Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Firefox Marketplace και της Προσαρμοζόμενης Αναζήτησης Εφαρμογών;

Αυτό το άρθρο δεν συντηρείται πλέον, επομένως το περιεχόμενό του ενδέχεται να είναι παρωχημένο.

Το Firefox Marketplace και η Προσαρμοζόμενη Αναζήτηση Εφαρμογών προσφέρουν δύο διαφορετικές εμπειρίες για τη λήψη εφαρμογών.

Το Firefox Marketplace είναι ένα κατάστημα εφαρμογών. Πιέστε το εικονίδιο του Firefox Marketplace για να το εξερευνήσετε! Το Firefox Marketplace εγκαθιστά εφαρμογές απευθείας στο τηλέφωνό σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Προσαρμοζόμενη Αναζήτηση Εφαρμογών, σύρετε προς τα αριστερά από την αρχική σας οθόνη ώστε να εκτελέσετε μια αναζήτηση web εφαρμογών η οποία βοηθά το τηλέφωνό σας να αλλάζει μαζί σας. Οι εφαρμογές που βρίσκονται μέσω της Προσαρμοζόμενης Αναζήτησης Εφαρμογών μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά και/ή να προστεθούν στην αρχική σας οθόνη. Σας ενθαρρύνουμε να δοκιμάσετε και τις δύο εμπειρίες!  

These fine people helped write this article: user832823. You can help too - find out how.