.
 3. Expand the Two-step authentication section by clicking Change.
 4. Click Disable.

I lost my two-step authentication device, can’t find recovery codes and don’t have a logged-in device.

Unfortunately, deactivation of two-step authentication is not supported and you will not be able access your existing Sync data. You can however create a new account with a different email address to begin syncing again.

I lost my two-step authentication device, can’t find recovery codes and don’t have a logged-in device. Can I request to delete my Firefox Account?

In this case it is currently not possible to delete your Firefox Account since we don't have a way to verify your identity and ownership of that account. We recommend creating a new Firefox Account to use Firefox Sync and other services that require a Firefox Account.

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη βάση γνώσεών μας.

Μάθετε περισσότερα