Ήχος και βίντεο HTML5 στο Firefox

Μπορείτε να αναπαραγάγετε μερικούς τύπους περιεχομένου ήχου και βίντεο σε ιστοσελίδες χωρίς πρόσθετα. Αυτό το άρθρο εξηγεί ποιες μορφές πολυμέσων μπορείτε να αναπαραγάγετε και πως μπορείτε να τα ελέγξετε, να τα αποθηκεύσετε και να τα ανοίξετε.

Υποστηριζόμενες μορφές

Επειδή η χρήση πολλών τύπων αρχείων ήχου και βίντεο περιορίζεται από κατοχυρωμένες ευρεσιτεχνίες, απαιτείται μια εφαρμογή τρίτων ή μια πρόσθετη λειτουργία για τη χρήση τους. Ωστόσο, το Firefox μπορεί να αναπαραγάγει εγγενώς ανοιχτά πολυμέσα, καθώς και κάποια είδη κατοχυρωμένων πολυμέσων.

Ανοιχτά πολυμέσα

Ο Firefox μπορεί να αναπαραγάγει τη μορφή "container" WAV (τύποι αρχείων .wav, .wave) που περιέχει μη συμπιεσμένο ήχο σε PCM στα 8 ή 16 bits ανά δείγμα.

Ο ήχος Vorbis, ο ήχος Opus, το βίντεο Theora και το βίντεο VP8 είναι ελεύθερες μορφές συμπίεσης ήχου/βίντεο για χρήση χωρίς περιορισμούς πατεντών. Μπορούν να προβληθούν στο Firefox αν είναι ενσωματωμένες στις ακόλουθες μορφές "container": Ogg (τύποι αρχείων .ogg, .oga, .ogv, .ogx, .spx, .opus) ή WebM (τύπος αρχείου .webm).

Κατοχυρωμένα πολυμέσα

Το MP3, το AAC και το H.264/MPEG-4 AVC είναι κατοχυρωμένες μορφές συμπίεσης ήχου/βίντεο. Μπορούν να προβληθούν στο Firefox με τις ενσωματωμένες βιβλιοθήκες του λειτουργικό συστήματος (ώστε να μην πληρώνει ούτε η Mozilla ούτε εσείς κάποιο ποσό) αν είναι ενσωματωμένες στη μορφή "container" MP4 (τύποι αρχείων .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v).

Κατοχυρωμένα πολυμέσα

Σημείωση: Αυτή η ενότητα δεν ισχύει για τα Windows Vista και τον τρέχοντα Firefox σας. Απαιτεί την πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox που μπορεί να ληφθεί από το mozilla.org/firefox.

Τα MP3, AAC και H.264/MPEG-4 AVC είναι κατοχυρωμένες μορφές συμπίεσης ήχου/βίντεο. Μπορούν να προβληθούν στο Firefox χρησιμοποιώντας τις ενσωματωμένες βιβλιοθήκες του λειτουργικού συστήματος (άρα ούτε η Mozilla ούτε εσείς χρειάζεται να πληρώσετε κάποιο ποσό) αν είναι ενσωματωμένες στη μορφή "container" MP4 (τύποι αρχείων .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v).

Συμβουλή: Για να δοκιμάσετε το σύστημά σας, κάποια αρχεία-δείγματα βίντεο είναι διαθέσιμα στη Σελίδα Δοκιμής “Βίντεο για Όλους” (“Video For Everybody”) στο camendesign.com.

Πλήκτρα ελέγχου ήχου και βίντεο

Γραμμή πλήκτρων ελέγχου

Όταν επισκεφθείτε μια ιστοσελίδα που περιλαμβάνει υποστηριζόμενα πολυμέσα, θα δείτε τα πλήκτρα ελέγχου για διαχείριση της αναπαραγωγής όταν κρατάτε τον κέρσορα του ποντικιού πάνω από το πολυμέσο στη σελίδα.

Video Controls

 • Πλήκτρο αναπαραγωγής: Video Play Ξεκινά την αναπαραγωγή.
 • Πλήκτρο παύσης: Video Pause Διακόπτει την αναπαραγωγή μόλις ξεκινήσει.
 • Ρυθμιστικό θέσης: Video Progress Slider Υποδεικνύει πόση ώρα έχει περάσει από την αρχή του αρχείου. Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή δεξιά για να πάτε μπροστά ή πίσω.
 • Πλήκτρο ελέγχου έντασης: Κάντε κλικ για σίγαση ή ακύρωση σίγασης. Τοποθετήστε τον κέρσορα από πάνω του και σύρετε το ρυθμιστικό που θα εμφανιστεί προς τα πάνω ή κάτω για αυξομείωση έντασης.
  Video Sound Slider
 • Πλήκτρο πλήρους οθόνης: Video Fullscreen Ενεργοποιεί την πλήρη οθόνη όταν είστε στο προεπιλεγμένο μέγεθος.
 • Πλήκτρο προεπιλεγμένου μεγέθους: Video Default Size Επαναφέρει το προεπιλεγμένο μέγεθος όταν είστε στην πλήρη οθόνη.

Μενού περισσότερων επιλογών για τα πλήκτρα ελέγχου

Το μενού περισσότερων επιλογών για τα πλήκτρα ελέγχου (προσβάσιμο με δεξί κλικκλικ και το πλήκτρο Ctrl) περιλαμβάνει τα παραπάνω πλήκτρα πλήκτρα εκτός από τα ρυθμιστικά και σας επιτρέπει επίσης:

 • Να επιταχύνετε ή να επιβραδύνετε το ρυθμό αναπαραγωγής: Επιλέξτε Ταχύτητα Αναπαραγωγής (Play Speed) και έπειτα, μια από τις διαθέσιμες ταχύτητες.
 • Να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε στατιστικές (μόνο σε βίντεο): Επιλέξτε Εμφάνιση Στατιστικών (Show Statistics) για εμφάνιση στατιστικών βίντεο όπως το όνομα αρχείου, την ανάλυση, την ένταση, το ρυθμό δείγματος και τον αριθμό πλαισίου. Για να τις κρύψετε, επιλέξτε Απόκρυψη Στατιστικών (Hide Statistics).
 • Να αποκρύψετε τα πλήκτρα ελέγχου: Επιλέξτε Απόκρυψη Πλήκτρων Ελέγχου (Hide Controls) ώστε να μην εμφανιστεί η κάτω γραμμή πλήκτρων ελέγχου. Για να την εμφανίσετε, επιλέξτε Εμφάνιση Πλήκτρων Ελέγχου (Show Controls).

Πλήκτρα ελέγχου πληκτρολογίου

Αφού κάνετε κλικ στο πολυμέσο σε μια ιστοσελίδα, για να εστιάσετε σε αυτό, μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή με το πληκτρολόγιό σας.

Εντολή Συντόμευση
Αναπαραγωγή/Παύση Space bar
Μείωση έντασης
Αύξηση έντασης
Σίγαση ήχου Ctrl + command +
Ακύρωση σίγασης ήχου Ctrl + command +
Αναζήτηση προς τα πίσω κατά 15 δευτερόλεπτα
Αναζήτηση προς τα πίσω κατά 10 % Ctrl + command +
Αναζήτηση προς τα εμπρός κατά 15 δευτερόλεπτα
Αναζήτηση προς τα εμπρός κατά 10 % Ctrl + command +
Αναζήτηση στην αρχή Home
Αναζήτηση στο τέλος End

Αποθήκευση αρχείων πολυμέσων

Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο ήχου από μια ιστοσελίδα στον υπολογιστή σας:

 1. Κάντε δεξί κλικΚρατήστε πατημένο το πλήκτρο Control, ενώ κάνετε κλικ στα πλήκτρα ελέγχου ήχου και επιλέξτε Αποθήκευση Ήχου Ως… (Save Audio As…).
 2. Επιλέξτε μια τοποθεσία στον υπολογιστή σας για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο βίντεο από μια ιστοσελίδα στον υπολογιστή σας:

 1. Κάντε δεξί κλικΚρατήστε πατημένο το πλήκτρο Control, ενώ κάνετε κλικ στα πλήκτρα ελέγχου βίντεο και επιλέξτε Αποθήκευση Βίντεο Ως… ({menuSave Video As…}).
  • Επιλέξτε Αποθήκευση Στιγμιότυπου Ως… (Save Snapshot As…) αν θέλετε μόνο να αποθηκεύσετε το στιγμιότυπο του βίντεο.
 2. Επιλέξτε μια τοποθεσία στον υπολογιστή σας για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

Άνοιγμα αποθηκευμένων αρχείων

Τα αρχεία πολυμέσων που αποθηκεύετε από τις ιστοσελίδες ίσως να μην αναπαράγονται στο κανονικό σας πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων. Για να ανοίξετε αυτούς τους τύπος αρχείων:

 1. Ανοίξτε το Firefox.
 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Ocommand + O.
 3. Πλοηγηθείτε στο φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε και κάντε κλικ στο Άνοιγμα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με αρχεία ήχου ή βίντεο, δείτε:

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla