Διαχείριση προφίλ - Δημιουργία, διαγραφή ή εναλλαγή προφίλ του Firefox

Firefox Firefox Last updated: 10/24/2023

Το Firefox αποθηκεύει τις προσωπικές σας πληροφορίες, όπως σελιδοδείκτες, κωδικούς πρόσβασης και προτιμήσεις χρήστη σε ένα σύνολο αρχείων, που ονομάζεται προφίλ και βρίσκεται σε μια ξεχωριστή τοποθεσία από τα αρχεία προγράμματος του Firefox. Μπορείτε να έχετε πολλαπλά προφίλ στο Firefox, με το καθένα να περιέχει ένα διαφορετικό σύνολο πληροφοριών χρήστη. Η Διαχείριση προφίλ σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε, να διαγράψετε, να μετονομάσετε και να εναλλάσσετε προφίλ.

 • Αν έχετε (ή σκοπεύετε να έχετε) πολλαπλές εγκαταστάσεις του Firefox σε έναν υπολογιστή, δείτε το Ξεχωριστά προφίλ για κάθε εγκατάσταση του Firefox.
 • Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το Firefox: Η λειτουργία ανανέωσης του Firefox μπορεί να διορθώσει πολλά ζητήματα επαναφέροντας το Firefox στην αρχική του κατάσταση, ενώ αποθηκεύει τις απαραίτητες πληροφορίες σας. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε αυτήν τη λύση, πριν προχωρήσετε σε πιο πολύπλοκες διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων.

Εκκίνηση Διαχείρισης προφίλ

Σημαντικό: Μπορείτε να διαχειριστείτε τα προφίλ από τη σελίδα Σχετικά με τα προφίλ όταν είναι ανοικτό το Firefox. Αν το Firefox δεν εκκινείται ή χρειάζεστε ορισμένες επιλογές, μπορείτε επίσης να εκκινήσετε τη διαχείριση προφίλ όταν το Firefox είναι κλειστό.

Διαχείριση προφίλ όταν το Firefox είναι ανοικτό

Πληκτρολογήστε about:profiles στη γραμμή διευθύνσεων και πατήστε το πλήκτρο EnterReturn. Θα ανοίξει η σελίδα Σχετικά με τα προφίλ, όπου μπορείτε να δείτε, να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τα προφίλ σας στο Firefox.

Fx96aboutprofiles-Winabout:profiles macOSFx52_about-profiles-linux

Σημείωση: Ο Κατάλογος ρίζας αποθηκεύει τα δεδομένα προφίλ χρήστη, όπως σελιδοδείκτες, κωδικούς πρόσβασης και ρυθμίσεις προτιμήσεων. Ο Τοπικός κατάλογος αποθηκεύει την προσωρινή μνήμη δίσκου και άλλα προσωρινά δεδομένα.

Η σελίδα Σχετικά με τα προφίλ περιλαμβάνει τις εξής επιλογές:

 • Δημιουργία νέου προφίλ: Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί και ακολουθήστε τις οδηγίες του παραθύρου Οδηγός δημιουργίας προφίλ (δείτε την ενότητα Δημιουργία προφίλ, παρακάτω, για λεπτομέρειες). Αφού ολοκληρώσετε τη δημιουργία του νέου προφίλ, αυτό θα καταχωρηθεί στη Διαχείριση προφίλ. Το νέο προφίλ θα οριστεί ως το προεπιλεγμένο και θα χρησιμοποιηθεί την επόμενη φορά που θα κάνετε εκκίνηση του Firefox.

Για τη διαχείριση ενός προφίλ, βρείτε το προφίλ που θέλετε να αλλάξετε και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κάτω από το προφίλ:

 • Μετονομασία: Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να αλλάξετε το όνομα ενός προφίλ στη Διαχείριση προφίλ. Σημείωση: Αυτό δεν μετονομάζει τον φάκελο που περιέχει τα αρχεία του προφίλ.
 • Αφαίρεση: Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να διαγράψετε ένα προφίλ. (Το προφίλ σε χρήση δεν μπορεί να διαγραφεί.) Προτείνεται η επιλογή Διατήρηση αρχείων. Δείτε την ενότητα Διαγραφή προφίλ, παρακάτω, για περισσότερες πληροφορίες.
 • Ορισμός ως προεπιλεγμένο προφίλ: Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να εναλλάσσετε προφίλ. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να χρησιμοποιείται αυτό το προφίλ από προεπιλογή κατά την εκκίνηση.
 • Εκκίνηση προφίλ σε νέο πρόγραμμα περιήγησης: Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί, θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο του Firefox με αυτό το προφίλ.

Εκκίνηση Διαχείρισης προφίλ όταν το Firefox είναι κλειστό

Αν έχετε πολλαπλές εγκαταστάσεις του Firefox, δείτε παρακάτω.
 1. Αν το Firefox είναι ανοικτό, κλείστε το: Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.
 2. Πατήστε τα Windows Key + R στο πληκτρολόγιο. Θα ανοίξει ο διάλογος εκτέλεσης.
 3. Στο παράθυρο «Εκτέλεση», πληκτρολογήστε:
  firefox.exe -P
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το -P, το -p ή το -ProfileManager.
 4. Κάντε κλικ στο OK. Θα ανοίξει το παράθυρο Επιλογή προφίλ χρήστη του Firefox.
Fx80-ProfileManager_elFx102ProfileMgr
Σημείωση: Ένας άλλος τρόπος για να εκκινήσετε τη Διαχείριση προφίλ είναι μέσω του πλαισίου αναζήτησης στο μενού έναρξης των Windows. Κλείστε το Firefox (αν είναι ανοικτό), πατήστε το Windows Key, πληκτρολογήστε firefox.exe -P και πατήστε το Enter.
Αν οι παραπάνω οδηγίες δεν λειτουργούν ή αν έχετε πολλαπλές εγκαταστάσεις του Firefox, χρησιμοποιήστε τις εξής οδηγίες.

Πολλαπλές εγκαταστάσεις Firefox

Μπορείτε να εγκαταστήσετε πολλαπλά προγράμματα Firefox σε διαφορετικές τοποθεσίες. Για να εκκινήσετε τη Διαχείριση προφίλ για μια συγκεκριμένη εγκατάσταση του Firefox, αντικαταστήστε το firefox.exe στις παραπάνω οδηγίες με την πλήρη διαδρομή του προγράμματος Firefox σε εισαγωγικά και έπειτα, προσθέστε κενό και «-P».

Παραδείγματα:
Firefox (32-bit) σε Windows 64-bit
"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

Firefox (32-bit) σε Windows 32-bitFirefox (64-bit) σε Windows 64-bit)
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

 1. Αν το Firefox είναι ανοικτό, κλείστε το: Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.
 2. Μέσω του Finder, μεταβείτε στο /Εφαρμογές/Βοηθήματα.
 3. Ανοίξτε την εφαρμογή Τερματικό.
 4. Στην εφαρμογή «Τερματικό», εισαγάγετε το εξής:
  /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P
  Σημείωση: Αν το Firefox σας είναι σε μια τοποθεσία εκτός της /Applications/Firefox.app/, προσαρμόστε τη διαδρομή.
  Σημαντικό: υπάρχει κενό μετά τη διαδρομή, πριν από το -P (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το -P, το -p ή το -ProfileManager μετά τη διαδρομή.)
 5. Πατήστε το Return. Θα ανοίξει το παράθυρο διαχείρισης προφίλ του Firefox (Επιλογή προφίλ χρήστη).
Firefox Profile Manager
Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε αυτές τις οδηγίες αν το Firefox έχει εγκατασταθεί σε μια μη προεπιλεγμένη τοποθεσία (για παράδειγμα, όταν υπάρχουν πολλαπλές εγκαταστάσεις).

Αν το Firefox συμπεριλαμβάνεται στη διανομή Linux σας ή αν έχετε εγκαταστήσει το Firefox με την εφαρμογή διαχείρισης πακέτων της διανομής σας:

 1. Αν το Firefox είναι ανοικτό, κλείστε το: Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Έξοδος από το Firefox.Κάντε κλικ στο μενού του Firefox Fx89menuButton και επιλέξτε Έξοδος.
 2. Στο τερματικό, εκτελέστε:
  firefox -P

Το P είναι κεφαλαίο. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το -ProfileManager αντί του -P.
Θα ανοίξει το παράθυρο διαχείρισης προφίλ του Firefox (Επιλογή προφίλ χρήστη).

Fx31ProfileManger-Lin

Αν το παράθυρο της διαχείρισης προφίλ εξακολουθεί να μην ανοίγειδεν ανοίγει, το Firefox ενδέχεται να εκτελείται στο παρασκήνιο, ακόμη κι αν δεν είναι ορατό. Κλείστε όλες τις διεργασίες του Firefox ή κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και έπειτα, δοκιμάστε ξανά.

Δημιουργία, αφαίρεση ή μετονομασία προφίλ

Μπορείτε να δημιουργήσετε, να αφαιρέσετε ή να μετονομάσετε ένα προφίλ από το παράθυρο Επιλογή προφίλ χρήστη όταν το Firefox είναι κλειστό ή από τη σελίδα Σχετικά με τα προφίλ όταν το Firefox είναι ανοικτό, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

Δημιουργία προφίλ

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία προφίλ… στο παράθυρο Επιλογή προφίλ χρήστη ή κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία νέου προφίλ στη σελίδα Σχετικά με τα προφίλ, ώστε να εκκινήσετε τον βοηθό δημιουργίας προφίλ.
 2. Κάντε κλικ στο Επόμενο και εισαγάγετε το όνομα του προφίλ. Χρησιμοποιήστε ένα περιγραφικό όνομα προφίλ, όπως το προσωπικό σας όνομα. Αυτό το όνομα δεν εκτίθεται στο διαδίκτυο.
  Fx80-ProfileManagerName_elFirefox Profile Manager macOSFx52_creating-profile_linux
 3. Αγνοήστε το παράθυρο Επιλογή φακέλου, εκτός αν επιθυμείτε να επιλέξετε την τοποθεσία του προφίλ στον υπολογιστή σας.
  Προειδοποίηση: Αν επιλέξετε τη δική σας τοποθεσία για το προφίλ, επιλέξτε έναν νέο ή κενό φάκελο. Αν ο φάκελος δεν είναι κενός και αφαιρέσετε αργότερα το προφίλ, επιλέγοντας Διαγραφή αρχείων, θα διαγραφούν όλα τα περιεχόμενα του φακέλου.
 4. Για να δημιουργήσετε το νέο προφίλ, κάντε κλικ στο ΤέλοςΤέλος.

Θα μεταφερθείτε ξανά στο παράθυρο Επιλογή προφίλ χρήστη ή στη σελίδα Σχετικά με τα προφίλ και το νέο προφίλ θα υπάρχει στη λίστα. Όταν εκκινήσετε για πρώτη φορά το Firefox με το νέο προφίλ, θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε στον λογαριασμό Mozilla σας, ώστε να συγχρονίσετε τα δεδομένα σας με το νέο προφίλ (δείτε παρακάτω).

Διαγραφή προφίλ

Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα υπάρχον προφίλ με τον παρακάτω τρόπο:

 1. Επιλέξτε το προφίλ προς κατάργηση και κάντε κλικ στο Διαγραφή προφίλ… του παραθύρου Επιλογή προφίλ χρήστη ή κάντε κλικ στο κουμπί Αφαίρεση της σελίδας Σχετικά με τα προφίλ, κάτω από το όνομα του προφίλ που θέλετε να διαγράψετε.
 2. Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε το προφίλ:
  Fx80-ProfileManagerDelete_elDelete Profile - macOSFx52_removing-profile-linux
  • Διατήρηση αρχείων: αφαιρεί το προφίλ από τη Διαχείριση προφίλ, αλλά διατηρεί τα αρχεία δεδομένων του προφίλ στον υπολογιστή σας, ώστε να μην χαθούν οι πληροφορίες σας. Προτείνουμε τη συγκεκριμένη επιλογή, επειδή αποθηκεύει τον παλιό φάκελο προφίλ και σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα αρχεία σας σε ένα νέο προφίλ.
  • Διαγραφή αρχείων: αφαιρεί το προφίλ και τα αρχεία του (όπως σελιδοδείκτες, ρυθμίσεις, κωδικοί πρόσβασης κ.λπ.). Αν χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, ο φάκελος και τα αρχεία του προφίλ θα διαγραφούν. Αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αναιρεθεί.
  • Ακύρωση: διακόπτει τη διαγραφή του προφίλ.

Μετονομασία προφίλ

Μπορείτε να μετονομάσετε ένα προφίλ με τον παρακάτω τρόπο:

 1. Επιλέξτε το προφίλ προς μετονομασία στο παράθυρο Επιλογή προφίλ χρήστη και κάντε κλικ στο Μετονομασία προφίλ… ή κάντε κλικ στο κουμπί Μετονομασία της σελίδας Σχετικά με τα προφίλ, κάτω από το όνομα του προφίλ που θέλετε να μετονομάσετε.
 2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το προφίλ και κάντε κλικ στο OK.
  • Σημείωση: Δεν μετονομάζεται ο φάκελος που περιέχει τα αρχεία του προφίλ.

Επιλογές

Αυτές οι επιλογές διατίθενται μόνο όταν εκκινήσετε τη Διαχείριση προφίλ, ενώ το Firefox είναι κλειστό.

Fx80-ProfileManager_elΗ εικόνα «fx102ProfileMgr» δεν υπάρχει.Firefox Profile ManagerFx31ProfileManger-Lin

Εργασία εκτός σύνδεσης

Με αυτήν την επιλογή, φορτώνεται το επιλεγμένο προφίλ και εκκινείται το Firefox χωρίς να γίνει σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορείτε να προβάλετε προηγούμενες ιστοσελίδες και να πειραματιστείτε με το προφίλ σας.

Χρήση επιλεγμένου προφίλ χωρίς ερώτηση στην εκκίνηση

Όταν έχετε πολλαπλά προφίλ, αυτή η επιλογή λέει στο Firefox τι να κάνει κατά την εκκίνηση:

 • Αν ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, το Firefox θα φορτώνει αυτόματα το επιλεγμένο προφίλ κατά την εκκίνηση. Για να έχετε πρόσβαση σε άλλα προφίλ, θα πρέπει να εκκινήσετε πρώτα τη Διαχείριση προφίλ.
 • Αν απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση, το Firefox θα εμφανίζει τη Διαχείριση προφίλ κάθε φορά που κάνετε εκκίνηση, ώστε να επιλέγετε το προφίλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Χρήση του συγχρονισμού με το νέο προφίλ

Μπορείτε να συγχρονίσετε το νέο σας προφίλ με τα υπόλοιπα προφίλ σας στο Firefox και τις άλλες συσκευές σας. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε τα Ρύθμιση του Sync σε υπολογιστές και Πώς επιλέγω τι είδους πληροφορίες θα συγχρονίζονται στο Firefox;.

Μετακίνηση προφίλ

Για να αντιγράψετε όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις του Firefox σας σε κάποια άλλη εγκατάσταση του Firefox (για παράδειγμα, σε κάποιον άλλο υπολογιστή), μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του προφίλ του Firefox και έπειτα, να το ανακτήσετε στη νέα τοποθεσία. Για οδηγίες, δείτε το Αντιγραφή και ανάκτηση πληροφοριών στα προφίλ του Firefox.

Ανάκτηση πληροφοριών από ένα παλιό προφίλ

Αν έχετε σημαντικές πληροφορίες από ένα παλιό προφίλ του Firefox, όπως σελιδοδείκτες, κωδικούς πρόσβασης ή προτιμήσεις χρήστη, μπορείτε να τις μεταφέρετε σε ένα νέο προφίλ, αντιγράφοντας τα σχετικά αρχεία. Για οδηγίες, δείτε το Ανάκτηση σημαντικών δεδομένων από παλαιό προφίλ. Μπορείτε επίσης να κάνετε εναλλαγή σε ένα προηγούμενο προφίλ για να ανακτήσετε τα δεδομένα του παλιού προφίλ. Δείτε το Ανάκτηση δεδομένων χρήστη που λείπουν μετά την ενημέρωση του Firefox για λεπτομέρειες.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα