Globální vyhledávání

Thunderbird obsahuje nový indexovací a vyhledávací systém zvaný "Gloda", což je zkratka pro "Globální databéze", který zvyšuje rychlost vyhledávání, poskytuje sofistikované fulltextové vyhledávání a výsledky vyhledávání zobrazuje roztříděné do kategorií.

Globální vyhledávání vyhledává ve všech zprávách všech účtů. Rychlý filtr naproti tomu slouží k vyhledávání zpráv v momentálně zobrazeném seznamu zpráv. (Jak používat Rychlý filtr se dozvíte v článku Lišta rychlého filtru.)

Globální vyhledávání je ve výchozím nastavení povoleno. (Zakázat ho lze v nastavení Thunderbirdu v sekci Rozšířené okna MožnostiPředvolby.) Vyhledávací pole globálního vyhledávání se nalézá v pravé části nástrojové lišty nad lištou Rychlého filtru.

tb-globalni-vyhledavani

Vyhledávání se provádí ve všech polích zpráv: předmětu, těla zprávy, adresy odesílatele (Od), adresy příjemce (Komu) atd. Při vyhledávání se nebere ohled na velikost písmen – hledání slova "thunderbird" nalezne zprávy, které obsahují jak slovo "thunderbird" tak slovo "Thunderbird".

Na konci hledaného termínu můžete použít zástupný znak "*", znamenající jakékoli znaky. Např. zápis "thunder*" nalezne nejen zprávy obsahující slovo "Thunderbird", ale i zprávy obsahující třeba slovo "thunderbolts".

Výsledky vyhledávání se zobrazují v novém panelu. Vyhledávání budete moci podle různých kritérií filtrovat.

Vyhledávání jednoho termínu

Zadejte do vyhledávacího pole nějaký termín. Během vašeho zápisu se budou v rozbalovacím seznamu zobrazovat možné shody se zadaným termínem (např. e-mailové adresy obsahující zadané znaky).

1449a052503b7b12b8143c64b0fc041e-1279152708-365-1.jpg


Vyhledávání několika termínů

Zadejte do vyhledávacího pole více termínů. Thunderbird vyhledá zprávy, které obsahují alespoň jeden výskyt každého ze zadaných termínů. Pokud zadané termíny (jako celek) uzavřete do uvozovek, bude Thunderbird hledat zadaná slova jakožto frázi, tj. nalezeny budou pouze zprávy, které obsahují všechna tato slova a to přesně v pořadí, v jakém jsou zadána do vyhledávacího pole. Tyto dva typy vyhledávání se dají kombinovat. Když například zadáte:

oběd "včera večer"

...nalezne Thunderbird zprávy, které obsahují termín "oběd" a frázi "včera večer".

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání se zobrazují v novém panelu. V levé části jsou výsledky roztříděny do kategorií; je zde uvedeno např. počet zpráv obsahující hledaný termín(y) v konverzacích s určitými lidmi nebo ve zprávách uložených v konkrétních poštovních složkách atd.

1449a052503b7b12b8143c64b0fc041e-1279578647-20-1.jpg

Filtrování výsledků vyhledávání

V levé části máte rovněž možnost výsledky vyhledávání filtrovat. Když kliknete na nějakou položku v sekci "Složky", "Účty" nebo "Lidé", bude vám dána možnost určit, zda zprávy ve výsledcích vyhledávání musí nebo nesmí obsahovat tuto položku.

Řekněme například, že jste hledali frázi "včera večer". Mohli byste výsledky vyhledávání pročistit a nechat zobrazit pouze zprávy, jichž jste adresátem (zaškrtnutím políčka "Pro mě"). Poté byste mohli výsledky pročistit ještě více a nechat zobrazit pouze zprávy od konkrétních lidí a v určitých poštovních složkách (kliknutím na příslušnou položku v dané sekci). V případě potřeby nastavený filtr zrušíte opětovným kliknutím na jednotlivé zvolené položky filtru.

Analýza a filtrování výsledků podle data

Nad zprávami ve výsledcích vyhledávání se zobrazuje časová osa, která ukazuje v chronologickém sledu počet zpráv, jež vyhovují vyhledávacím kritériím.

1449a052503b7b12b8143c64b0fc041e-1279578981-634-1.jpg

Kliknutím na jeden ze sloupců nebo na měsíc, den či rok změníte zobrazené časové období.

Když nad jednu z filtrovacích položek v levé části umístíte ukazatel myši, zvýrazní se na časové ose tmavší oblast, která ukazuje, kdy byly zprávy odpovídající tomuto kritériu odeslány/přijaty.

Zobrazení a skrytí časové osy se provádí kliknutím na ikonku čárového grafu vpravo nahoře.

Seznam zpráv

Kliknutím na nějakou zprávu v seznamu výsledků ji zobrazíte. Otevře se v novém panelu spolu s jinými zprávami, které mají stejný Předmět. Vaše původní vyhledávání zůstane beze změny ve svém panelu, abyste se mohli vrátit a pokračovat ve vyhledávání.

1449a052503b7b12b8143c64b0fc041e-1279579212-593-1.jpg

Když máte zobrazen seznam zpráv, můžete v něm vyhledávat za pomoci Rychlého filtru.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více