Απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε Πρόσθετα

Οι Επεκτάσεις, τα Θέματα, και οι Πρόσθετες Λειτουργίες, είναι όλα είδη Προσθέτων για τον Firefox. Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να απενεργοποιήσετε ή να αφαιρέσετε Πρόσθετα στον Firefox.

Πώς να απενεργοποιήσετε επεκτάσεις, θέματα για αλλαγή εμφάνισης του browser και πρόσθετες λειτουργίες

Η απενεργοποίηση ενός Προσθέτου θα το "κλείσει" χωρίς να το αφαιρέσει:

 1. Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί FirefoxΣτη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού ΕργαλείαΣτην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία, και έπειτα κάντε κλικ στο μενού Πρόσθετα. Η καρτέλα Διαχείριση προσθέτων θα ανοίξει. Κάντε κλικ στο κουμπί menu New Fx Menu και επιλέξτε Πρόσθετα. Η καρτέλα Διαχείριση προσθέτων θα ανοίξει.

 2. Στην καρτέλα Διαχείριση προσθέτων, επιλέξτε το πλαίσιο Extensions or Appearance or Plugins.
 3. Επιλέξτε το Πρόσθετο που θέλετε να απενεργοποιήσετε
 4. Πατήστε το κουμπί Απενεργοποίηση.
 5. Πατήστε Επανεκκίνηση τώρα αν εμφανιστεί τέτοιο μήνυμα. Οι καρτέλες σας θα αποθηκευθούν και θα επανακτηθούν μετά την επανεκκίνηση.

Για να επανενεργοποιήσετε το Πρόσθετο, εντοπίστε το στην λίστα με τα Πρόσθετα, πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση, και κάντε επαννεκίνηση του Firefox αν χρειάζεται.

Πώς να απενεργοποιήσετε επεκτάσεις και θέματα αλλαγής εμφάνισης

Η απενεργοποίηση μιας επέκτασης ή ενός θέματος θα το "κλείσει" χωρίς να το αφαιρέσει:

 1. Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί FirefoxΣτη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού ΕργαλείαΣτην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία, και έπειτα κάντε κλικ στο μενού Πρόσθετα. Η καρτέλα Διαχείριση προσθέτων θα ανοίξει. Κάντε κλικ στο κουμπί menu New Fx Menu και επιλέξτε Πρόσθετα. Η καρτέλα Διαχείριση προσθέτων θα ανοίξει.

 2. Στην καρτέλα Διαχείριση προσθέτων, επιλέξτε το πλαίσιο Επεκτάσεις ή Εμφάνιση.
 3. Επιλέξτε το Πρόσθετο που θέλετε να απενεργοποιήσετε
 4. Πατήστε το κουμπί Απενεργοποίηση.
 5. Πατήστε Επανεκκίνηση τώρα αν εμφανιστεί τέτοιο μήνυμα. Οι καρτέλες σας θα αποθηκευθούν και θα επανακτηθούν μετά την επανεκκίνηση.

Για να επανενεργοποιήσετε το Πρόσθετο, εντοπίστε το στην λίστα με τα Πρόσθετα, πιέστε το κουμπί Ενεργοποίηση, και κάντε επανεκκίνηση του Firefox αν χρειάζεται.

Πώς να απενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες

Η απενεργοποίηση μιας πρόσθετης λειτουργίας (Plugin) θα την "κλείσει" χωρίς να την αφαιρέσει:

 1. Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί FirefoxΣτη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού ΕργαλείαΣτην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία, και έπειτα κάντε κλικ στο μενού Πρόσθετα. Η καρτέλα Διαχείριση προσθέτων θα ανοίξει. Κάντε κλικ στο κουμπί menu New Fx Menu και επιλέξτε Πρόσθετα. Η καρτέλα Διαχείριση προσθέτων θα ανοίξει.

 2. Στην καρτέλα Διαχείριση προσθέτων, επιλέξτε το πλαίσιο Πρόσθετες Λειτουργίες.
 3. Επιλέξτε την Πρόσθετη λειτουργία που θέλετε να αφαιρέσετε.
 4. Πατώντας το μαύρο βέλος του αναδυόμενου μενού για να το ανοίξετε, επιλέξτε Ποτέ Ενεργοποιημένο

Για να επανενεργοποιήσετε την πρόσθετη λειτουργία, εντοπίστε την στη λίστα με τις πρόσθετες λειτουργίες του περιηγητή σας και επιλέξτε Πάντα Ενεργοποιημένο από το αναδυόμενο μενού.

Πώς να αφαιρέσετε επεκτάσεις και θέματα

 1. Στην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί FirefoxΣτη γραμμή μενού, κάντε κλικ στο μενού ΕργαλείαΣτην κορυφή του παραθύρου του Firefox, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία, και έπειτα κάντε κλικ στο μενού Πρόσθετα. Η καρτέλα Διαχείριση προσθέτων θα ανοίξει. Κάντε κλικ στο κουμπί menu New Fx Menu και επιλέξτε Πρόσθετα. Η καρτέλα Διαχείριση προσθέτων θα ανοίξει.

 2. Στην καρτέλα Διαχείριση προσθέτων, επιλέξτε το πλαίσιο Επεκτάσεις ή Εμφάνιση.
 3. Επιλέξτε το πρόσθετο που θέλετε να αφαιρέσετε.
 4. Πατήστε το κουμπί Αφαίρεση button.
 5. Πατήστε Επανεκκίνηση Τώρα αν εμφανιστεί τέτοιο μήνυμα. Οι καρτέλες σας θα αποθηκευθούν και θα επανακτηθούν μετά την επανεκκίνηση.

Πώς να απεγκαταστήσετε πρόσθετες λειτουργίες

Οι περισσότερες πρόσθετες λειτουργίες συνοδεύονται από δικά τους βοηθητικά προγράμματα απεγκατάστασης. Για βοήθεια σχετικά με την απεγκατάσταση δημοφιλών πρόσθετων λειτουργιών, επισκεφτείτε το αυτή τη λίστα άρθρων και επιλέξτε το άρθρο που αφορά την πρόσθετη λειτουργία που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: ideato, katxat. You can help too - find out how.