Εκτύπωση ιστοσελίδων στο Firefox

Αυτό το άρθρο αφορά την εκτύπωση ιστοσελίδων στο Firefox. Για έναν οδηγό σχετικά με τη χρήση λειτουργιών εκτύπωσης του Firefox, διαβάστε παρακάτω.

Εκτύπωση μιας ιστοσελίδας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί μενού New Fx Menu και, έπειτα, κάντε κλικ στο Εκτύπωση.
  Print Fx29 Win-el Print Fx29 Linux-el
 2. Στο τυπικό παράθυρο Εκτύπωση που ανοίγει, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για αυτό που πρόκειται να εκτυπώσετε, αν είναι απαραίτητο. Δείτε τις ρυθμίσεις παραθύρου εκτύπωσης παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με το ποιες ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε.
 3. Κάντε κλικ στο ΕκτύπωσηOK για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί μενού New Fx Menu και έπειτα, κάντε κλικ στο Εκτύπωση.
  Print Fx29 Win-el
 2. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για αυτό που πρόκειται να εκτυπώσετε (αν είναι απαραίτητο), κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την Επιλογή εκτυπωτή, και δείτε το Ρυθμίσεις παραθύρου εκτύπωσης παρακάτω για πληροφορίες σχετικά με το ποιες ρυθμίσεις μπορείτε να αλλάξετε.

  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1250097448-79-1.jpg
 3. Κάντε κλικ στο Εκτύπωση για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

Ρυθμίσεις παραθύρου εκτύπωσης

Print Options_el
Ενότητα Εκτυπωτής:

 • Κάντε κλικ στο αναδιπλούμενο μενού δίπλα στο Όνομα για να αλλάξετε το ποιος εκτυπωτής θα εκτυπώσει την ιστοσελίδα που βλέπετε.
  Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής είναι αυτός των Windows. Όταν μια ιστοσελίδα εκτυπώνεται με τον επιλεγμένο εκτυπωτή, αυτός γίνεται η νέα προεπιλογή.
 • Κάντε κλικ στο Ιδιότητες... για να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού, την ποιότητα εκτύπωσης και άλλες ρυθμίσεις που είναι συγκεκριμένες ανάλογα με τον εκτυπωτή σας.

Ενότητα Περιοχή εκτύπωσης - Σας επιτρέπει να καθορίσετε ποιες σελίδες της τρέχουσες ιστοσελίδας θα εκτυπωθούν:

 • Επιλέξτε το Όλες για να εκτυπώσετε τα πάντα.
 • Επιλέξτε το Σελίδες και εισάγετε το εύρος σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε. Για παράδειγμα, η επιλογή "από 1 σε 1" εκτυπώνει μόνο την πρώτη σελίδα.
 • Επιλέξτε το Επιλογή για να εκτυπώσετε μόνο το μέρος της σελίδας που θα επισημάνετε.

Ενότητα Αντίτυπα - Σας επιτρέπει να καθορίσετε πόσα αντίγραφα θέλετε να εκτυπώσετε.

 • Αν εισάγετε πάνω από 1 στο πεδίο Αριθμός αντιτύπων, μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα σελιδοποιηθούν. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε να κάνετε 2 αντίγραφα και επιλέξτε Κατάταξη, θα εκτυπωθούν με τη σειρά 1, 2, 3, 1, 2, 3. Διαφορετικά, θα εκτυπωθούν με τη σειρά 1, 1, 2, 2, 3, 3.
Σημείωση: Οι ακόλουθες ρυθμίσεις αποθηκεύονται ως προτιμήσεις του Firefox σε μια προ-εκτυπωτή βάση.

Ενότητα Εκτύπωση πλαισίων - Αν βλέπετε μια ιστοσελίδα με περιγράμματα, μπορείτε να επιλέξετε πως θα εκτυπωθούν τα περιγράμματα:
5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1236733364-926-1.png

 • Η επιλογή Όπως φαίνονται στην οθόνη θα εκτυπώσει τη σελίδα με τον τρόπο που βλέπετε την ιστοσελίδα στο Firefox.
 • Η επιλογή Το επιλεγμένο πλαίσιο θα εκτυπώσει μόνο το περιεχόμενο στο περίγραμμα στο όποιο κάνατε κλικ τη τελευταία φορά.
 • Η επιλογή Κάθε πλαίσιο ξεχωριστά θα εκτυπώσει το περιεχόμενο από όλα τα πλαίσια, αλλά σε ξεχωριστές σελίδες.


5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1250097539-411-1.jpg

 • Εκτυπωτής: Αλλάξτε το ποιος εκτυπωτής θα εκτυπώσει την ιστοσελίδα που βλέπετε.
  Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής είναι αυτός του Mac. Όταν μια ιστοσελίδα εκτυπώνεται με τον επιλεγμένο εκτυπωτή, αυτός γίνεται η νέα προεπιλογή.
 • Προεπιλογές: Επιλέξτε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις εκτυπωτή.
 • Αντίγραφα: Σας επιτρέπει να καθορίσετε πόσα αντίγραφα θέλετε να εκτυπώσετε.
  • Αν εισάγετε πάνω από 1 στο πεδίο Αντίγραφα, μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θα σελιδοποιηθούν. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε να κάνετε 2 αντίγραφα και επιλέξτε Κατάταξη, θα εκτυπωθούν με τη σειρά 1, 2, 3, 1, 2, 3. Διαφορετικά, θα εκτυπωθούν με τη σειρά 1, 1, 2, 2, 3, 3.
 • Σελίδες: Επιλέξτε Σελίδες και εισάγετε το εύρος σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε. Για παράδειγμα, η επιλογή "από 1 σε 3" εκτυπώνει μόνο τις πρώτες τρεις σελίδες του εγγράφου.
  Σημείωση: Οι ακόλουθες ρυθμίσεις αποθηκεύονται ως προτιμήσεις του Firefox σε προ-εκτυπωτή βάση.
 • Επιλογές:
  • Επιλέξτε Εκτύπωση μόνο της επιλογής για να εκτυπώσετε μόνο το μέρος της σελίδας που επισημάνατε.
  • Επιλέξτε Συρρίκνωση στο πλάτος της σελίδας για να κάνει το μέγεθος της ιστοσελίδας ίδιο με αυτό του χαρτιού.
 • Εμφάνιση:
  • Επιλέξτε Εκτύπωση χρωμάτων παρασκηνίου για να εκτυπώσει το Firefox τις ιστοσελίδες με το χρώμα παρασκηνίου όπως εμφανίζονται στην οθόνη. Διαφορετικά, το Firefox αφήνει το παρασκήνιο λευκό.
  • Επιλέξτε Εκτύπωση εικόνων παρασκηνίου για να εκτυπώσει το Firefox τις ιστοσελίδες με εικόνες στο παρασκήνιο όπως εμφανίζονται στην οθόνη. Διαφορετικά, το Firefox κάνει το παρασκήνιο αμιγές χρώμα.
 • Πλαίσια:
  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1236733364-926-1.png
  • Η επιλογή Όπως φαίνονται στην οθόνη θα εκτυπώσει τη σελίδα με τον τρόπο που βλέπετε την ιστοσελίδα στο Firefox.
  • Η επιλογή Το επιλεγμένο πλαίσιο θα εκτυπώσει μόνο το περιεχόμενο στο περίγραμμα στο όποιο κάνατε κλικ τη τελευταία φορά.
  • Η επιλογή Κάθε πλαίσιο ξεχωριστά θα εκτυπώσει το περιεχόμενο από όλα τα περιγράμματα, αλλά σε ξεχωριστές σελίδες.
 • Κεφαλίδες σελίδας και Υποσέλιδα σελίδας: Χρησιμοποιήστε τα αναδιπλούμενα μενού για να επιλέξετε τι θα εμφανίζεται στην εκτυπωμένη σελίδα. Η τιμή του πάνω αριστερά αναδιπλούμενου κουτιού εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας· η τιμή του πάνω κεντρικού αναδιπλούμενου κουτιού εμφανίζεται στο πάνω κεντρικό τμήμα της σελίδας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να επιλέξετε:
  • --κενή--: Δε θα εκτυπωθεί τίποτα.
  • Τίτλος: Εκτυπώστε τον τίτλο της ιστοσελίδας.
  • URL: Εκτυπώστε την διαδικτυακή διεύθυνση της ιστοσελίδας.
  • Ημερομηνία/Ώρα: Εκτυπώστε την ημερομηνία και την ώρα που εκτυπώθηκε η ιστοσελίδα.
  • Σελίδα #: Εκτυπώστε τον αριθμό σελίδας.
  • Σελίδα # από #: Εκτυπώστε τον αριθμό σελίδας και το συνολικό αριθμό σελίδων.
  • Προσαρμοσμένο...: Εκτυπώστε το δικό σας κείμενο επικεφαλίδας ή υποσέλιδου. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε το όνομα μιας εταιρίας ή οργανισμού στο πάνω ή στο κάτω μέρος της κάθε εκτυπωμένης σελίδας.

Καρτέλα "General" ("Γενικά")

General Tab Print_Linux-el

 • Κάντε κλικ σε έναν εκτυπωτή στη λίστα για να τον επιλέξετε.
  Σημείωση: Ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής είναι αυτός του Linux. Όταν μια ιστοσελίδα εκτυπωθεί με τον επιλεγμένο εκτυπωτή, αυτός γίνεται η νέα προεπιλογή.
 • Ενότητα Range (Περιοχή):
  • Επιλέξτε το "All pages" (Όλες οι σελίδες) για να εκτυπώσετε τα πάντα.
  • Επιλέξτε το "Current page" (Τρέχουσα σελίδα) για να εκτυπώσετε μόνο τη σελίδα που βλέπατε όταν επιλέξατε να κάνετε εκτύπωση.
  • Επιλέξτε το "Pages" (Σελίδες) και εισάγετε το εύρος σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε. Για παράδειγμα, η εισαγωγή του "1" θα εκτυπώσει μόνο την πρώτη σελίδα. Η εισαγωγή των "1, 2, 3 - 7" θα εκτυπώσει τις σελίδες 1, 2 και από 3 έως 7.
 • Ενότητα Copies (Αντίγραφα) - Σας επιτρέπει να καθορίσετε πόσα αντίγραφα θέλετε να εκτυπώσετε.
  • Αν εισάγετε πάνω από 1 στο πεδίο Copies (Αντίγραφα), μπορείτε να επίσης να επιλέξετε αν θα σελιδοποιηθούν. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε να κάνετε 2 αντίγραφα και επιλέξετε Collate (Κατάταξη), θα εκτυπωθούν με τη σειρά 1, 2, 3, 1, 2, 3. Διαφορετικά, θα εκτυπωθούν με τη σειρά 1, 1, 2, 2, 3, 3.
  • Επιλέξτε Reverse (Αντιστροφή) για να εκτυπώσετε τις σελίδες με την αντίστροφη σειρά.

Καρτέλα "Page Setup" ("Διαμόρφωση σελίδας")

Σας επιτρέπει να αλλάζετε ρυθμίσεις για τον εκτυπωτή σας, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης διπλής όψης, των πολλαπλών σελίδων ανά φύλλο, της επιλογής για εκτύπωση ομαλών ή μόνο των περίεργων σελίδων, της επιλογής για το μέγεθος σελίδας που θα χρησιμοποιηθεί και πολλά άλλα. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις θα ποικίλουν ανάλογα με τον εκτυπωτή σας.

Καρτέλα "Επιλογές"

Options Tab Print_Linux-el

Σημείωση: Οι ακόλουθες ρυθμίσεις αποθηκεύονται ως προτιμήσεις του Firefox σε προ-εκτυπωτή βάση.
 • Ενότητα Εκτύπωση πλαισίων - Αν βλέπετε μια ιστοσελίδα με περιγράμματα, μπορείτε να επιλέξετε πως θα εκτυπωθούν τα περιγράμματα:
  5b566c185ee0e0a9e4fbff7fab19f74f-1236733364-926-1.png
  • Η επιλογή Όπως φαίνονται στη σελίδα θα εκτυπώσει τη σελίδα με τον τρόπο που βλέπετε την ιστοσελίδα στο Firefox.
  • Η επιλογή Το επιλεγμένο πλαίσιο θα εκτυπώσει μόνο το περιεχόμενο στο περίγραμμα στο όποιο κάνατε κλικ τη τελευταία φορά.
  • Η επιλογή Κάθε πλαίσιο ξεχωριστά θα εκτυπώσει το περιεχόμενο από όλα τα περιγράμματα, αλλά σε ξεχωριστές σελίδες.
 • Επιλέξτε Παράβλεψη κλίμακας και συρρίκνωση στο πλάτος της σελίδα για να προσαρμόσετε αυτόματα το πλάτος των σελίδων που εκτυπώνετε.
 • Επιλέξτε Εκτύπωση μόνο της επιλογής για να εκτυπώσετε μόνο το μέρος της ιστοσελίδας που επισημάνατε.
 • Επιλέξτε Εκτύπωση χρωμάτων παρασκηνίου για να εκτυπώσει το Firefox τις ιστοσελίδες με το χρώμα παρασκηνίου όπως εμφανίζονται στην οθόνη. Διαφορετικά, το Firefox αφήνει το παρασκήνιο λευκό.
 • Επιλέξτε Εκτύπωση εικόνων παρασκηνίου για να εκτυπώσει το Firefox τις ιστοσελίδες με εικόνες στο παρασκήνιο όπως εμφανίζονται στην οθόνη. Διαφορετικά, το Firefox κάνει το παρασκήνιο αμιγές χρώμα.
 • Ενότητα Κεφαλίδες Σελίδας και Υποσέλιδα Σελίδας: Χρησιμοποιείστε τα αναδιπλούμενα μενού για να επιλέξετε τι θα εμφανίζεται στην εκτυπωμένη σελίδα. Η τιμή του πάνω αριστερά αναδιπλούμενου κουτιού εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας· η τιμή του πάνω κεντρικού αναδιπλούμενου κουτιού εμφανίζεται στο πάνω κεντρικό τμήμα της σελίδας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να επιλέξετε:
  • --κενή--: Δεν θα εκτυπωθεί τίποτα.
  • Τίτλος: Εκτυπώστε τον τίτλο της ιστοσελίδας.
  • URL: Εκτυπώστε την διαδικτυακή διεύθυνση της ιστοσελίδας.
  • Ημερομηνία/Ώρα: Εκτυπώστε την ημερομηνία και την ώρα που εκτυπώθηκε η ιστοσελίδα.
  • Σελίδα #: Εκτυπώστε τον αριθμό σελίδας.
  • Σελίδα # από #: Εκτυπώστε τον αριθμό σελίδας και το συνολικό αριθμό σελίδων.
  • Προσαρμοσμένο...: Εκτυπώστε το δικό σας κείμενο επικεφαλίδας ή υποσέλιδου. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε το όνομα μιας εταιρίας ή οργανισμού στο πάνω ή στο κάτω μέρος της κάθε εκτυπωμένης σελίδας.

Αλλαγή Διαμόρφωσης σελίδας

Σημείωση: Οι ακόλουθες ρυθμίσεις αποθηκεύονται ως προτιμήσεις του Firefox σε προ-εκτυπωτή βάση.

Για να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού για εκτύπωση και τον προσανατολισμό σελίδας:

 1. Στο πάνω μέρος του παραθύρου Firefox, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο του Firefox και επιλέξτε Προεπισκόπηση εκτύπωσης. Στη γραμμή εργαλείων, πατήστε Διαμόρφωση Σελίδας.... Θα εμφανιστεί το παράθυρο Διαμόρφωση Σελίδας.
  Page Setup_Linux-el
  • Paper size (Μέγεθος χαρτιού): Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού για την εκτύπωση.
  • Orientation (Προσανατολισμός):
   • Επιλέξτε Portrait (Κατακόρυφα) για τα περισσότερα έγγραφα και ιστοσελίδες.
   • Επιλέξτε Landscape (Οριζόντια) για πολύ πλατιές σελίδες και εικόνες.
 2. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να κλείσετε το παράθυρο Διαμόρφωση Σελίδας.

Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της σελίδας που εκτυπώνεται και το αν θα εκτυπωθούν τα χρώματα και οι εικόνες παρασκηνίου, τα περιγράμματα σελίδας καθώς και τι θα περιλαμβάνεται στις επικεφαλίδες και τα υποσέλιδα σελίδας στις εκτυπωμένες σελίδες, στο πάνω μέρος του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Firefox, μεταβείτε στο μενού Εκτύπωση... (Αρχείο σε Windows XP) και επιλέξτε Διαμόρφωση Σελίδας.... Θα εμφανιστεί το παράθυρο Διαμόρφωση Σελίδας.

Σημείωση: Οι ακόλουθες ρυθμίσεις αποθηκεύονται ως προτιμήσεις του Firefox σε προ-εκτυπωτή βάση.

Μορφή και Επιλογές

Print Web Page - Win3_el

Η καρτέλα "Μορφή & Επιλογές" σας επιτρέπει να αλλάξετε:

 • Προσανατολισμός:
  • Επιλέξτε Κατακόρυφα για τα περισσότερα έγγραφα και ιστοσελίδες.
  • Επιλέξτε Οριζόντια για πολύ πλατιές σελίδες και εικόνες.
 • Κλίμακα: Για να δοκιμάσετε να κάνετε την ιστοσελίδα να ταιριάζει σε λιγότερα φύλλα εκτυπωμένου χαρτιού, μπορείτε να προσαρμόσετε την κλίμακα. Το Συρρίκνωση στο πλάτος της σελίδας προσαρμόζει αυτόματα την κλίμακα.
 • Επιλογές: Επιλέξτε Εκτύπωση παρασκηνίου (χρώματα & εικόνες) για να εκτυπώσει το Firefox τα παρασκήνια για τις ιστοσελίδες. Διαφορετικά, το Firefox θα αφήσει λευκά τα παρασκήνια της σελίδας.

Περιθώρια και Κεφαλίδα/Υποσέλιδο

Print Web Page - Win4_el
Η καρτέλα "Περιγράμματα & Επικεφαλίδα/Υποσέλιδο" σας επιτρέπει να αλλάξετε:

 • Περιθώρια: Μπορείτε να εισάγετε το πλάτος των περιγραμμάτων σελίδας για την πάνω, την κάτω, την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της σελίδας ξεχωριστά.
 • Κεφαλίδες & Υποσέλιδα: Χρησιμοποιήστε τα αναδιπλούμενα μενού για να επιλέξετε το τι θα εμφανίζεται στην εκτυπωμένη σελίδα. Η τιμή του πάνω αριστερά αναδιπλούμενου κουτιού εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία της σελίδας· η τιμή του πάνω κεντρικού αναδιπλούμενου κουτιού εμφανίζεται στο πάνω κεντρικό τμήμα της σελίδας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να επιλέξετε:
  • --κενή--: Δεν θα εκτυπωθεί τίποτα.
  • Τίτλος: Εκτυπώστε τον τίτλο της ιστοσελίδας.
  • URL: Εκτυπώστε την διαδικτυακή διεύθυνση της ιστοσελίδας.
  • Ημερομηνία/ Ώρα: Εκτυπώστε την ημερομηνία και την ώρα που εκτυπώθηκε η ιστοσελίδα.
  • Σελίδα #: Εκτυπώστε τον αριθμό σελίδας.
  • Σελίδα # από #: Εκτυπώστε τον αριθμό σελίδας και το συνολικό αριθμό σελίδων.
  • Προσαρμοσμένο...: Εκτυπώστε το δικό σας κείμενο κεφαλίδας ή υποσέλιδου. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε το όνομα μιας εταιρίας ή οργανισμού στο πάνω ή στο κάτω μέρος της κάθε εκτυπωμένης σελίδας.

Κάντε κλικ στο OK για να τελειώσετε τις αλλαγές και κλείστε το παράθυρο Διάταξης Σελίδας.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Για να δείτε πώς θα φαίνεται όταν εκτυπωθεί η ιστοσελίδα που θέλετε να εκτυπώσετε, πατήστε το πλήκτρο Alt για εμφάνιση της γραμμής του μενού και, έπειτα, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο και επιλέξτε Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Το παράθυρο Προεπισκόπηση εκτύπωσης σας επιτρέπει να αλλάξετε μερικές από τις παραπάνω επιλογές. Αποκτήστε πρόσβαση στο παράθυρο Εκτύπωσης κάνοντας κλικ στο Εκτύπωση..., ή για το παράθυρο Διαμόρφωσης Σελίδας κάνοντας κλικ στο Διαμόρφωση Σελίδας.... Κάντε κλικ στα βέλη δίπλα στο πεδίο Σελίδα: για εναλλαγή μεταξύ των σελίδων του εγγράφου. Τα διπλά βέλη σας μεταφέρουν στην πρώτη ή τελευταία σελίδα και τα μονά βέλη σας μεταφέρουν στην επόμενη ή προηγούμενη σελίδα. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την κλιμάκωση και τον προσανατολισμό (δείτε παραπάνω).

Print Web Page - Win5_el

Κάντε κλικ στο Κλείσιμο για να εξέλθετε από την Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Συμβουλές για προχωρημένους

 • Αν θέλετε να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας πριν την εκτύπωση, μπορείτε να το κάνετε με μια επέκταση, όπως το Print Edit.
 • Για να εκτυπώσετε μια μόνο εικόνα από μια σελίδα, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε αυτή και να επιλέξετε "Προβολή εικόνας" ή "Προβολή εικόνας παρασκηνίου". Έπειτα, κάντε εκτύπωση ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες.
 • Οι ιστοσελίδες μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να εμφανίζονται διαφορετικά στο χαρτί απ' ότι στην οθόνη. Επομένως, μην εκπλαγείτε αν δείτε μερικές αλλαγές. (Αν δείτε ότι λείπουν μερικά χρώματα ή εικόνες παρασκηνίου, δείτε το Εκτύπωση χρωμάτων παρασκηνίου και το Εκτύπωση εικόνων παρασκηνίου παραπάνω.)
// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:ideato, Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla