Αλλαγή γραμματοσειρών και χρωμάτων ιστοτόπων

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να προσαρμόσετε τον τρόπο προβολής των ιστοσελίδων, επιλέγοντας τις προτιμώμενες γραμματοσειρές και χρώματά σας.

Αλλαγή γραμματοσειράς

Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά:

 1. Στη γραμμή μενού στο πάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57Menu και επιλέξτε ΕπιλογέςΠροτιμήσεις.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 2. Στην καρτέλα Γενικά, μεταβείτε στην ενότητα Γλώσσα και εμφάνιση.
 3. Στην υποενότητα Γραμματοσειρές και χρώματαΓραμματοσειρές, χρησιμοποιήστε τα αναδιπλούμενα μενού για να επιλέξετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς της επιλογής σας.
  Fx68settings-FontsAndColorsFx100settings-Fonts
 4. Κλείστε τη σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Προσαρμοσμένες γραμματοσειρές

Ορισμένοι ιστότοποι διαθέτουν προσαρμοσμένες γραμματοσειρές· για να τις απενεργοποιήσετε:

 1. Στη γραμμή μενού στο πάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57Menu και επιλέξτε ΕπιλογέςΠροτιμήσεις.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 2. Στην καρτέλα Γενικά, μεταβείτε στην ενότητα Γλώσσα και εμφάνιση.
 3. Στην υποενότητα Γραμματοσειρές και χρώματαΓραμματοσειρές, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνθετα….
  Fx68settings-FontsAndColors-AdvancedFx100settings-FontsAdvanced
 4. Στο παράθυρο διαλόγου «Γραμματοσειρές», καταργήστε την επιλογή Να επιτρέπεται στις σελίδες να επιλέγουν τις δικές τους γραμματοσειρές, αντί για τις παραπάνω.
  Fx54ContentPanel-Fonts
 5. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο «Γραμματοσειρές».
 6. Κλείστε τη σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Άλλες ρυθμίσεις γραμματοσειρών

 1. Από την αναδιπλούμενη λίστα Γραμματοσειρές για στο παράθυρο «Γραμματοσειρές», επιλέξτε μια ομάδα γλωσσών/αλφάβητο.
  • Για παράδειγμα, για να ορίσετε τις προεπιλεγμένες γραμματοσειρές για τις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες/γραφές (Λατινικά), επιλέξτε Λατινικά. Για μια γλώσσα/γραφή που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, επιλέξτε Άλλα συστήματα γραφής.
 2. Επιλέξτε εάν το κείμενο μεταβλητού πλάτους θα πρέπει να είναι τύπου Serif (όπως η «Times New Roman») ή Sans-serif (όπως η «Arial»). Έπειτα, ορίστε το μέγεθος γραμματοσειράς που επιθυμείτε για το κείμενο μεταβλητού πλάτους.
 3. Καθορίστε τη γραμματοσειρά για τους τύπους Serif, Sans-serif και σταθερού πλάτους. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος των γραμματοσειρών σταθερού πλάτους.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε το ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς για τις ιστοσελίδες. Αυτό είναι χρήσιμο αν θέλετε να εμποδίσετε τη χρήση υπερβολικά μικρών γραμματοσειρών που καθιστούν δύσκολη την ανάγνωση.

 • Κωδικοποίηση κειμένου για περιεχόμενο παλαιού τύπου: Η κωδικοποίηση κειμένου που έχει επιλεχθεί εδώ θα χρησιμοποιείται για την προβολή των σελίδων που δεν έχουν καθορίσει κάποια κωδικοποίηση.

Αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς

Για να αλλάξετε το χρώμα της γραμματοσειράς:

 1. Στη γραμμή μενού στο πάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57Menu και επιλέξτε ΕπιλογέςΠροτιμήσεις.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 2. Στην καρτέλα Γενικά, μεταβείτε στην ενότητα Γλώσσα και εμφάνιση.
 3. Στην υποενότητα Γραμματοσειρές και χρώματαΧρώματα, κάντε κλικ στο κουμπί Χρώματα…Διαχείριση χρωμάτων….
  Fx100settings-Colors
 4. Κάνοντας κλικ σε οποιοδήποτε από τα χρωματισμένα ορθογώνια, θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές χρωμάτων. Επιλέξτε το χρώμα που θέλετε κάνοντας κλικ σε κάποιο από τα χρωματισμένα ορθογώνια.
  Fx38esrColorsFx100settings-ManageColors
 5. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο «Χρώματα».
 6. Κλείστε τη σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Προσαρμοσμένο χρώμα γραμματοσειράς

Ορισμένοι ιστότοποι διαθέτουν προσαρμοσμένα χρώματα γραμματοσειράς· για να τα απενεργοποιήσετε:

 1. Στη γραμμή μενού στο πάνω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στο Firefox και επιλέξτε Προτιμήσεις. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx57Menu και επιλέξτε ΕπιλογέςΠροτιμήσεις.Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton και επιλέξτε Ρυθμίσεις.

