Δημιουργία και χρήση λιστών αλληλογραφίας στο Thunderbird

Thunderbird Thunderbird Δημιουργήθηκε: 07/21/2021 60% των χρηστών το ψήφισαν ως χρήσιμο

Μια λίστα αλληλογραφίας είναι μια υπολίστα ενός ευρετηρίου διευθύνσεων. Ένα ευρετήριο μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία λίστες αλληλογραφίας.
Οποιαδήποτε επαφή ευρετηρίου, που να διαθέτει μια έγκυρη διεύθυνση email, μπορεί να τοποθετηθεί σε λίστα αλληλογραφίας.
Μια λίστα αλληλογραφίας χρησιμοποιείται για την αποστολή ενός email σε μια ομάδα επαφών.

Δημιουργία λίστας αλληλογραφίας

 1. Ανοίξτε το ευρετήριο διευθύνσεων.
 2. Επιλέξτε Αρχείο > Νέο > Λίστα αλληλογραφίας.
 3. Εισαγάγετε ένα κατάλληλο όνομα για τη λίστα αλληλογραφίας.
 4. Σε αυτό το σημείο, έχετε δύο επιλογές:
  • Επιλογή 1:
   1. Εισαγάγετε χειροκίνητα τις διευθύνσεις email των επαφών σας.
   2. Πληκτρολογήστε μία διεύθυνση email ανά σειρά.
    Δεν μπορείτε να ταξινομήσετε τις διευθύνσεις email στη λίστα αυτού του παραθύρου. Θα εμφανίζονται με σειρά προσθήκης.
   3. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε.
  • Επιλογή 2:
   1. Μην εισαγάγετε καμία διεύθυνση email μέσω αυτού του παραθύρου.
   2. Κλείστε το παράθυρο κάνοντας κλικ στο OK.
   3. Επιλέξτε το ευρετήριο με τις επαφές που επιθυμείτε να προσθέσετε στη λίστα αλληλογραφίας.
   4. Επιλέξτε τις επαφές για να τις επισημάνετε.
    • Για να επιλέξετε πολλαπλές επαφές: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο CtrlCommand και κάντε κλικ στις επαφές.
    • Για να επιλέξετε ένα σύνολο: Επιλέξτε την πρώτη επαφή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift και επιλέξτε την τελευταία επαφή.
   5. Κάντε παρατεταμένο κλικ στις επισημασμένες επαφές για να τις μετακινήσετε.
   6. Σύρετε τις επαφές στα αριστερά και πάνω από τη λίστα αλληλογραφίας.
   7. Απελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού για να εναποθέσετε τις επαφές στη λίστα αλληλογραφίας.

Αν οι επαφές δεν ήταν ήδη στο σχετικό ευρετήριο διευθύνσεων, θα αποθηκευτούν στο σχετιζόμενο ευρετήριο.
Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει ένα παράδειγμα μιας νέας λίστας αλληλογραφίας με όνομα 'Test'. Πρόκειται για μια λίστα αλληλογραφίας στο προσωπικό ευρετήριο.

Mailing List add contacts

Δημιουργία email με μια λίστα αλληλογραφίας

Υπάρχουν δύο μέθοδοι που οδηγούν σε διαφορετικά αποτελέσματα.

Μέσω ευρετηρίου

Στη γραμμή εργαλείων αλληλογραφίας, εντοπίστε το κουμπί 'Ευρετήριο'.

 1. Κάντε κλικ στο Ευρετήριο για να το ανοίξετε.
 2. Επιλέξτε τη λίστα αλληλογραφίας.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνταξη.

Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο σύνταξης και κάθε επαφή της λίστας αλληλογραφίας θα εμφανιστεί σε ένα ξεχωριστό πεδίο "Προς". Αυτό σας επιτρέπει να αφαιρέσετε ένα όνομα, αν το επιθυμείτε.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε χειροκίνητα Κρυφή Κοιν. για κάθε διεύθυνση email, καθώς οι επαφές σας ενδέχεται να μην θέλουν να διαδώσετε τις διευθύνσεις email τους.
Εισαγάγετε το θέμα· συντάξτε το email και κάντε κλικ στο Αποστολή.

Μέσω νέου μηνύματος

Στη γραμμή εργαλείων αλληλογραφίας, εντοπίστε το κουμπί 'Σύνταξη'.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Σύνταξη.
  Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο σύνταξης μηνύματος και στην αριστερή πλευρά, θα πρέπει να υπάρχει η 'Πλευρική στήλη επαφών'.
  • Αν δεν μπορείτε να δείτε την πλευρική στήλη επαφών, θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε.
   • Κάντε κλικ στο Προβολή > Πλευρική στήλη επαφών ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο F9 για (απ)ενεργοποίηση της προβολής.
 2. Επιλέξτε το ευρετήριο που περιέχει τη λίστα αλληλογραφίας.
 3. Επιλέξτε τη λίστα αλληλογραφίας.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη σε Κρυφή Κοιν. ή μια άλλη επιλογή.

Mailing Lists

Αυτό θα προσθέσει τη λίστα αλληλογραφίας ως το όνομα λίστας αλληλογραφίας. Δεν μπορείτε να δείτε μεμονωμένα τις επαφές. Έτσι, δεν χρειάζεται να αλλάξετε πεδία, π.χ. από "Προς" σε "Κρυφή Κοιν.", αλλά δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε κανένα όνομα από αυτό το email με αυτή τη μέθοδο.
Εισαγάγετε το θέμα· συντάξτε το email και κάντε κλικ στο Αποστολή.

Προσθήκη δύο επαφών με την ίδια διεύθυνση email

Παράδειγμα:
Στο ευρετήριο διευθύνσεών σας έχετε δύο άτομα με την ίδια διεύθυνση email.
a) Ο Bob Smith έχει τη διεύθυνση email: thesmiths @ domain.
b) Η Jan Smith έχει τη διεύθυνση email: thesmiths @ domain.

Αυτά τα δύο άτομα εμφανίζονται χωρίς πρόβλημα στο ευρετήριο, αλλά δεν θα μπορέσετε να τα προσθέσετε σε μια λίστα αλληλογραφίας με τη συμβατική μέθοδο. Κάντε τα εξής για να προσθέσετε τις επαφές στη λίστα αλληλογραφίας.

Στο ευρετήριο, επιλέξτε ένα από τα άτομα και επεξεργαστείτε τη διεύθυνση email του. Στο παράδειγμα, θα προσθέσουμε ένα "A" στην αρχή.
Η Jan Smith έχει τη διεύθυνση email: Athesmiths @ domain.

Τώρα, μετακινήστε και τα δύο άτομα στη λίστα αλληλογραφίας. Αφού οι διευθύνσεις email δεν είναι ίδιες, θα προστεθούν και οι δύο στη λίστα αλληλογραφίας. Μόλις προστεθούν, επιλέξτε τη λίστα αλληλογραφίας και κάντε διπλό κλικ στην Jan Smith για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση email αφαιρώντας το 'A'. Κάντε κλικ στο OK όταν τελειώσετε.

Θα έχετε πλέον δύο άτομα με την ίδια διεύθυνση email στη λίστα αλληλογραφίας και εάν επιστρέψετε και ελέγξετε τις καταχωρήσεις του ευρετηρίου, θα διαπιστώσετε ότι είναι σωστές.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα