Εγκατάσταση του Firefox σε Linux

Η εγκατάσταση του Firefox στον υπολογιστή σας, είναι το πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε τη χρήση του. Αυτό το άρθρο θα σας δείξει πως να εγκαταστήσετε το Firefox σε Linux. Για άλλα λειτουργικά συστήματα, δείτε τα άρθρα Λήψη και εγκατάσταση του Firefox στα Windows και Λήψη και εγκατάσταση του Firefox σε Mac.

Πολλές διανομές Linux έχουν προ-εγκατεστημένο το Firefox και οι περισσότερες διαθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης πακέτων που σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε εύκολα το Firefox. Γενικότερα, είναι καλύτερο να κάνετε την εγκατάσταση από το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων. Η διαχείριση πακέτων θα:

 • Εξασφαλίσει ότι έχετε όλες τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες
 • Εγκαταστήσει το Firefox έτσι, ώστε να λειτουργεί καλύτερα με τη διανομή σας
 • Δημιουργήσει συντομεύσεις για την εκκίνηση του Firefox
 • Κάνει το Firefox διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες του υπολογιστή σας
 • Κάνει την απεγκατάσταση του Firefox το ίδιο εύκολη με την απεγκατάσταση οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής

Η διαχείριση πακέτων έχει και τα μειονεκτήματα της:

 • Ενδέχεται να μην σας προσφέρει την πιο πρόσφατη έκδοση του Firefox
 • Ενδέχεται να σας προσφέρει μια έκδοση χωρίς τα εμπορικά σήματα του Firefox

Εγκατάσταση από το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων

Για να εγκαταστήσετε το Firefox με το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων, παρακαλώ ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της διανομής Linux που χρησιμοποιείτε.

Εγκατάσταση χωρίς το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων

Πλήρεις οδηγίες εγκατάστασης του Firefox χωρίς το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα υποστήριξης της διανομής σας. Για παράδειγμα:

 • Πριν εγκαταστήσετε το Firefox, βεβαιωθείτε πως ο υπολογιστής σας έχει εγκατεστημένες τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες. Η απουσία συγκεκριμένων βιβλιοθηκών θα αποτρέψει την ορθή λειτουργία του Firefox.
 • Το αρχείο εγκατάστασης που παρέχεται από τη Mozilla στη μορφή .tar.bz2 δεν περιέχει πηγαίο κώδικα αλλά μεταγλωττισμένα εκτελέσιμα αρχεία για να ανοιχτούν και να εκτελεστούν εύκολα. Δεν χρειάζεται να μεταγλωττίσετε τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος.
 • Οι ακόλουθες οδηγίες θα εγκαταστήσουν το Firefox στον προσωπικό σας φάκελο και μόνο ο τρέχων χρήστης θα μπορεί να το εκτελέσει.
 1. Κατεβάστε το Firefox από τη σελίδα λήψης του Firefox στον προσωπικό σας φάκελο.
 2. Ανοίξτε ένα Τερματικό και μεταβείτε στον προσωπικό σας φάκελο: cd ~
 3. Εξάγετε τα περιεχόμενα του ληφθέντος αρχείου: tar xjf firefox-*.tar.bz2
 4. Κλείστε το Firefox αν είναι ανοιχτό.
 5. Για την έναρξη του Firefox, εκτελέστε το σενάριο firefox στο φάκελο firefox: ~/firefox/firefox

Τώρα, το Firefox θα πρέπει να εκκινηθεί. Μπορείτε, έπειτα, να δημιουργήσετε ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας σας για εκτέλεση αυτής της εντολής.

Σφάλμα με libstdc++5

Όπως προαναφέρθηκε, χρειάζεται η εγκατάσταση των απαιτούμενων βιβλιοθηκών για να λειτουργήσει το Firefox. Πολλές διανομές δεν περιέχουν το libstdc++5 από προεπιλογή.

Μήνυμα "firefox not installed" ή έναρξη εσφαλμένης έκδοσης του Firefox

Αν το Firefox εγκαταστάθηκε με τις παραπάνω οδηγίες, η έναρξη του πρέπει να γίνει (π.χ. σε ένα Τερματικό ή σε μια συντόμευση στην Επιφάνεια εργασίας) με χρήση της εντολής: ~/firefox/firefox

Αν προσπαθήσετε να ξεκινήσετε το Firefox σε ένα Τερματικό με την εντολή: firefox, είτε θα λειτουργήσει η εγκατεστημένη έκδοση του Firefox από το πρόγραμμα διαχείρισης πακέτων ή θα σας ειδοποιήσει πως το πρόγραμμα δεν είναι εγκατεστημένο.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο; Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτά τα εξαίσια άτομα βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου: RodrigoGriego, ideato, user832823, Jim Spentzos. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς - μάθετε πώς.