 2. Στην καρτέλα Γενικά, μεταβείτε στην ενότητα Γλώσσα και εμφάνιση.
 3. Στην υποενότητα Γραμματοσειρές και χρώματαΧρώματα, κάντε κλικ στο κουμπί Χρώματα…Διαχείριση χρωμάτων….
 4. Στο παράθυρο που ανοίγει, χρησιμοποιήστε το αναδιπλούμενο μενού για να ορίσετε το Αντικατάσταση καθορισμένων χρωμάτων σελίδας με τις παραπάνω επιλογές σε Πάντα.
  Fx47-pref-overridecolors-always
 5. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσετε το παράθυρο «Χρώματα».
 6. Κλείστε τη σελίδα about:preferences. Εάν έχετε κάνει οποιαδήποτε αλλαγή, θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Άλλες ρυθμίσεις χρωμάτων

Κείμενο και παρασκήνιο: Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα χρώματα κειμένου και παρασκηνίου που θα χρησιμοποιούνται στα PDF που ανοίγονται στο Firefox και στις ιστοσελίδες που δεν έχουν ορίσει αυτές τις πληροφορίες. Κάντε κλικ στα δείγματα χρωμάτων για να επιλέξετε τα δικά σας χρώματα.

 • Χρήση χρωμάτων συστήματος: Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογήπροτίμηση για να χρησιμοποιηθούν τα χρώματα που καθορίζονται στις ρυθμίσεις του λειτουργικού σας συστήματος, αντί για τα παραπάνω.

Χρώματα συνδέσμων: Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα χρώματα των συνδέσμων. Κάντε κλικ στα δείγματα χρωμάτων για να επιλέξετε τα δικά σας χρώματα.

 • Υπογράμμιση συνδέσμων: Από προεπιλογή, οι σύνδεσμοι υπογραμμίζονται στις ιστοσελίδες. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη συμπεριφορά, καταργήστε αυτήν την επιλογήπροτίμηση. Σημειώστε ότι πολλοί ιστότοποι ορίζουν τους δικούς τους κανόνες μορφοποίησης και αυτή η επιλογήπροτίμηση δεν έχει καμία επίδραση σε τέτοιους ιστοτόπους.
 • Αντικατάσταση καθορισμένων χρωμάτων σελίδας με τις παραπάνω επιλογές:
  • Πάντα: Με αυτήν την επιλογήπροτίμηση, όλοι οι ιστότοποι και τα PDF που ανοίγονται στο Firefox αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τα προεπιλεγμένα χρώματά σας.
  • Μόνο με θέματα υψηλής αντίθεσης: Με αυτήν την επιλογήπροτίμηση, το Firefox χρησιμοποιεί τα χρώματα που καθορίζει ο δημιουργός της εκάστοτε ιστοσελίδας, εκτός αν χρησιμοποιείτε το θέμα υψηλής αντίθεσης των Windowsτου Linux.
  • Ποτέ: Με αυτήν την επιλογήπροτίμηση, το Firefox χρησιμοποιεί τα χρώματα που καθορίζει ο δημιουργός της εκάστοτε ιστοσελίδας.
Σημείωση: Αν θελήσετε αργότερα να επαναφέρετε τα προεπιλεγμένα χρώματα:

Προειδοποίηση: Η αλλαγή των σύνθετων προτιμήσεων μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα και την ασφάλεια του Firefox. Αυτή η διαδικασία συνιστάται μόνο για έμπειρους χρήστες.

 1. Πληκτρολογήστε about:config στη γραμμή διευθύνσεων και πατήστε EnterReturn.
  Ενδέχεται να εμφανιστεί μια σελίδα προειδοποίησης. Κάντε κλικ στο Αποδέχομαι τον κίνδυνο!Αποδοχή κινδύνου και συνέχεια για να μεταβείτε στη σελίδα «about:config».
 2. Πληκτρολογήστε browser*color στο πεδίο αναζήτησης.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά Fx71aboutconfig-ResetButton δίπλα στις τροποποιημένες προτιμήσεις (εμφανίζονται με έντονη γραφή).

Ζουμ

Το Firefox διαθέτει επίσης τη λειτουργία «Ζουμ». Αυτή σας επιτρέπει να μεγεθύνετε το κείμενο σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα. Για οδηγίες, δείτε το Μέγεθος γραμματοσειράς και ζουμ - αύξηση μεγέθους ιστοσελίδων.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα