Εγκατάσταση του Firefox σε Linux

Η εγκατάσταση του Firefox στον υπολογιστή σας είναι το πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε τη χρήση του. Αυτό το άρθρο θα σάς δείξει πώς να εγκαταστήσετε το Firefox σε Linux. Για άλλα λειτουργικά συστήματα, δείτε τα άρθρα "Λήψη και εγκατάσταση του Firefox στα Windows" και "Λήψη και εγκατάσταση του Firefox σε Mac".

Πολλές διανομές Linux περιλαμβάνουν εξαρχής το Firefox και, οι περισσότερες, διαθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης πακέτων, το οποίο σάς επιτρέπει να εγκαταστήσετε εύκολα το Firefox. Γενικά, είναι καλύτερο να κάνετε την εγκατάσταση από το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων. Η διαχείριση πακέτων θα:

 • Εξασφαλίσει ότι έχετε όλες τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες
 • Εγκαταστήσει το Firefox έτσι, ώστε να λειτουργεί καλύτερα με τη διανομή σας
 • Δημιουργήσει συντομεύσεις για την εκκίνηση του Firefox
 • Κάνει το Firefox διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες του υπολογιστή σας
 • Κάνει την απεγκατάσταση του Firefox το ίδιο εύκολη με την απεγκατάσταση οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής

Η διαχείριση πακέτων έχει και τα μειονεκτήματά της:

 • Ενδέχεται να μην σάς προσφέρει την πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox
 • Ενδέχεται να σάς προσφέρει μια έκδοση χωρίς τα εμπορικά σήματα του Firefox

Εγκατάσταση από το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων

Για να εγκαταστήσετε το Firefox με το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων, παρακαλούμε ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της διανομής Linux που χρησιμοποιείτε.

Εγκατάσταση χωρίς το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων

Πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης του Firefox χωρίς το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα υποστήριξης της διανομής σας. Για παράδειγμα:

 • Πριν εγκαταστήσετε το Firefox, βεβαιωθείτε πως ο υπολογιστής σας έχει εγκατεστημένες τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες. Η απουσία συγκεκριμένων βιβλιοθηκών θα αποτρέψει την ορθή λειτουργία του Firefox.
 • Το αρχείο εγκατάστασης, που παρέχεται από τη Mozilla στη μορφή .tar.bz2, δεν περιέχει πηγαίο κώδικα, αλλά μεταγλωττισμένα εκτελέσιμα αρχεία για να ανοιχτούν και να εκτελεστούν εύκολα. Δεν χρειάζεται να μεταγλωττίσετε τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος.
 • Οι ακόλουθες οδηγίες θα εγκαταστήσουν το Firefox στον προσωπικό σας φάκελο και μόνο ο τρέχων χρήστης θα μπορεί να το εκτελέσει.
 1. Κάντε λήψη του Firefox από τη σελίδα λήψης του Firefox στον προσωπικό σας φάκελο.
 2. Ανοίξτε ένα τερματικό και μεταβείτε στον προσωπικό σας κατάλογο: cd ~
 3. Εξάγετε τα περιεχόμενα του ληφθέντος αρχείου: tar xjf firefox-*.tar.bz2
 4. Κλείστε το Firefox αν είναι ανοιχτό.
 5. Για την έναρξη του Firefox, εκτελέστε το σενάριο firefox στο φάκελο firefox: ~/firefox/firefox

Τώρα, το Firefox θα πρέπει να εκκινηθεί. Μπορείτε, έπειτα, να δημιουργήσετε ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας σας για εκτέλεση αυτής της εντολής.

Σφάλμα libstdc++5

Όπως προαναφέρθηκε, χρειάζεται η εγκατάσταση των απαιτούμενων βιβλιοθηκών για να λειτουργήσει το Firefox. Πολλές διανομές δεν περιέχουν το libstdc++5 εξαρχής.

Μήνυμα "firefox not installed" ή έναρξη εσφαλμένης έκδοσης του Firefox

Αν το Firefox εγκαταστάθηκε με τις παραπάνω οδηγίες, η έναρξη του πρέπει να γίνει (π.χ. σε ένα τερματικό ή σε μια συντόμευση στην Επιφάνεια εργασίας) με χρήση της εντολής: ~/firefox/firefox

Αν προσπαθήσετε να ξεκινήσετε το Firefox σε ένα τερματικό με την εντολή: firefox, είτε θα λειτουργήσει η εγκατεστημένη έκδοση του Firefox από το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων ή θα ειδοποιηθείτε ότι το πρόγραμμα δεν είναι εγκατεστημένο.

// Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:RodrigoGriego, ideato, user832823, Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Συνεισφορά στην Υποστήριξη Mozilla