Ιχνηλάτες τρίτων

Πολλές ιστοσελίδες ζητούν από το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποθηκεύει cookies (αόρατα τμήματα δεδομένων) στη συσκευή σας. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τις ίδιες ιστοσελίδες, μπορούν να διαβάσουν αυτά τα cookies. Με αυτό τον τρόπο, οι ιστοσελίδες μπορούν να "απομνημονεύσουν" στοιχεία, όπως οι προτιμήσεις σας για αυτές.

Μια άλλη χρήση των cookies είναι η μεταφορά πληροφοριών από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη. Για παράδειγμα, μια σελίδα πωλήσεων μπορεί να αποθηκεύσει τα στοιχεία της αγοράς σας σε cookies και να σας ανακατευθύνει σε μια ιστοσελίδα πληρωμών ή αξιολογήσεων. Από την οπτική γωνία της δεύτερης ιστοσελίδας, τα cookies της ιστοσελίδας πωλήσεων ονομάζονται cookies τρίτων (third-party cookies). Επιπλέον, υπάρχουν πολλές βιβλιοθήκες ιστού που χρησιμοποιούνται από προγραμματιστές για την προσθήκη λειτουργιών στις ιστοσελίδες τους. Αυτές οι βιβλιοθήκες μπορούν επίσης να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας. Αν τα cookies αποθηκεύονται από μια βιβλιοθήκη που βρίσκεται σε διαφορετικό τομέα από τον τομέα της ιστοσελίδας, τότε θεωρούνται και αυτά cookies τρίτων.

Οι πιο δημοφιλείς βιβλιοθήκες χρησιμοποιούνται από πολλές ιστοσελίδες. Όταν επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη, αυτή η βιβλιοθήκη μπορεί να αποθηκεύσει ένα cookie στη συσκευή σας. Αν επισκεφθείτε αργότερα κάποια άλλη ιστοσελίδα που αξιοποιεί την ίδια βιβλιοθήκη, αυτή η βιβλιοθήκη μπορεί να διαβάσει το cookie της προηγούμενης ιστοσελίδας. Αυτά τα cookies τρίτων, που αποθηκεύονται και διαβάζονται από πολλαπλές ιστοσελίδες, ονομάζονται cookies μεταξύ ιστοσελίδων (cross-site cookies).

Cookies μεταξύ ιστοσελίδων

Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι που οι ιστοσελίδες και οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν cookies μεταξύ ιστοσελίδων:

  • Καταγραφή μεταξύ ιστοσελίδων: Αυτή είναι μακράν η πιο κοινή χρήση των cookies μεταξύ ιστοσελίδων. Οι ιχνηλάτες χρησιμοποιούν τα cookies μεταξύ ιστοσελίδων για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και να τις στείλουν σε άλλες εταιρείες, συνήθως για διαφημιστικούς σκοπούς. Όταν νιώθετε ότι μια διαφήμιση σάς ακολουθεί κατά την περιήγησής σας, αυτό οφείλεται στην καταγραφή μεταξύ ιστοσελίδων. Αν ο ίδιος ιχνηλάτης υπάρχει σε πολλαπλές ιστοσελίδες, μπορεί να κατασκευάσει ένα πιο πλήρες προφίλ για εσάς με την πάροδο του χρόνου.
  • Λειτουργικά cookies: Ορισμένες ιστοσελίδες βασίζονται σε αυτά τα cookies για τη σωστή λειτουργία τους. Για παράδειγμα, κάποιες ιστοσελίδες ίσως χρειάζονται πρόσβαση στα cookies μεταξύ ιστοσελίδων για να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία τους για σύνδεση σε άλλη ιστοσελίδα (π.χ., σύνδεση μέσω Facebook) ή για την επεξεργασία πληρωμών (π.χ., Amazon Pay).

Η Ενισχυμένη προστασία από καταγραφή του Firefox αποκλείει τα cookies από ιχνηλάτες μεταξύ ιστοσελίδων και, στην Αυστηρή λειτουργία, απομονώνει cookies από όλα τα άλλα τρίτα μέρη. Έτσι, δεν γνωστοποιείται η δραστηριότητά σας από μια ιστοσελίδα στις άλλες. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε το Ενισχυμένη προστασία από καταγραφή στο Firefox για υπολογιστές και το SmartBlock στην Ενισχυμένη προστασία από καταγραφή.

Διαχείριση cookies μεταξύ ιστοσελίδων

Αν και τα cookies μεταξύ ιστοσελίδων από ιχνηλάτες αποκλείονται στο Firefox από προεπιλογή, μια ιστοσελίδα ενδέχεται να δηλώσει στο πρόγραμμα περιήγησης ότι τα χρειάζεται για κάποιες σημαντικές λειτουργίες της. Σε αυτή την περίπτωση, το Firefox θα επιτρέψει τη χρήση cookies μεταξύ ιστοσελίδων από μια τρίτη ιστοσελίδα για τις πέντε πρώτες φορές (ή έως και το 1% του αριθμού των μοναδικών ιστοσελίδων που επισκέπτεστε σε μια συνεδρία, ανάλογα με το ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος), χωρίς να σας ρωτήσει. Πέρα από αυτό το όριο, το Firefox θα σας ειδοποιήσει ώστε να αποκλείσετε αυτά τα cookies. Αν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, το Firefox θα αρχίσει να αποκλείει αυτά τα cookies, επειδή μια ιστοσελίδα με τόσα αιτήματα πρόσβασης είναι μάλλον ιχνηλάτης.

Τα τρίτα μέρη θα μπορούν να σας ειδοποιήσουν μόνο αν αλληλεπιδράσετε με την ιστοσελίδα που επισκέπτεστε. Για παράδειγμα, αν επισκεφθείτε το dogs.com και επιλέξετε το πεδίο πληρωμής, θα επιτραπούν τα cookies μεταξύ ιστοσελίδων του Amazon Pay για την πραγματοποίηση αυτής της συναλλαγής. Μετά από αυτό, το Firefox θα σας ρωτά αν θέλετε να εξακολουθούν να επιτρέπονται.

Μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα πληροφοριών σελίδας"Δικαιώματα" για να δείτε αν επιτρέπεται ή απαγορεύεται η χρήση cookies σε μια ιστοσελίδα, κάνοντας κλικ στο λουκέτο Fx70GreyPadlockεικονίδιο δικαιωμάτων Fx87PermissionsIcon της γραμμής διευθύνσεων.

Απαγόρευση πρόσβασης

Αν απορρίψετε το αίτημα, τα τρίτα μέρη δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν cookies μεταξύ ιστοσελίδων σε αυτή τη συνεδρία. Αν ανανεώσετε τη σελίδα, θα λάβετε ξανά ειδοποίηση από τα τρίτα μέρη.

Ανάκληση πρόσβασης

Από τον πίνακα πληροφοριών σελίδας"Δικαιώματα", μπορείτε να κάνετε κλικ στο X για να ανακαλέσετε τα παραχωρημένα δικαιώματα πρόσβασης στα cookies.

Αυτόματη πρόσβαση

Το Firefox επιτρέπει αυτόματα στις τρίτες ιστοσελίδες να χρησιμοποιούν cookies μεταξύ ιστοσελίδων τις πέντε πρώτες ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Για παράδειγμα, το Amazon Pay θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα cookies στο Old Navy, το Blick, το dog.com και μερικές ακόμα ιστοσελίδες, χωρίς να ζητήσει την άδειά σας.

Αν ένα τρίτο μέρος συνεχίζει να χρησιμοποιεί cookies μεταξύ πολλαπλών ιστοσελίδων, τότε το Firefox θα θεωρήσει ότι πρόκειται για ιχνηλάτη. Σε αυτό το σημείο, το τρίτο μέρος θα πρέπει να ζητήσει την άδειά σας για να χρησιμοποιήσει cookies μεταξύ ιστοσελίδων.

Υπάρχουν κι άλλοι κανόνες (“ευρετικές τεχνικές - heuristics”) βάσει των οποίων, το Firefox θα παραχωρήσει προσωρινά πρόσβαση σε cookies μεταξύ ιστοσελίδων, σε ορισμένες ιστοσελίδες. Αυτοί οι κανόνες ενεργοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις, όπως υπηρεσίες ενιαίας σύνδεσης (Single-Sign-On) και, συνήθως, απαιτούν κάποια ειδική αλληλεπίδραση, όπως ανακατεύθυνση ανωτάτου επιπέδου ή αλληλεπίδραση με τον χρήστη, δυσκολεύοντας την εκμετάλλευσή τους από ιχνηλάτες.

Οι ιχνηλάτες τρίτων (third-party trackers) είναι αόρατα μέρη κώδικα που βρίσκονται σε πολλές ιστοσελίδες. Συλλέγουν και αποστέλλουν πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό περιήγησής σας σε άλλες εταιρείες, συχνά για διαφημιστικούς σκοπούς. Αν ο ίδιος ιχνηλάτης βρίσκεται σε πολλαπλές ιστοσελίδες, μπορεί σταδιακά να δημιουργήσει ένα πληρέστερο προφίλ για εσάς. Αν νιώθετε ότι κάποια διαφήμιση σάς ακολουθεί κατά την περιήγησή σας, αυτό οφείλεται στους ιχνηλάτες τρίτων.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα