Ανιχνεύστε προβλήματα στον Firefox χρησιμοποιώντας την Ασφαλή Λειτουργία του (Safe Mode)

Η Ασφαλής Λειτουργία (Safe Mode) είναι μια ειδική κατάσταση λειτουργίας του Firefox που μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση και επίλυση προβλημάτων. Η ασφαλής λειτουργία επαναφέρει κάποιες ρυθμίσεις και απενεργοποιεί τις πρόσθετες λειτουργίες (add-ons) που μπορεί να ευθύνονται για το πρόβλημα. Συγκρίνοντας την κανονική λειτουργία του Firefox με την ασφαλή λειτουργία, μπορεί να βρεθεί η αιτία του προβλήματος.

Σημείωση: Οι χρήστες Windows μπορεί να είναι εξοικειωμένοι με την ασφαλή λειτουργία των Windows (Safe Mode for Windows). Η ασφαλής λειτουργία του Firefox (Firefox Safe Mode) δεν έχει καμία σχέση με την ασφαλή λειτουργία των Windows (Windows Safe Mode).
Σημείωση: Στο άρθρο: Επαναφορά Firefox - Λύστε εύκολα τα περισσότερα προβλήματα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πως να διορθώσετε πολλά προβλήματα επαναφέροντας τον Firefox στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, ενώ παράλληλα μπορείτε να αποθηκεύσετε τις σημαντικότερες ρυθμίσεις σας. Σκεφθείτε να το χρησιμοποιήσετε προτού εμπλακείτε σε μια μακρά διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πως μπορείτε να ξεκινήσετε τον Firefox σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας (Firefox Safe Mode)

Στο επάνω μέρος του παραθύρου του Firefox, κάνετε κλικ στο κουμπί Firefox και πηγαίνετε στο υπο-μενού Βοήθεια
(στα Windows XP, κάνετε κλικ στο μενού Βοήθεια στο επάνω μέρος του παραθύρου του Firefox) και επιλέξτε Επανεκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία. Ο Firefox θα ξεκινήσει με το διάλογο της κατάστασης ασφαλούς λειτουργίας του.

Σημείωση: Μπορείτε να ξεκινήσετε τον Firefox σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο shift ενώ ξεκινάτε το Firefox.

Διάλογος ασφαλούς λειτουργίας

firefox safe mode GREEK
  • Κάνοντας κλίκ στο κουμπί Εκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία, θα απενεργοποιήσετε προσωρινά τις επεκτάσεις σας (extensions) και το θέμα εμφάνισης σας(themes), τη χρήση επιτάχυνσης υλικού (hardware acceleration) και θα επαναφέρετε στην αρχική λειτουργία την εργαλειοθήκη και όλα τα κουμπιά της. Όταν βγείτε από την Ασφαλή Λειτουργία και εκκινήσετε ξανά τον Firefox, οι επεκτάσεις σας, το θέμα σας, και οι ρυθμίσεις σας θα επιστρέψουν στην κατάσταση που ήταν πριν ενεργοποιήσετε την Ασφαλή Λειτουργία.
  • Κάνοντας κλίκ στο κουμπί Επαναφορά Firefox επαναφέρετε τον Firefox στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, ενώ παράλληλα σώζονται οι σημαντικές ρυθμίσεις σας. Δείτε το άρθρο Επαναφορά Firefox - Λύστε εύκολα τα περισσότερα προβλήματα για περισσότερες πληροφορίες.

Ανιχνεύοντας τα προβλήματα στην Ασφαλή Λειτουργία

Όταν ο Firefox είναι στην Ασφαλή Λειτουργία, θα πρέπει να δοκιμάσετε τη συμπεριφορά του και να δείτε εάν το πρόβλημα δεν υπάρχει πια.

Το πρόβλημα υπάρχει στην Ασφαλή Λειτουργία

Εάν το πρόβλημα υπάρχει ακόμα στην Ασφαλή Λειτουργία, δεν προέρχεται από μια επέκταση (extension) ή ένα θέμα (theme). Άλλες πιθανές αιτίες μπορεί να είναι τα plugins ή αλλαγές που έχουν γίνει σε κάποιες ρυθμίσεις, οι οποίες δεν απενεργοποιούνται στην Ασφαλή Λειτουργία. Δείτε τα παρακάτω άρθρα για πιθανές λύσεις:

Το πρόβλημα δεν υπάρχει στην Ασφαλή Λειτουργία

Εάν το πρόβλημα δεν υπάρχει στην Ασφαλή Λειτουργία, τότε μάλλον συμβαίνει από μια επέκταση (extension) ή ένα θέμα (theme) ή τη χρήση επιτάχυνσης υλικού (hardware acceleration).

Έξοδος από την Ασφαλή Λειτουργία

  1. Στο επάνω μέρος του παραθύρου του Firefox, κάνετε κλικ στο κουμπί Firefox και επιλέξτε Έξοδος
  2. Ξεκινήστε τον Firefox, όπως θα κάνατε κανονικά.

Make permanent changes to Firefox in the Safe Mode window

When you start Firefox in Safe Mode, you can elect to make the following permanent changes by selecting a checkbox and clicking the Make Changes and Restart button.

93cafd5e0e8bef77b66875863ae7f197-1259888532-113-1.png
Warning: When you make these changes and restart Firefox, they will remain in effect from that point on, unless you take additional steps to undo them. Some changes cannot be undone.
  • Disable all add-ons: If you select this box and then click Make Changes and Restart then Firefox will start back up in its normal mode, except all your extensions, themes and plugins will be disabled (not uninstalled). To undo the change, you will need to enable each extension and plugin listed in the Add-ons Manager. See this article if you need more help enabling your add-ons.
  • Reset toolbars and controls: If you select this box and then click Make Changes and Restart then Firefox will start back up in its normal mode, except any toolbar customizations you have made will be lost, such as position of buttons and toolbars. If you later want to undo this change, you will need to add back those customizations. See Προσαρμόστε τα κουμπιά και τις γραμμές εργαλείων του Firefox for more help.
  • Delete all bookmarks except for backups: If you select this box and then click Make Changes and Restart then Firefox will delete your current bookmarks and replace them with the default set. If you later want to undo the change, you will need to restore your bookmarks from backup. See Επαναφορά σελιδοδείκτων από αντίγραφα ασφαλείας ή μεταφορά σε άλλο υπολογιστή for more help.
  • Reset all user preferences to Firefox defaults: If you select this box and then click Make Changes and Restart then all Firefox options and preferences will be set back to the default settings, and any changes you made to them will be undone. This change will be hard to undo, since you may not remember all of the settings you have changed.
  • Restore default search engines: If you select this box and then click Make Changes and Restart then any of the default search engines you deleted will be restored. This does not remove any added search engines. To undo this change, simply go to the Search Bar and remove the search engines you don't want.
Based on information from Safe mode (mozillaZine KB)

 

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: sonickydon, ideato, user832823. You can help too - find out how.