Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

BROWSER NO LONGER CHECKS FOR UPDATES RUNNING 125.0.1 (64-bit) WITH WIN 10 PRO

  • 1 wótegrono
  • 0 ma toś ten problem
  • 5 naglědow
  • Slědne wótegrono wót James

more options

BROWSER NO LONGER CHECKS FOR UPDATES (automatic or prompted via HELP>ABOUT) RUNNING 125.0.1 (64-bit) WITH WIN 10 PRO, VPN on or off running NORD 7.22.3.0 Thoughts, or is this now normal? Tks erik

BROWSER NO LONGER CHECKS FOR UPDATES (automatic or prompted via HELP>ABOUT) RUNNING 125.0.1 (64-bit) WITH WIN 10 PRO, VPN on or off running NORD 7.22.3.0 Thoughts, or is this now normal? Tks erik
Pśipowjesone fota wobrazowki

Wšykne wótegrona (1)

more options

Nord as in NordVPN?. If so they for some reason reportedly added *.mozilla.org urls to block list with web protection feature so when web protection is enabled it then causes problems with Firefox updates and likely with other things like Extensions updates.

We even have a article on this NordVPN issue (until NordVPN fixes it). https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-auto-update-issues

Wót James změnjony

Wužytny?

Stajśo pšašanje

Musyśo se pla swójogo konta pśizjawiś, aby na pśinoski wótegronił. Pšosym stajśo pšašanje, jolic hyšći njamaśo wužywaŕske konto.