Znovuvytvoření globální databáze

Thunderbird Thunderbird Last updated: 09/02/2018 100% of users voted this helpful

Globální databáze (zkráceně "Gloda") je indexovací systém umožňující Thunderbirdu vyhledávat ve zprávách. Znovuvytvoření globální databáze přeindexuje zprávy a vizitky ze seznamu kontaktů. (Zprávy z konferencí nejsou indexovány.)

Jaké mohou být důvody pro znovuvytvoření globální databáze:

  • Databáze mohla být poškozena.
  • Index pro vyhledávání nemusí fungovat správně (např. zobrazuje prázdné či chybné výsledky).
  • Databáze je příliš velká a je potřeba zmenšit její velikost.
    Znovuvytvoření databáze automaticky nepovede ke zmenšení velikosti indexu. Databáze se zmenší pouze v případě, že je potřeba indexovat méně zpráv než v době, kdy byl index naposledy aktualizován – toho se dá dosáhnout promazáním zpráv nebo zakázáním synchronizace zpráv v případě nějakého účtu či složky.
  • Soubor globální databáze je fragmentován, což snižuje výkon indexu.


Postup ke znovuvytvoření globální databáze

  1. Ukončete Thunderbird.
  2. Vyhledejte ve svém profilu Thunderbirdu soubor global-messages-db.sqlite.
  3. Vymažte tento soubor.
  4. Spusťte Thunderbird. Automaticky se zahájí proces vytváření indexu. V závislosti na počtu zpráv může indexace zabrat nějaký čas. Během ní můžete Thunderbird dál používat, ale je dost možné, že bude poznamenán jeho výkon a že vyhledávání přinese pouze částečné výsledky nebo dokonce nepřinese žádné. Proces indexace je možné sledovat ve Správci aktivit (nabídka Nástroje > Správce aktivit).

Další informace

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více