Παράθυρο "Επιλογές" - Πίνακας "Γενικά"

(Redirected from Options window - General panel)

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις ρυθμίσεις που βρίσκονται στον πίνακα Γενικά του Firefox στο πάνελ ΕπιλογέςΠροτιμήσεις.

Ο πίνακας "Γενικά" σας επιτρέπει να :

 • Ρυθμίσετε ποια(ες) σελίδα(ες) θα εμφανίσει ο Firefox όταν ξεκινάτε την εφαρμογή ή όταν πατάτε το εικονίδιο Home - Αρχική Σελίδα
 • Ρυθμίσετε τι θα κάνει ο Firefox όταν λαμβάνει αρχεία

Ο πίνακας "Γενικά" σας επιτρέπει να :

 • Ρυθμίσετε ποια(ες) σελίδα(ες) θα εμφανίσει ο Firefox όταν ξεκινάτε την εφαρμογή ή όταν πατάτε το εικονίδιο Home - Αρχική Σελίδα
 • Ρυθμίσετε τι θα κάνει ο Firefox όταν λαμβάνει αρχεία
 • Ρυθμίστε τις πρόσθετες λειτουργίες σας

Options - General - Win Fx8 Preferences - General - Mac Preferences - General - Linux

Options - General - Win Fx13 Options - General - Mac Fx13 Options - General - Lin Fx13

Options - General - Win Prefs - General - Mac Prefs - General - Lin

Options General Win 18 Options General Mac 18 Options General Lin 18

fx20 options - general Options General Win 20 Prefs General Mac 20 Prefs General Lin 20

Εκκίνηση

 • Στην εκκίνηση του Firefox: Ελέγχει τι θα εμφανίζει ο Firefox όταν τον ανοίγετε.
  • Προβολή της αρχικής μου σελίδας - Εμφανίζει την αρχική σελίδα, η οποία ρυθμίζεται παρακάτω.
  • Προβολή μιας κενής σελίδας - Εμφανίζει μια κενή σελίδα, η οποία είναι πιο γρήγορη για να φορτωθεί.
  • Προβολή των παραθύρων και καρτελών από τη τελευταία συνεδρία - Επαναφέρει τις σελίδες που επισκευτήκατε την τελευταία φορά που κλείσατε τον Firefox. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Restore previous session - Configure when Firefox shows your most recent tabs and windows.
 • Μην φορτώσετε τις καρτέλες μέχρι να επιλεγούν:
  Αυτή η επιλογή δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο εάν έχετε επιλέξει ο Firefox να κάνει Προβολή των παραθύρων και καρτελών από τη τελευταία συνεδρία (δείτε παραπάνω). Οταν επιλεχθεί ο Firefox θα φορτώνει την ενεργή σελίδα όταν ξεκινάει. Αυτό μπορεί να κάνει πολύ ποιο γρήγορη την εκκίνηση εάν έχετε πολλές καρτέλες για φόρτωμα.Οι υπόλοιπες καρτέλες θα φορτωθούν όταν κάνετε κλίκ επάνω τους.
 • Τοποθεσία:
  Ελέγχει ποια(ες) σελίδα(ες) θα εμφανίσει ο Firefox όταν πατάτε το εικονίδιο Home - Αρχική Σελίδα στην Navigation toolbar. Αν ρυθμίσετε Στην εκκίνηση του Firefox (που αναλύσαμε προηγουμένως) στην τιμή Προβολή της αρχικής μου σελίδας, η συγκεκριμένη σελίδα θα φορτωθεί όταν εκκινήσει ο Firefox. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Πώς να ορίσετε την αρχική σελίδα.


Λήψεις αρχείων

 • Προβολή του παραθύρου λήψης αρχείων στη λήψη ενός αρχείου:
  Ελέγχει αν θα εμφανίσει ο Firefox το παράθυρο "Λήψεις αρχείων" όταν λαμβάνετε ένα αρχείο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Πού να βρείτε και να διαχειριστείτε τα ληφθέντα αρχεία στο Firefox.
 • Κλείσιμο όταν ολοκληρωθούν όλες οι λήψεις:
  Εάν έχετε επιλέξει Προβολή του παραθύρου λήψης αρχείων στη λήψη ενός αρχείου (που αναλύσαμε προηγουμένως), αυτή η ρύθμιση ελέγχει αν ο Firefox θα κλείσει αυτόματα το παράθυρο "Λήψεις αρχείων" μόλις ολοκληρωθούν όλα τα αρχεία που περιμένετε να ληφθούν.
 • Αποθήκευση αρχείων σε:
  Εάν επιλεχθεί, ο Firefox θα αποθηκεύει αυτόματα όλες τις λήψεις στο συγκεκριμένο φάκελο (όπως είναι η Επιφάνεια εργασίας ή κάποιος δικός σας φάκελος για λήψεις αρχείων). Για να αλλάξετε το φάκελο που θα χρησιμοποιηθεί, κάνετε κλικ στο Αναζήτηση...Choose....
 • Πάντα ερώτηση για την τοποθεσία αποθήκευσης:
  Εάν επιλεχθεί, ο Firefox θα σας ρωτάει να επιλέγετε κάποιο φάκελο αποθήκευσης κάθε φορά που επιθυμείτε να λάβετε ένα αρχείο από το δίκτυο.

Πρόσθετες λειτουργίες(Add-ons)

Κάνετε κλικ πάνω στο Διαχείριση προσθέτων... για να ανοίξετε το παράθυρο "Πρόσθετα", το οποίο σας επιτρέπει να ρυθμίσετε επεκτάσεις (extension), θέματα (theme) και πρόσθετες λειτουργίες (plugin) που χρησιμοποιείτε εσείς. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Βρείτε και εγκαταστήστε πρόσθετα στο Firefox.

 

Was this article helpful? Please wait...

These fine people helped write this article: RodrigoGriego, ideato. You can help too - find out how.