Αρχειοθετημένα μηνύματα

Το Thunderbird παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης μηνυμάτων - δηλαδή, τη μετακίνησή τους από τους προεπιλεγμένους φακέλους στους φακέλους αρχειοθήκης χωρίς αυτά να διαγραφούν. Αυτό διευκολύνει την οργάνωση των αρχείων ή τη μετακίνησή τους σε μια εφεδρική συσκευή, ενώ διατηρείτε καθαρά τα εισερχόμενά σας. Τα μηνύματα μπορούν να αρχειοθετηθούν μόνο χειροκίνητα, όχι αυτόματα. Τα αρχειοθετημένα μηνύματα ευρετηριοποιούνται από την αναζήτηση του Thunderbird.

Αρχειοθέτηση μηνυμάτων

Για να αρχειοθετήσετε ένα ή περισσότερα μηνύματα, επιλέξτε τα επιθυμητά μηνύματα και έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί Αρχειοθέτηση, ή πατήστε απλά το A στο πληκτρολόγιό σας. Προτείνουμε να μην επιλέγετε περισσότερα από 2.000 μηνύματα τη φορά.

archive button

Ρύθμιση αρχειοθέτησης

Ρύθμιση τοποθεσίας αρχειοθέτησης

Η τοποθεσία αρχειοθετημένων μηνυμάτων μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά για κάθε λογαριασμό email. Στο ΕργαλείαΕπεξεργασία > Ρυθμίσεις λογαριασμού, επιλέξτε τον επιθυμητό λογαριασμό email στην αριστερή πλευρά και έπειτα, επιλέξτε τη ρύθμιση Αντίγραφα & φάκελοι. Στην ενότητα Αρχεία μηνυμάτων, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις στο Διαχείριση αρχείων μηνυμάτων για να ορίσετε την επιθυμητή τοποθεσία.

Archive Account Settings

Ρύθμιση δομής φακέλου αρχειοθέτησης

Μπορείτε να ορίσετε τη δομή του φακέλου αρχειοθέτησης κάνοντας κλικ στο Επιλογές αρχειοθέτησης.... Έπειτα, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν φάκελο για όλες τις αρχειοθήκες σας, ή να καθορίσετε ορισμένους υποφακέλους, όπως φαίνεται στην παρακάτω κινούμενη εικόνα:

archive options

Πολλαπλές ταυτότητες ανά λογαριασμό

Αν έχετε ρυθμίσει επιπρόσθετες ταυτότητες για έναν λογαριασμό email, η τοποθεσία αρχειοθέτησης και η δομή φακέλων μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά για κάθε ταυτότητα.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα