Ρυθμίσεις ασφαλείας και κωδικών πρόσβασης

Αυτό το άρθρο δεν συντηρείται πλέον, επομένως το περιεχόμενό του ενδέχεται να είναι παρωχημένο.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τις ρυθμίσεις της καρτέλας "Ασφάλεια" του παραθύρου ΕπιλογέςΠροτιμήσεις του Firefox.

Η καρτέλα "Ασφάλεια" περιέχει επιλογέςπροτιμήσεις που σχετίζονται με την προστασία σας κατά την περιήγηση.

Security panel 38 Fx43-SecurityPanel 48 security panel-el

Γενικά

 • Προειδοποίηση όταν οι σελίδες προσπαθούν να εγκαταστήσουν πρόσθετα: Το Firefox θα σάς ζητάει πάντα να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση πρόσθετων. Για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες ειδοποιήσεις εγκατάστασης, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε κατά λάθος εγκαταστάσεις, το Firefox σάς προειδοποιεί όταν μια ιστοσελίδα προσπαθεί να εγκαταστήσει ένα πρόσθετο και εμποδίζει την ειδοποίηση εγκατάστασης. Για να επιτρέψετε εγκαταστάσεις από μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, κάντε κλικ στο Εξαιρέσεις…, εισάγετε το όνομα της ιστοσελίδας και κάντε κλικ στο Να επιτρέπεται. Καταργήστε την επιλογή για να απενεργοποιήσετε την προειδοποίηση για όλες τις ιστοσελίδες.
 • Φραγή σελίδων που έχουν αναφερθεί ως κακόβουλες: Επιλέξτε αυτό αν θέλετε το Firefox να ελέγχει αν η ιστοσελίδα, που επισκέπτεστε, προσπαθεί να παρέμβει στις κανονικές λειτουργίες του υπολογιστή ή να αποστείλει τα προσωπικά σας δεδομένα σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους μέσω του διαδικτύου.
  • Σημειώστε ότι η απουσία προειδοποίησης δεν εγγυάται ότι μια ιστοσελίδα είναι αξιόπιστη.
 • Φραγή σελίδων που έχουν αναφερθεί ως πλαστές: Επιλέξτε αυτό αν θέλετε το Firefox να ελέγχει αν η ιστοσελίδα, που επισκέπτεστε, προσπαθεί να σάς παραπλανήσει, ώστε να παραθέσετε προσωπικές πληροφορίες (αυτό συχνά αναφέρεται ως ηλεκτρονικό ψάρεμα ).
 • Προειδοποίηση όταν οι σελίδες προσπαθούν να εγκαταστήσουν πρόσθετα: Το Firefox θα σάς ζητάει πάντα να επιβεβαιώσετε την εγκατάσταση πρόσθετων. Για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες ειδοποιήσεις εγκατάστασης, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε κατά λάθος εγκαταστάσεις, το Firefox σάς προειδοποιεί όταν μια ιστοσελίδα προσπαθεί να εγκαταστήσει ένα πρόσθετο και εμποδίζει την ειδοποίηση εγκατάστασης. Για να επιτρέψετε εγκαταστάσεις από μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, κάντε κλικ στο Εξαιρέσεις…, εισάγετε το όνομα της ιστοσελίδας και κάντε κλικ στο Να επιτρέπεται. Καταργήστε την επιλογή για να απενεργοποιήσετε την προειδοποίηση για όλες τις ιστοσελίδες.
 • Block dangerous and deceptive content (Φραγή επικίνδυνου και παραπλανητικού περιεχομένου): Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση αν θέλετε το Firefox να αποκλείει πιθανώς κακόβουλο λογισμικό ή περιεχόμενο που μπορεί να σάς παραπλανήσει, ώστε να κατεβάσετε κακόβουλο λογισμικό ή να εισάγετε ακούσια πληροφορίες. Μπορείτε επίσης να βελτιστοποιήσετε τις επιλογές σας επιλέγοντας ή όχι τα στοιχεία σε αυτή την ενότητα:
  • Block dangerous downloads (Φραγή επικίνδυνων λήψεων): Αποκλείει πιθανούς ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.
  • Warn me about unwanted and uncommon software (Προειδοποίηση για ανεπιθύμητο και ασυνήθιστο λογισμικό): Σάς ενημερώνει αν πρόκειται να κατεβάσετε πιθανώς ανεπιθύμητο ή ασυνήθιστο λογισμικό που ενδέχεται να περιέχει κάποιον ιό ή να κάνει απροσδόκητες αλλαγές στον υπολογιστή σας.
Σημείωση: Η απουσία προειδοποίησης δεν εγγυάται ότι μια ιστοσελίδα είναι αξιόπιστη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Πώς λειτουργεί η ενσωματωμένη προστασία από ηλεκτρονικό ψάρεμα και κακόβουλο λογισμικό;.

Κωδικοί πρόσβασης

 • Remember logins for sites (Απομνημόνευση συνδέσεων για ιστοσελίδες): Το Firefox μπορεί να αποθηκεύσει με ασφάλεια τους κωδικούς πρόσβασης που εισάγετε σε διαδικτυακές φόρμες, ώστε να διευκολύνει την σύνδεσή σας στις ιστοσελίδες. Καταργήστε αυτή την επιλογή, ώστε να σταματήσει το Firefox την απομνημόνευση κωδικών πρόσβασης. Δείτε το Διαχείριση κωδικών πρόσβασης - Αποθήκευση, διαγραφή, αλλαγή και εισαγωγή αποθηκευμένων κωδικών πρόσβασης στο Firefox για λεπτομέρειες.
  • Ωστόσο, ακόμη κι αν έχει επιλεχθεί, το Firefox θα εξακολουθεί να σάς ρωτάει αν θα γίνεται αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης για μια ιστοσελίδα, όταν την επισκέπτεστε για πρώτη φορά. Αν επιλέξετε το Να μην απομνημονεύεται ποτέ κωδικός για αυτή την σελίδα, η ιστοσελίδα θα προστεθεί σε μια λίστα εξαιρέσεων. Για πρόσβαση σε αυτή τη λίστα ή για αφαίρεση ιστοσελίδων από αυτή, κάντε κλικ στο κουμπί Εξαιρέσεις….
 • Χρήση ενός κύριου κωδικού: Το Firefox μπορεί να προστατεύσει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης και πιστοποιητικά, κρυπτογραφώντας τις με έναν κύριο κωδικό πρόσβασης. Αν δημιουργήσετε έναν κύριο κωδικό πρόσβασης, κάθε φορά που εκκινείτε το Firefox, θα σάς ζητάει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, την πρώτη φορά που θα χρειαστεί πρόσβαση σε ένα πιστοποιητικό ή αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε, να αλλάξετε ή να καταργήσετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης βάζοντας/αφαιρώντας το τικ στην επιλογήπροτίμηση ή κάνοντας κλικ στο κουμπί Αλλαγή κύριου κωδικού…. Αν έχει οριστεί ήδη ένας κύριος κωδικός πρόσβασης, θα πρέπει να τον εισαγάγετε, ώστε να τον αλλάξετε ή να τον καταργήσετε.
 • Μπορείτε να διαχειριστείτε τους αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης και να διαγράψετε μεμονωμένους κωδικούς πρόσβασης κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποθηκευμένοι κωδικοί….

Συνδέσεις

 • Remember logins for sites (Απομνημόνευση συνδέσεων για ιστοσελίδες): Το Firefox μπορεί να αποθηκεύσει με ασφάλεια τους κωδικούς πρόσβασης που εισάγετε σε διαδικτυακές φόρμες, ώστε να διευκολύνει την σύνδεσή σας στις ιστοσελίδες. Καταργήστε αυτή την επιλογή, ώστε να σταματήσει το Firefox την απομνημόνευση κωδικών πρόσβασης. Δείτε το Διαχείριση κωδικών πρόσβασης - Αποθήκευση, διαγραφή, αλλαγή και εισαγωγή αποθηκευμένων κωδικών πρόσβασης στο Firefox για λεπτομέρειες.
  • Ωστόσο, ακόμη κι αν έχει επιλεχθεί, το Firefox θα εξακολουθεί να σάς ρωτάει αν θα γίνεται αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης για μια ιστοσελίδα, όταν την επισκέπτεστε για πρώτη φορά. Αν επιλέξετε το Να μην απομνημονεύεται ποτέ κωδικός για αυτή την σελίδα, η ιστοσελίδα θα προστεθεί σε μια λίστα εξαιρέσεων. Για πρόσβαση σε αυτή τη λίστα ή για αφαίρεση ιστοσελίδων από αυτή, κάντε κλικ στο κουμπί Εξαιρέσεις….
 • Χρήση ενός κύριου κωδικού: Το Firefox μπορεί να προστατεύσει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης και πιστοποιητικά, κρυπτογραφώντας τις με έναν κύριο κωδικό πρόσβασης. Αν δημιουργήσετε έναν κύριο κωδικό πρόσβασης, κάθε φορά που εκκινείτε το Firefox, θα σάς ζητάει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, την πρώτη φορά που θα χρειαστεί πρόσβαση σε ένα πιστοποιητικό ή αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε, να αλλάξετε ή να καταργήσετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης βάζοντας/αφαιρώντας το τικ στην επιλογήπροτίμηση ή κάνοντας κλικ στο κουμπί Αλλαγή κύριου κωδικού…. Αν έχει οριστεί ήδη ένας κύριος κωδικός πρόσβασης, θα πρέπει να τον εισαγάγετε, ώστε να τον αλλάξετε ή να τον καταργήσετε.
 • Μπορείτε να διαχειριστείτε τους αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης και να διαγράψετε μεμονωμένους κωδικούς πρόσβασης κάνοντας κλικ στο κουμπί Saved Logins… (Αποθηκευμένες συνδέσεις…).
// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:Jim Spentzos, Mutant Bookworm. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.
Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla