Ήχος και βίντεο HTML5 στο Firefox

Μπορείτε να αναπαραγάγετε μερικούς τύπους περιεχομένου ήχου και βίντεο σε ιστοσελίδες, χωρίς αρθρώματα. Αυτό το άρθρο εξηγεί ποιες μορφές πολυμέσων μπορείτε να αναπαραγάγετε, καθώς και πώς μπορείτε να τα ελέγξετε, να τα αποθηκεύσετε και να τα ανοίξετε.

Υποστηριζόμενες μορφές

Επειδή η χρήση πολλών τύπων αρχείων ήχου και βίντεο περιορίζεται από κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες, απαιτείται μια εφαρμογή τρίτων ή ένα άρθρωμα για τη χρήση τους. Ωστόσο, το Firefox μπορεί να αναπαράγει εγγενώς "ανοικτά" πολυμέσα, καθώς και κάποιους τύπους κατοχυρωμένων πολυμέσων, καθώς και κάποιους τύπους κατοχυρωμένων πολυμέσων.

"Ανοικτά" πολυμέσα

Το Firefox μπορεί να αναπαράγει τη μορφή "container" WAV (τύποι αρχείων .wav, .wave), η οποία περιέχει μη συμπιεσμένο ήχο σε PCM στα 8 ή 16 bits ανά δείγμα.

Οι μορφές ήχου Vorbis και Opus, καθώς και οι μορφές βίντεο Theora και VP8 είναι ελεύθερες μορφές συμπίεσης ήχου/βίντεο για χρήση χωρίς περιορισμούς ευρεσιτεχνιών. Μπορούν να αναπαραχθούν στο Firefox αν είναι ενσωματωμένες στις εξής μορφές "container": Ogg (τύποι αρχείων .ogg, .oga, .ogv, .ogx, .spx, .opus) ή WebM (τύπος αρχείου .webm).

Το Firefox υποστηρίζει επίσης την αναπαραγωγή της μορφής FLAC (Free Lossless Audio Codec) (τύπος αρχείου .flac).

Κατοχυρωμένα πολυμέσα

Τα MP3, AAC και H.264/MPEG-4 AVC είναι κατοχυρωμένες μορφές συμπίεσης ήχου/βίντεο. Μπορούν να αναπαραχθούν στο Firefox με τις ενσωματωμένες βιβλιοθήκες του λειτουργικού σας συστήματος (έτσι, δεν χρεώνεται ούτε η Mozilla, ούτε εσείς), εφόσον έχουν ενσωματωθεί στη μορφή "container" MP4 (τύποι αρχείων .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v).

Κατοχυρωμένα πολυμέσα

Τα MP3, AAC και H.264/MPEG-4 AVC είναι κατοχυρωμένες μορφές συμπίεσης ήχου/βίντεο. Μπορούν να αναπαραχθούν στο Firefox με τις ενσωματωμένες βιβλιοθήκες του λειτουργικού σας συστήματος (έτσι, δεν χρεώνεται ούτε η Mozilla, ούτε εσείς), εφόσον έχουν ενσωματωθεί στη μορφή "container" MP4 (τύποι αρχείων .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v).

Το Firefox υποστηρίζει τη μορφή βίντεο WebM/VP9 στα συστήματα που δεν υποστηρίζουν τη μορφή MP4/H.264.

Συμβουλή: Για να δοκιμάσετε το σύστημά σας, κάποια δείγματα βίντεο είναι διαθέσιμα στη σελίδα δοκιμής “Video For Everybody” στο camendesign.com.

Έλεγχος ήχου και βίντεο

Γραμμή κουμπιών ελέγχου

Όταν επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που περιλαμβάνει υποστηριζόμενα πολυμέσα, θα δείτε τα κουμπιά ελέγχου για διαχείριση της αναπαραγωγής, εφόσον ο κέρσορας βρίσκεται πάνω στα πολυμέσα της σελίδας.

Video Controls

 • Κουμπί αναπαραγωγής: Video Play Ξεκινά την αναπαραγωγή.
 • Κουμπί παύσης: Video Pause Διακόπτει την αναπαραγωγή, αφού ξεκινήσει.
 • Ρυθμιστικό θέσης: Video Progress Slider Υποδεικνύει πόση ώρα έχει περάσει από την αρχή του αρχείου. Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή τα δεξιά για μετακίνηση πίσω ή μπροστά.
 • Κουμπί έντασης: Κάντε κλικ για σίγαση ή ακύρωση σίγασης. Τοποθετήστε τον κέρσορα πάνω του και σύρετε το ρυθμιστικό που θα εμφανιστεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για αυξομείωση έντασης.
  Video Sound Slider
 • Κουμπί πλήρους οθόνης: Video Fullscreen Ενεργοποιεί την πλήρη οθόνη όταν βρίσκεστε στο προεπιλεγμένο μέγεθος οθόνης.
 • Κουμπί προεπιλεγμένου μεγέθους: Video Default Size Επαναφέρει το προεπιλεγμένο μέγεθος όταν βρίσκεστε σε πλήρη οθόνη.

Περισσότερες επιλογές

Το μενού επιλογών (πρόσβαση με δεξί κλικctrl-κλικ) περιλαμβάνει τα παραπάνω κουμπιά ελέγχου, εκτός των ρυθμιστικών, ενώ σάς επιτρέπει να κάνετε και:

 • Επιτάχυνση/επιβράδυνση αναπαραγωγής: Επιλέξτε το Ταχύτητα αναπαραγωγής και έπειτα, μία από τις διαθέσιμες ταχύτητες.
 • Εμφάνιση/απόκρυψη στατιστικών (μόνο σε βίντεο): Επιλέξτε το Εμφάνιση στατιστικών για να προβάλλετε τα στατιστικά του βίντεο, όπως το όνομα αρχείου, την ανάλυση, την ένταση, το ρυθμό δειγματοληψίας και τον αριθμό καρέ. Για απόκρυψη, επιλέξτε το Απόκρυψη στατιστικών.
 • Απόκρυψη κουμπιών ελέγχου: Επιλέξτε το Απόκρυψη κουμπιών ελέγχου για να μην εμφανίζεται ποτέ η κάτω γραμμή κουμπιών ελέγχου. Για εμφάνιση, επιλέξτε το Εμφάνιση κουμπιών ελέγχου.

Το μενού επιλογών (πρόσβαση με δεξί κλικctrl-κλικ) περιλαμβάνει τα παραπάνω κουμπιά ελέγχου, εκτός των ρυθμιστικών, ενώ σάς επιτρέπει να κάνετε και:

 • Επιτάχυνση/επιβράδυνση αναπαραγωγής: Επιλέξτε το Ταχύτητα αναπαραγωγής και έπειτα, μία από τις διαθέσιμες ταχύτητες.
 • Επανάληψη αναπαραγωγής του βίντεο: Επιλέξτε το Επανάληψη για να αναπαράγεται αυτόματα, ξανά και ξανά, το βίντεο.
 • Απόκρυψη κουμπιών ελέγχου: Επιλέξτε το Απόκρυψη κουμπιών ελέγχου για να μην εμφανίζεται ποτέ η κάτω γραμμή κουμπιών ελέγχου. Για εμφάνιση, επιλέξτε το Εμφάνιση κουμπιών ελέγχου.

Έλεγχος με πληκτρολόγιο

Αφού κάνετε κλικ σε κάποιο από τα πολυμέσα μιας ιστοσελίδας για να εστιάσετε σε αυτό, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή με το πληκτρολόγιό σας.

Εντολή Συντόμευση
Αναπαραγωγή/παύση Space bar
Μείωση έντασης
Αύξηση έντασης
Σίγαση ήχου Ctrl + command +
Ακύρωση σίγασης ήχου Ctrl + command +
Μετακίνηση προς τα πίσω κατά 15 δευτερόλεπτα
Μετακίνηση προς τα πίσω κατά 10% Ctrl + command +
Μετακίνηση προς τα εμπρός κατά 15 δευτερόλεπτα
Μετακίνηση προς τα εμπρός κατά 10% Ctrl + command +
Μετακίνηση στην αρχή Home
Μετακίνηση στο τέλος End

Αποθήκευση αρχείων πολυμέσων

Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο ήχου από μια ιστοσελίδα στον υπολογιστή σας:

 1. Κάντε δεξί κλικΚρατήστε πατημένο το πλήκτρο Control, ενώ κάνετε κλικ στα κουμπιά ελέγχου ήχου και επιλέξτε το Αποθήκευση ήχου ως….
 2. Επιλέξτε μια τοποθεσία στον υπολογιστή σας για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο βίντεο από μια ιστοσελίδα στον υπολογιστή σας:

 1. Κάντε δεξί κλικΚρατήστε πατημένο το πλήκτρο Control, ενώ κάνετε κλικ στα κουμπιά ελέγχου ήχου και επιλέξτε το Αποθήκευση βίντεο ως….
  • Επιλέξτε το Αποθήκευση στιγμιότυπου ως… αν θέλετε να αποθηκεύσετε μόνο το στιγμιότυπο του βίντεο.
 2. Επιλέξτε μια τοποθεσία στον υπολογιστή σας για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

Άνοιγμα αποθηκευμένων αρχείων

Τα αρχεία πολυμέσων που αποθηκεύετε από ιστοσελίδες ενδέχεται να μην αναπαράγονται στο κανονικό σας πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων. Για να ανοίξετε αυτούς τους τύπος αρχείων:

 1. Ανοίξτε το Firefox.
 2. Πατήστε τα Ctrl + Ocommand + O.
 3. Πλοηγηθείτε στο φάκελο που περιέχει το επιθυμητό αρχείο και κάντε κλικ στο Άνοιγμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με αρχεία ήχου ή βίντεο, δείτε τα:

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla