Ενημέρωση του Thunderbird

Αυτό το άρθρο ενδέχεται να είναι παρωχημένο.

Έχει γίνει μια σημαντική αλλαγή στο αγγλικό άρθρο, στο οποίο βασίζεται το παρόν άρθρο. Μέχρι να ενημερωθεί αυτή η σελίδα, ίσως σάς φανεί χρήσιμο το άρθρο: Updating Thunderbird

Το Thunderbird έχει ρυθμιστεί ώστε να ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις για την εφαρμογή και τα εγκατεστημένα πρόσθετα. Αυτό το άρθρο σας δείχνει πώς να ρυθμίσετε το Thunderbird για αυτόματες ενημερώσεις και πώς να κάνετε χειροκίνητο έλεγχο για ενημερώσεις, αν το επιθυμείτε.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε Linux (όπως το Ubuntu) και χρησιμοποιείτε την έκδοση του Thunderbird που παρέχει η διανομή σας, θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να κυκλοφορήσει ένα ενημερωμένο πακέτο στο αποθετήριο πακέτου του. Δείτε το Εγκατάσταση του Thunderbird σε Linux. Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο αν έχετε εγκαταστήσει χειροκίνητα το Thunderbird (χωρίς το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων της διανομής σας).

Αυτόματες ενημερώσεις

Από προεπιλογή, το Thunderbird έχει ρυθμιστεί ώστε να ελέγξει αυτόματα για ενημερώσεις.

 1. Αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, θα εμφανιστεί το παράθυρο Ενημέρωση λογισμικού, που θα περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις ενημερώσεις. Για να ενημερώσετε το Thunderbird, κάντε κλικ στο OK και οι επιλεγμένες ενημερώσεις θα ληφθούν και θα εγκατασταθούν.
 2. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, πρέπει να επανεκκινήσετε (να κλείσετε και να ανοίξετε ξανά) το Thunderbird κάνοντας κλικ στο Done (Ολοκληρώθηκε).
 3. Όταν επανεκκινηθεί το Thunderbird, οι ενημερώσεις θα έχουν εγκατασταθεί.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα;

Χειροκίνητος έλεγχος για ενημερώσεις

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ελέγξετε για ενημερώσεις.

 • Μεταβείτε στο μενού Βοήθεια και επιλέξτε Περί Thunderbird.Στη γραμμή του μενού, κάντε κλικ στο μενού Thunderbird και επιλέξτε Περί Thunderbird.Στο πάνω μέρος του παραθύρου του Thunderbird, κάντε κλικ στο μενού Βοήθεια και επιλέξτε Περί Thunderbird.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα;

Ρύθμιση επιλογών ενημερώσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Thunderbird ώστε να ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις ή να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού New Fx Menu Fx57Menu και έπειτα στο Επιλογές.Προτιμήσεις.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Για προχωρημένους.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ενημέρωση. Θα εμφανιστούν οι επιλογές αυτόματης ενημέρωσης.

  Advanced Options TB Win_el
 4. Επιλογές ενημερώσεων:
 • Automatically install updates (Αυτόματη εγκατάσταση ενημερώσεων): Αυτή είναι η προτεινόμενη (και προεπιλεγμένη) επιλογή. Οι ενημερώσεις λαμβάνονται και εγκαθίστανται αυτόματα. Τέλος, αποτελεί την πιο ασφαλή επιλογή.
  • Warn me if this will disable any of my add-ons (Προειδοποίηση αν αυτό θα απενεργοποιήσει κάποιο από τα πρόσθετά μου): Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση αν θέλετε το Thunderbird να σας ενημερώνει όταν η ενημέρωση πρόκειται να απενεργοποιήσει κάποιο από τα πρόσθετά σας.
 • Check for updates, but let me choose whether to install them (Έλεγχος για ενημερώσεις, αλλά να επιλέγω αν θα εγκαθίστανται): Το Thunderbird θα συνεχίσει να ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις, αλλά θα σας επιτρέπει να επιλέγετε αν θέλετε να εγκατασταθούν οι ενημερώσεις.
 • Never check for updates (Να μην γίνεται ποτέ έλεγχος για ενημερώσεις): Το Thunderbird δεν θα ελέγχει για ενημερώσεις. Αυτή η επιλογή δεν συνίσταται, εκτός κι αν είστε προχωρημένος χρήστης. Ωστόσο, θα μπορείτε ακόμη να κάνετε χειροκίνητο έλεγχο για ενημερώσεις.
  • Για να δείτε το ιστορικό των ενημερώσεων που έχουν ληφθεί και εγκατασταθεί, κάντε κλικ στο Show Update History (Εμφάνιση ιστορικού ενημερώσεων).

Κλείστε τη σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Για απρόσκοπτη λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων στο παρασκήνιο, χωρίς να διακόπτετε την εργασία σας, επιλέξτε τη ρύθμιση Use a background service to install updates (Χρήση μιας υπηρεσίας παρασκηνίου για εγκατάσταση ενημερώσεων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την Υπηρεσία Συντήρησης της Mozilla, η οποία έρχεται μαζί με το Thunderbird.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα;Βασισμένο σε πληροφορίες από το Software Update (mozillaZine KB)

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla