Profily Thunderbirdu

Všechna vaše data jako zprávy, hesla a uživatelské předvolby, a změny provedené během používání Thunderbirdu, jsou uložena ve zvláštní složce nazvané profil. Složka s vaším profilem je uchovávána na jiném místě než program Thunderbird, takže pokud se s Thunderbirdem někdy něco pokazí, vaše informace v něm zůstanou. To také znamená, že můžete Thunderbird odinstalovat a znovu nainstalovat, aniž byste přišli o svá nastavení a data. (Většina uživatelů používá jeden, výchozí profil, ale je možné mít a používat více profilů.)

Jak najdu svůj profil?

 • Klikněte na tlačítko nabídky ≡, zvolte Nápověda a poté Technické informace. Otevře se panel Technické informace.
 • V sekci Stručně o aplikaci najděte řádek Složka s profilemSložka s profilem a klikněte na tlačítko OtevřítZobrazit ve FinderuOtevřít. Otevře se okno se složkou vašeho profilu.Otevře se složka vašeho profilu.
Poznámka: Pokud nemůžete Thunderbird otevřít nebo používat, postupujte podle pokynů pro nalezení profilu bez otevření Thunderbirdu.

Nalezení profilu bez otevření Thunderbirdu

Thunderbird uchovává složku vašeho profilu standartně na tomto místě:
C:\Users\<vaše přihlašovací jméno do Windows>\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\
Systém Windows ve výchozím nastavení složku AppData skrývá, ale složku svého profilu můžete najít následujícím způsobem:

 1. Stiskněte kombinaci kláves Windows Key+R. Otevře se dialog Spustit.
 2. Do textového pole zadejte:
  %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
 3. Klikněte na tlačítko OK. Otevře se okno obsahující složky s profily.
 4. Dvojklikněte na složku s požadovaným profilem. Máte-li pouze jeden profil, bude mít jeho složka ve svém názvu slovo “default”.
 1. Na úvodní obrazovce klikněte na dlaždici Plocha. Zobrazí se plocha.
 2. Najetím myší do pravého dolního rohu obrazovky zobrazte ovládací tlačítka.
 3. Klikněte na tlačítko Hledat. Otevře se panel Vyhledávání.
 4. Do vyhledávacího pole zadejte:
  %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
  bez následného stisknutí klávesy Enter. Zobrazí se seznam složek s profily.
 5. Klikněte na složku s požadovaným profilem (otevře se v okně). Máte-li pouze jeden profil, bude mít jeho složka ve svém názvu slovo “default”.
 1. Klikněte na hlavní liště Windows na tlačítko Start. Zobrazí se nabídka Start.
 2. Do vyhledávacího pole zadejte:
  %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
  bez následného stisknutí klávesy Enter. V levém horním rohu nabídky Start se objeví seznam profilů.
 3. Klikněte na složku s požadovaným profilem (otevře se v okně). Máte-li pouze jeden profil, bude mít jeho složka ve svém názvu “default”.
 • Svůj profil můžete také nalézt stisknutím klávesy Windows Key a zapsáním: %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
Poznámka: Jak nastavit systém Windows, aby zobrazoval složku AppData a další skryté soubory a složky, se dozvíte v článku Zobrazení skrytých souborů nápovědy k Windows.
 1. Klikněte na tlačítko Start a vyberte položku Spustit....

  c6b67bf2148dce91d699e6bd196209f7-1235847382-166-1.png
 2. Do textového pole zadejte:
  %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\
  a poté klikněte na tlačítko OK.
  Otevře se okno obsahující složky s profily.
  c6b67bf2148dce91d699e6bd196209f7-1235847382-166-2.png
 3. Dvojklikněte na složku s požadovaným profilem. Máte-li pouze jeden profil, bude mít jeho složka ve svém názvu slovo “default”.
 1. Klikněte na pruhu ikon na ikonu Finder. Na liště s nabídkou zvolte Otevřít, podržte klávesu option či alt a zvole Knihovna.
 2. Přejděte do složky Thunderbird a pak do složky Profiles.
 3. Zde jsou umístěny vaše profily. Máte-li pouze jeden profil, bude mít jeho složka ve svém názvu slovo “default”.
 1. (Ubuntu) Klikněte na Místa v horním panelu a vyberte Domovská složka. Otevře se okno Správce souborů.
 2. Klikněte na nabídku Zobrazit a zvolte položku Zobrazit skryté soubory (pokud již není vybráno).
 3. Dvojklikněte na složku .thunderbird. Zde jsou umístěny vaše profily. Máte-li pouze jeden profil, bude mít jeho složka ve svém názvu slovo “default”.

Zálohování profilu

Chcete-li vytvořit zálohu svého profilu, ukončete nejprve Thunderbird, pokud je spuštěn, a potom zkopírujte složku s profilem na jiné místo.

 1. Najděte svou složku s profilem, jak je vysvětleno výše.
 2. Ukončete Thunderbird.
 3. Přejděte do nadřazené složky, tj. do %APPDATA%\Thunderbird\Profiles\~/Library/Thunderbird/Profiles/~/.thunderbird/
 4. Klikněte pravým tlačítkem myšiZatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, klikněte na složku s vaším profilem (např. xxxxxxxx.default) a zvolte Kopírovat.
 5. Klikněte pravým tlačítkem myšiZatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, klikněte na plánované umístění zálohy (např. flash disk nebo prázdný disk CD-RW) a zvolte Vložit položku.

Obnovení profilu ze zálohy

 1. Ukončete Thunderbird.
 2. Má-li stávající složka s vaším profilem i zazálohovaná složka shodný název, jednoduše tuto stávající složku nahraďte složkou zazálohovanou, a poté spusťte Thunderbird.
  Důležité: Aby to fungovalo, musí se názvy složek s profily přesně shodovat, včetně náhodného řetězce osmi znaků. Jestliže se názvy neshodují nebo když obnovujete zálohu na jiné místo, řiďte se pokyny uvedenými dále.

Obnovení na jiné místo

Pokud se názvy složek s profily neshodují anebo když chcete profil přesunout či obnovit na jiné místo, postupujte následovně:

 1. Ukončete kompletně Thunderbird, jak je popsáno výše.
 2. Pomocí Správce profilů vytvořte v požadovaném umístění nový profil. Poté Správce profilů ukončete.
  Poznámka: Pokud jste právě nainstalovali Thunderbird na novém počítači, můžete namísto vytváření nového profilu použít výchozí profil, který se vytvoří automaticky při prvním spuštění Thunderbirdu.
 3. Najděte na svém pevném disku či záložním médiu složku se zazálohovaným profilem.
 4. Přejděte do této záložní složky (např. xxxxxxxx.default záloha).
 5. Zkopírujte do systémové schránky veškerý obsah záložní složky, tj. soubor mimeTypes.rdf, soubor prefs.js atd.
 6. Podle postupu uvedeného výše najděte a otevřete složku s novým profilem. Poté ukončete Thunderbird (je-li spuštěný).
 7. Vložte obsah záložní složky do složky s novým profilem, přičemž soubory se stejným názvem nechte přepsat.
 8. Spusťte Thunderbird.

Přesunutí profilu

Příležitostně můžete chtít profil přesunout nebo sdělit Thunderbirdu, aby používal profil nacházející se v jiném umístění.

 1. Ukončete Thunderbird.
 2. Přesuňte složku s profilem na požadované místo. Ve Windows XP ji například přesuňte z umístění C:\Documents and Settings\[uživatelské_jméno]\Application Data\Thunderbird\Profiles\xxxxxxxx.default do umístění D:\Nastavení\EmailProfil. (Vracíte-li se ke svému zazálohovanému profilu, není tento krok nutný. Pouze zapište nynější umístění profilu, který si přejete obnovit.)
 3. Otevřete soubor profiles.ini v textovém editoru. Soubor se nachází ve složce s daty aplikací pro program Thunderbird:
  • Její umístění je %AppData%\Thunderbird\ pro Windows~/.thunderbird/ pro Linux~/Library/Thunderbird/ pro Mac OS X.
 4. Najděte v souboru profiles.ini sekci s údaji o profilu, který jste přesunuli, a u položky Path= zadejte cestu k novému umístění profilu (tj. řádek bude vypadat např. Path=D:\Nastavení\EmailProfil).
 5. Pokud zadáváte relativní cestu, je ve Windows nutné v jejím zápisu použít zpětná lomítka, naproti tomu v případě absolutní cesty se zadávají lomítka normální. V případě absolutní cesty rovněž změňte položku IsRelative=1 na IsRelative=0.
 6. Uložte soubor profiles.ini a spusťte Thunderbird.

Další informace

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více